چهرههای میانه رو حزب اخراج شدند

این کشور در جهت نیل به هدف مذکور، سیاست های خاصی را اتخاذ نموده که شامل ایجاد ثبات و برقراری روابط با قدرت های بزرگ دیگر و همچنین توسعه روابط صلح آمیزبا کشورهای همسایه و کشورهای مناطق هم جوار مانند ایران است. در خصوص پرونده هسته ای ایران، مواضع چین به عنوان یک قدرت بزرگ در ارتباط با سیاست عدم اشاعه تسلیحات هسته ای (ان.پی.تی)، جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، حایز اهمیت می باشد. آمریکا سالها است که به این موضوع پی برده که نظم جهانی سابق که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود و در آن، آمریکا بهعنوان یک ابرقدرت، تلاش داشت تا تمامی مناسبات جهانی را به نفع خود تغییر دهد، در حال فروپاشی است. اصولا مبارزات روم و پارت و در گیریهای بیزانس با ایران ساسانی علل عمیق اقتصادی داشته است.بازرگانی خاور و روم در عهد امپراتوران به مراتب بیش از پیش توسعه یافت.کالاها از مغرب و از طریق بین النهرین شمالی و یا جنوب غربی ارمنستان به ایران و آسیای میانه حمل میشد و از آنجا به چین و شمال هندوستان میرسید.حمل و نقل کالاهای مشرق زمین نیز از همین راههای کاروان رو صورت میگرفت.در داد و ستد خاور، ابریشم یکی از مهمترین کالاها بود و بهمین سبب شاهراه اصلی، که از راه خشکی به سوی خاور میرفت، به نام”راه ابریشم”معروف شد (58) .در زمان ساسانیان ابریشم چین از راه آسیای مرکزی و سند به ایران میآمد و از ایران به روم و سایر کشورهای آسیای غربی صادر میشد.در مقابل قالی و مخصوصا قالیهای کار بابل، و سمه (59) و جواهرات سوریه، مروارید و مرجان دریای احمر و خلیج فارس، پارچههای مصر و شام، و نیز ادویه مخدره به چین صادر میگردید.همچنین از چین و تبت مشک (60) و حریر و زیره و انواع ظروف به ایران وارد میشده است (61) .

حجم تجارت دو جانبه چین و اسرائیل نیز در سالهای اخیر پیوسته رو به افزایش بوده است، به گونهای كه در سال ۲۰۰۵، حجم تجارت دو كشور با ۱۹ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۶۳/۲ میلیارد دلار رسید. در این میان چین توانسته است تا با اتخاذ یک سیاست درست در امور اقتصادی، بهآرامی خود را در جایگاه دومین اقتصاد برتر جهانی تثبیت کرده و حالا بهعنوان رقیبی برای هژمونی اقتصادی آمریکا تبدیل شده است و بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند که در حال حاضر نیز حجم تجارت خارجی چین از آمریکا پیشی گرفته است. هرچند ایران در طول چند دهه اخیر به دلایل مختلف نتوانسته است، سطح روابط خود با چین را به حوزه راهبردی ارتقا دهد، ولی در بسیاری از مقاطع زمانی، تصمیمات و سیاستهای چین، توانسته منافع ایران را تضمین کند. افزایش سطح درآمد افراد تاثیر به سزایی در ارتقا سطح رفاه و زندگی مردم چین گذاشته است.

در حقیقت حل و فصل یک کشمکش مرزی به نظر این کشور هم یک عامل عدم انعطاف و هم یک عامل ثبات در روابط خارجیش تلقی میشود. تصمیمات ایران هم عمدتاً واکنشی به سیاست «فشار حداکثری» ایالات متحده است -رویکردی که بیهودگی و شکست فاجعه بار آن آزموده شده است. اسرائیل هم منافع خاص خود را پیگیری میکند و در برابر تلاشهای آمریکا برای ممانعت از پروژههای شرکتهای چینی مقاومت میکند. چین کمونیست از همان ابتدا سعی کرد مقام و موقعیت خود را در آسیای شرقی مشخص سازد، خواه در مقابل اتحاد شوروی یا در مقابل آمریکا، خواه نسبت به ژاپن ، هندوستان یا کره و کشورهای آسیایی جنوب شرقی. فال بین جهت این شکاف را تحلیل می کرد و نتیجه می گرفت و این نتیجه را روی استخوان ها و لاک لاک پشتان حکاکی می کرد . بر این اساس دهکده ” شیائو تن ” خرابه های شهر ” این ” پایتخت سلسله ” شانگ ” است که در کتاب های قدیمی به آن اشاره شده است .

بر اساس سند ۲۵ ساله، چین در ازای خرید نفت ایران با تخفیفی مشخص موظف میشود تا رقمی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار را در حوزههای مختلف اقتصادی سرمایهگذاری کند. بر اساس شواهد کنونی، در عوض این مسئله منعکس کننده منافع ملی چین، اروپا، هند، ژاپن و کره، کشورهای مختلف غرب آسیا و شمال آفریقا و ایالات متحده خواهد بود. این قدرت رو به تزاید نیازمند آن است كه به نفوذ در عرصههای مختلف سیاست بینالملل تبدیل شود؛ كاری كه چینیها مشغول انجام آنند. تسلط رو به فزونی مسئولان محلی بر منابع، آنها را به ادامه اصلاحات تشویق میکرد و باعث جذب سرمایهگذاریهای لازم برای بهبود فرآیند رشد میشد. همه اینها، بدون استثنا، حاصل فرآیندهایی محلی هستند، درست همانطور که در ایالات متحده، روند اقتدارگرایانه محصولی داخلی و نه وارداتی -از جمله چین- است. ممنوعیت جدید، استیبل کوینها از جمله تتر را در کانون توجه خود قرار داده است. یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی همسو با آن مورد آزمون قرار گرفته است .

دیدگاهتان را بنویسید