وظایف و سیاست ها

با توجه به نامه شماره 2249/11/3 مورخ 1388/12/26 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه نامه اقتصادی طی سال های 1389 – 1393 با عنوان سیاست های اقتصادی منتشر شده است. روشن است که در چنین نگاهی دیگر نمیتوان از سیاست به عنوان یک کار در کنار سایر کارها نام برد که قابل برونسپاری است. در بسیاری از سوره های قرآن کریم از «مال» به عنوان خیر یاد شده است. این در حالیست که بعد از آلمان کشورهای غرب اروپا، اسکاندیناوی و خاورمیانه گزینههای مناسب و در دسترستری برای دانشجویانی که قصد عزیمت از کشور جهت کار و فعالیت در کشورهای دیگر را دارند، است. رقم تخمینی 104 هزار دلار در سال برای افراد با سابقه کاری 10 سال به بالا گواه بر این نکته است که دانشجویان این رشته با تلاش و پشتکار میتوانند آینده موفقی را برای خود در خارج از کشور رقم بزنند. در این ایام، انتقاد کشورهای اروپایی از پیشینه ایران در عرصه حقوق بشر و فعالیتهای دانشجویان ایرانی در خارج علیه رژیم پهلوی، سبب آسیب دیدن روابط دوجانبه شد. رشتههای مهندسی سخت افزار، نرم افزار و IT (آنچه به عنوان IT در کشور ما تدریس میشود- در خارج از این مرزها به عنوان مجموعهی مهندسی کامپیوتر شناخته میشوند که این مجموعه طبق آمارگیریهای اخیر (تاریخ آمارگیری: 11 July 2007 – پر درآمدترین رشته دانشگاهی محسوب میشود که بیشترین درآمد را عاید فارغ التحصیلان خود میکند.

کشورهای آلمان و آمریکا از جمله بزرگترین پذیرندگان مهندسین کامپیوتر و کشورهای هند و ژاپن هم بزرگترین صادرکنندگان آنها محسوب میشوند. هر روز در سراسر جهان، مقادیر کلان داده ذخیره میشوند ولی فقط در صورتی که بتوانند آنها را تحلیل و به طور کارآمد ارائه کنند در جایی که به آن «آرامگاه» (tomb) (آرشیوهای دادهای که به ندرت بازدید میشوند.) گفته میشود، اقامت میدهند. در جهت ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و فناوری حوزه هوافضای کشور در دانشگاهها، پژوهشگاهها و صنایع، این نشریه پل ارتباطی مناسبی بین اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران است تا بتوانند در جریان یافتههای علمی یکدیگر قرار گیرند و نتایج ارزشمند فعالیتهای علمی/پژوهشی/فناوری/صنعتی خود را در آن به چاپ رسانند. ۲۱. نظارت و دفاع ازمطبوعات کشور و دست اندرکاران آن در زمینه تأمین آزادی های مطرح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط. سیستم اطلاعات Xiaomi برای سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مجوز ISO/IEC 27001:2013 را به دست آورده است. وب سایتهایی که با نصب کوکی یا ابزارهای جاسوسی، فعالیتهای کاربر را نظاره میکنند. ارزش تجاری فناوری اطلاعات در ماشینی کردن فرآیندهای تجاری، تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری، اتصال فروشندگان به مشتریهایشان و تأمین بهرهوری ابزارهای افزایش کارایی، است.

بدین ترتیب، شرکتها و صنایعی که بتوانند بهرهوری خود را با استفاده از فناوری اطلاعات بهبود بخشیده و فرصتهای تجاری نوینی را برای خود ایجاد نمایند، قادر به دوام در محیط جدید خواهند بود. نیاز به متخصیصنی که بتوانند جلوی اینگونه خطرات را بگیرند و یا در صورت بروز، سیستمها را سریعا ریکاوری کنند، بسیار احساس می شود. ۸. تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل­های مورد نیاز در صورت تفویض از طرف هیأت مرکزی. علی الخصوص برای فعل و انفعالات ماشین محور مانند پروتکلهای وب محوری مثل SOAP که وضعیت دادههای در حال مخابره را توصیف میکند نه دادههای ساکن. وی در ادامه افزود: گاهی مواقع افراد با اراده از حقوق خود و بدون اینکه توقع پاداشی داشته باشند، اموال خود را در راستای افزایش رفاه دیگران و افراد نیازمند و مستحق جامعه انفاق می کنند، حال این افراد هم می توانند در داخل خانواده باشند یا در جامعه اسلامی؛ بنابراین نیاز است که همه ما برادرانه به فکر رفاه و آسایش همدیگر در جامعه باشیم. لذا به این دلیل است که این رفتار خیر و پسندیده را باید در جامعه توسعه دهیم. ٣٢. برنامهریزی، سازماندهی و انجام فعالیتهای قرآنی در سطح استان و انجام فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، ترویجی، و پژوهشی به منظور توسعه فرهنگ قرآنی و حمایت و تقویت انجمنها، کانونها، مؤسسات، نویسندگان و هنرمندان و نهادهای غیردولتی قرآنی در سطح استان.

هر چیزی که ذخیره میشود، داده است امّا فقط وقتی تبدیل به اطلاعات میشود که سازماندهی شده و برای هدف خاصی ارائه شود. معمولاً آنها شامل دادههای استخراج شده از منابع گوناگونی مانند اینترنت هستند که جهت تسهیل کار سیستمهای پشتیبانی تصمیم (DSS) سازماندهی شدهاند. نقض کپیرایت توسط افرادی که فایلها را بدون اجازهی صاحبشان دانلود میکنند. مطالعه، طراحی، ساخت، راهاندازی، نگهداری سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری، جمعآوری، سازماندهی، طبقهبندی و انتقال اطلاعات، مهمترین اهدافی است که مهندسی فناوری اطلاعات آن را دنبال میکند. برای مثال فردی که میخواهد از این تکنولوژی در تجارت الکترونیکی استفاده کند، باید مدیریت بداند یا فردی که میخواهد از IT در آموزش از راه دور بهره ببرد، باید با روشهای آموزش آشنا باشد و کارشناس این رشته باید مبانی کامپیوتر را بلد باشد، به عبارت دیگر هسته اصلی این رشته درواقع همان هسته اصلی رشته مهندسی کامپیوتر است که چاشنی مدیریت به آن اضافه شده است. این گرایش از رشته IT در سرتاسر دنیا زیر شاخهای از گرایش مهندسی کامپیوتر و مخابرات تلقی میشود و از لحاظ کاربردی پیشینه طولانیتری نسبت به دیگر گرایشهای فنآوری اطلاعات دارد. رشته فناوری اطلاعات دانشی را به مخاطب منتقل میکند که طی آن روشهای جمعآوری اطلاعات، استفاده و انتقال آن میسر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید