وظایف و سیاست ها

بنابراین، سیاست خارجی تعارضی ایران با امریکا بر اساس اشتیاق ایران به پذیرش خطرات نهفته که ماهیت رمانتیک، عدالت گرا و قیامت نگر دارد، شکل گرفته است.این امر منجر به طرح هدف های فراگیر در سیاست خارجی ایران شده است. اگر یک کاری با آن معنایی که به وجوب برسد چه بسا که یک مقداری ماهیت اخلاقی خود را از دست بدهد. بسیاری از واجب های کفایی ما بالاترین کار اخلاقی هستند و واجب هم هست؛ به عنوان مثال کسانی که در راه خداوند شهید می شوند، ایثار کردند؛ چه بسا که هنوز به حد واجب کفایی نرسیده که همه بروند و در میدان جنگ حاضر شوند ولی کسانی می آیند و این کار را انجام می دهند که هم بالاترین کار اخلاقی است و هم فقهی وجوبی هم دارد البته از نوع وجوب کفایی است تا بحث ماهیت اخلاقی آن هم از دست نرود. ایثار واقعی این است که یک کار ارادی برای افزایش رفاه دیگران و بدون توقع پاداش انجام دهیم.

شفقنا- مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:تعامل بین دانشگاه و صنعت را به روشهای مختلف از جمله با توسعه پایان نامههای تقاضا محور میتوان گسترش و افزایش داد. این امکان یعنی نیل به آرمانهای توسعه سیاسی، در نظام سیاسی سلطنت مشروطه، بیشتر فراهم میشود زیرا مجلس برآمده از جامعه مدنی، واسطه بین شاه و جامعه است و فرض این نوع سیستم سیاسی، بر اساس آموزههای جان لاک انگلیسی، این است که خواستهها و اهداف جامعه که درواقع اولویت آن حقوق و آزادیهای فردی است، فراهم میآید. شرکت در این مراسم که همزمان با سالروز بزرگداشت نظامی گنجوی برگزار میشود، برای عموم آزاد است. در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، کنفرانس های ملی و بین المللی، وبینارها، کارگاه و نشست های تخصصی در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای و استانی در گروه های دانشکده با حضور صاحب نظران داخلی و خارجی برگزار شده است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مراسم بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی روز شنبه (۲۱ اسفند) از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار میشود. وی با بیان این که در ایران ظرفیتهای نهان و آشکار بسیاری برای رشد و شکوفایی نخبگان و دانشآموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی وجود دارد، اظهار کرد: بیشک ایجاد یک نهاد سازمانیافته و متمرکز بر نیازهای جامعه به این رشته و جذب استعدادهای دانشگاهی پرورشیافته در این زمینه ضروری است تا بتواند با نیازسنجی درست از ظرفیتهای علمی کشور بیشترین بهره را ببرد و میان عرضه و تقاضا در این رشته تناسب ایجاد کند.

حضرت پیاده شدند و آن سنگ را برداشتند تا برای دیگران مانعی ایجاد نشود؛ پس این رفتار حضرت یک ایثار محسوب می شود، چون می توانستند بی تفاوت از کنار این مسئله عبور کنند. حجتالاسلام سیدرسول موسوی، عضو هیئت علمی آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- خبرگزاری موج اصفهان، توسعه دانشهای بشری در چند قرن اخیر از سویی، بعضی پندارههای باطل را میان کسانی که مرعوب این رشد فراگیر شدند، به وجود آورد. و برخلاف برخی از جنگهای داخلی، که گاهی اوقات صلح میتواند توسط بیگانگان صاحب منفعت تضمین شود، در این مورد هیچ قدرت خارجی وجود ندارد که بتواند ناقضان آینده را به مجازاتی معتبر تهدید کند. علاوه بر این، مطالعات روششناسی فهم و تفسیر قرآن کریم، دانشها و مهارتهای برداشت این کتاب آسمانی را سامان میبخشد. پیشینه قرآنپژوهی نشان میدهد که قرآن کریم، خاستگاه دانشها و نظریههای نوینی در عرصه فرهنگ و اجتماع بود. رشد و توسعه علوم در قرنهای اخیر، نه تنها موجب فرود آموزههای قرآنی در عرصههای اجتماعی نشد، بلکه تحولی نیز در عرصه دانشهای قرآنی به ارمغان آورد.

به رغم توجه روزافزون به مطالعات روششناسی قرآن کریم در چند دهه اخیر، کاستیهایی به چشم میخورد. به ترتیب در صدر این جدول قرار میگیرند و همان طور که میبینیم اثری از رشتههای مرتبط با زبان و ادبیات فارسی به چشم نمیخورد. وی با بیان این که هر ساله رشته زبان و ادبیات فارسی حدود 14 هزار دانشجو میپذیرد، تأکید کرد: اگرچه انتظار بجا و بحق از مسئولان آموزش عالی کشور این است که با اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب، مسیر را برای جذب و توسعه توانمندیهای خلاقانه دانشجویان حوزه علوم انسانی و بالاخص دانشجویان زبان و ادبیات فارسی بگشایند اما نمیتوان و نباید چشم به راه سیاستهای حاکمیتی ماند و قابلیتها و خلاقیتهای فردی را فروگذاشت. نقش سیاستها در رسیدن به هدفهای این حوزه بسیار کلیدی است. حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، دموکریت با مطالعه بر روی اشیای پیرامونش، به این نتیجه رسید که اشیا به رغم شکل ظاهری متفاوتی که دارند، از ذرات بسیار ریز و غیرقابل تجزیهای تشکیل شدهاند. انسانها برای کمک به حل مشکلات زندگی روزمرهی خود به ایجاد و توسعهی ابزارهای فناورانهی گوناگون پرداختهاند، ولی همچنین اگر این فناوری به شکلی نادرست به کار گرفته شود میتواند شرایط محیط زیست طبیعیمان را تحت تاثیر قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید