کهن ترین آثار تاریخی ایران قبل از اسلام + تصاویر

بدین ترتیب رفتار اعراب با مزدیسنان در عصر اموی به ویژه در فارس و خراسان، رفتهرفته اهانت آمیز و طاقت فرسا گردید. بدین ترتیب سابقه تشکیلات اداری و دیوانی در ایران به دوران پیش از اسلام باز میگردد، و آنچه که تاثیرات قابل توجهی بر ساختار نهادهای دیوانی در دوران اسلامی گذاشته، به ویژه دیوانها و سازمان های اداری عصر ساسانی است. این کتاب تنها به تاریخ ایران اختصاص ندراد، بلکه دایرهالمعارفی است در باب تاریخ و تمدن و فرهنگ گذشته ممالک مهم دنیا به ویژه یونان، روم، سوریه، مصر، عربستان، میانرود، هند و…

تنها کلمه های دیوان، دفتر، دبیر، (کاتب)، دبستان (مکتب)، و ادیب (با فرهنگ) نبود که از نظام حکومت ایران ساسانی به نظام حکومت اسلامی ایران انتقال یافت، بلکه همانا خط و زبان نگارش دیوان عهد ساسانی هم، برای ایران روزگار خلفای راشدین و امویان بر جا ماند و تصدی کار دیوانها و دفترها بر عهده افرادی که از ایرانیان نامسلمان کمافی السابق قرار داشت تا آن که در اواخر سده اول هجری مردی از تازه مسلمانان سیستان (صالح بن عبدالرحمان) در دوره حکومت حجاج بن یوسف بر ایران که کوفه مرکز آن بود با همکاران دیگر در افتاد و لجوجانه خط دیوانهای مربوط به عراق و پارس را از پارسی پهلوی به عربی برگردانید؛ اما دفاتر مالیاتی خراسان و ماوراءالنهر که مرکز آنها در مرو بود، بر همان منوال سلف به خط و زبان پهلوی باقی ماند.

در این بخش تاریخ ایران در حدفاصل حمله عرب تا حمله مغول مورد گزارش قرار گرفته است. عمده مطالب این بخش حول تاریخ سلسله صفویه قرار گرفته است. در خلال فصول گوناگون این کتاب -که پیشتر شرح هر یک ذکر گردید- مطالب مهمی درمورد فرهنگ و تمدن ایران زمین نیز آمده است. شرح پیروزی داریوش بزرگ بر گئوماته مغ به چند زبان از عیلامی و اکدی گرفته تا پهلوی. عربها نه تنها بر استانهای امپراتوری بیزانس، بلکه بر سراسر شاهنشاهی ساسانی پیروز گشتند. چنان که هنگام مطالعه این اثر تنها با تاریخ و سرگذشت سلسلههای ایرانی ماد، هخامنشی،اشکانی و سلسله یونانی سلوکی آشنا نمیشویم، بلکه در زمینه تاریخ خاورمیانه امروز و یونان باستان اطلاعات دست اول خواهیم یافت.

تاریخ ایران قبل از اسلام، چکیدهای است از متن کامل تاریخ ایران باستان که در آن بیانِ تاریخ از 2225 سال پیش از میلاد آغاز گشته و تا انقراض ساسانیان و ورود اسلام به ایران، پایان مییابد. آن ها پس از ورود به سرزمین ایران به طایفه های مختلفی تقسیم شدند که مهم ترین آن ها مادها و پارت ها و پارس ها نام داشتند. دولت عیلام بزرگ ترین تمدن تاریخ ایران بود که سرزمین آنها در جنوب غربی ایران و تقریبا مطابق با خوزستان بود.

بزرگترین تمدن تاریخ ایران، دولت عیلام بوده است که سرزمین آن ها در جنوب غربى ایران و کمابیش مطابق با خوزستان بوده است. بزرگترين تمدن تاریخ ایران دولت عيلام بوده است که سرزمين آنها در جنوب غربى ايران و کمابيش مطابق با خوزستان بوده است. در طی تاریخ ایران قبل از اسلام، عیلامیها از حدود 5000 سال پیش بر جنوب ایران از بینالنهرین تا هند تسلط داشتند. هخامنشیان اولین حکومت مرکزی را تشکیل دادند که از غرب چین تا شرق اروپا و از کوههای قفقاز تا جنوب کشورهای کوچک امروزی در پایین خلیج فارس گسترش یافته بود.

در آن در دوران، هخامنشیان هنرمندان و صنعتگران جهان را به کار گرفته بودند تا بروزترین هنر خود را اجرا کنند و مکانی برای گردهمایی 23 کشور را بسازند. هخامنشیان پیشگام در ساخت کاروانسراهایی بودند که برای امنیت و راحتی مسافران مانند متلهای باستانی عمل میکردند. آنها تنها در ایران توانستند بر گروهی از سازمان حکومتی بزرگ دست بیابند و قطع نظر از اینکه خلفای عباسی تا چه حد خود را دنبالهرو خلفای راشدین جلوه می دادند، ولی در عمل دستگاه خلافت جدید، یک امپراطوری شده بود، با نیازها و مظاهر آن. در مدتی بیش از یک قرن که حکومت، سیاست و سیادت در دست عرب بود، نه تنها توجه و اقبال اساسی به این صورت نگرفت، بلکه عرب اشتغال به علم را وظیفه موالی و شغل بندگان می دانست و از آن کار ننگ داشت و به همین سبب تا آن روز که جز نژاد عرب حکومت نمی کرد، اثری از روشنی علم در عالم اسلام مشهود نبود و پس از آن که با غلبه عنصر ایرانی و برانداختن حکومت اموی و تشکیل دولت عباسی، نفوذ ملل غیر عرب در دستگاه خلفا شروع شد؛ توجه به علوم نیز آغاز شد.

آنها پنج بار در روز بر اساس موقعیت خورشید در آسمان نیایش میکنند. پیروان این دین پنج بار در روز و در زمانهای خاص بر اساس موقعیت خورشید در آسمان نیایش میکردند. استيلاء مسلمانان بر ايران به سادگى نبود. بعدها، این کتاب در قالب کتابی به نام زند تفسیر شد. دانلود کتاب تاریخ کامل ایران، از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران پیشنهاد میکنیم.

ایران، سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز، کشوری پهناور و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته گنجاند به دلیل آن که هرقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای وسیع تری را کشف می کنیم. بعد ها بخش از آریایی ها به سمت ایران و هند و بخشی دیگر به اروپا مهاجرت کردند به همین دلیل به اقوام آسیائی و زبان آنها، هند و اروپایی گفته می شود. بعدها داستان مهاجرت این گروه را که ظاهراً در پایان سده نخست هجری پیش آمده است، (حدود ۷۱۹ – ۷۱۷ میلادی) شاعری بهدین به نام قباد نوساری در کتاب مرسوم به قصه سنجان با زبان حماسی به نظم در آورده است.

بخش چهارم کتاب به روایت تاریخ سه سلسله افشاریه، زندیه و قاجاریه میپردازد. مغولان که خود را در برابر مردم ایران تها یافتند شروع به قتل عام کرده و ایران را به خاک و خون کشیدند و چیزی جز ویرانه باقی نگذاردند . مجموعه صنعتی باستانی که در نمونه خود بی مانندترین است. بزرگترین مجموعه صنعتی جهان پیش از انقلاب صنعتی اروپا شناخته شده است. از یک طرف تابع حکام و فرماندهان محلی بودند، و از طرف دیگر از دولت مرکزی تبعیت می کردند.

بعضی از حکام عرب خود پیشی جسته، می کوشیدند با اشراف محل مربوطه شوند؛ سنت های محلی را می پذیرفتند و از سلیقه اشراف محل در طرز پوشیدن لباس و تشریفات جشن ها و غیره تقلید میکردند؛ مثلاً اسد بن عبدالله، حاکم خراسان، برخی از جشن های باستانی ایران را برگزار میکردند. مهمتر از همه اقوام تورانی که تا قبل از اسلام ظاهراً کمتر می توانستند به داخل ایران رخنه کنند، پس از انتشار این دین در ایران بزرگ اسلامی، به تدریج به همه نقاط این سرزمین راه یافتند، به قسمی که بعدها خود هم کاره ایران و اسلام و عرب و عجم شدن به یکه تاز میدان گردیدند.

در این مرکز جغرافیدانان عرب در قرن دهم میلادی (قرن چهارم هجری) دین و آیین زرتشت و آداب زرتشتیان را کاملاً زنده مشاهده کردند. آنها بیشتر بر روی ترکیبی از تلاش و عمل انسان با صداقت و درستی تکیه می کردند. در این نواحی سیر تحول مذهبی بر اساس شرایط دیگری صورت گرفت؛ از لحاظ مذهبی اهالی آن تا مدت زیادی به دین زرتشت پابند ماندند و از نظر سیاسی تا چند قرن استقلال خود را در آنجا حفظ کردند، و آب و هوای مرطوب و گرم آنجا مکرر موجب این میشد که هر دفعه فاتحان بیگانه به ترک آن اراضی، ناگزیر گردند.

دیدگاهتان را بنویسید