هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

برای درک بخش سیاسی زندگی در سبکی از زندگی که بر اساس قرب الهی سامان یافته است، نیازمند فهم ماهیت سیاست و چیستی قدرت هستیم. سیاست فرهنگی در این جهت و در این مسیر است که تدوین میشود. همچنین، در بیانیه پایانی منتشره اجلاس، از IT به عنوان نیروی بالقوه جهت تحکیم دموکراسی، حفظ ثبات سیاسی کشورها و صلح جهانی یاد شده است. از ابتدای سال 1379 مجله نامه مفید، به عنوان اولین و تنها مجله علمی – پژوهشی منتشره در شهر مقدس قم، به مدت یازده سال در حوزههای مختلف علوم انسانی خصوصاً حوزههای اقتصادی، فلسفی، حقوقی، علوم قرآنی و سیاسی به انتشار مقالات دانشگاهی پرداخت. شاید این فکر در میان رجال سیاسی حاکم بوده که خرید و انتقال فناوری ضرورتا وابستگی سیاسی نمی آورد در حالی که گسترش مناسبات سیاسی مکن است شرایطی را به وجود آورد که باعث وابستگی و یا مشروط شدن گسترش آن به قبول مواردی باشد که به نوعی مشارکت سیاسی برای کشور به ارمغان آورد.

Xiaomi و خدماتدهندگان سومشخص و شرکای تجاری ما از فناوریهایی نظیر کوکیها، دیدبان تارنماها و برچسب پیکسلها استفاده میکنند (برای اطلاعات بیشتر، بخش «چگونه اطلاعات شخصی شما را مورد اشتراک، انتقال و افشای عمومی قرار میدهیم» در زیر را ببینید). مجموعه ای از اعداد، یک برنامه را شکل می دادند که ماشین را برای تولید قطعه هدایت می کرد. هرگاه که سیستم قطعه جدیدی را به عنوان عضوی از یک خانواده خاص شناسایی کرد، طرح ریزی فرآیند قطعه مرکب آن خانواده را به گونه ای اصلاح می نماید که بتواند طرح فرآیند آن قطعه جدید را ایجاد کند. در رویکرد بهبودی که اساس آن استفاده از فناوری گروهی و ابزارهای دسته بندی و کدگذاری است، از یک قطعه مرکب اصلی برای نشان دادن دامنه اشکال تولیدی در یک خانواده استفاده می شود. پایگاه مذکور شامل تمام اطلاعات مربوط به محصول از دید طراحی، از اطلاعات هندسی، لیست مواد و قطعات، مشخصات مواد و غیره گرفته تا اطلاعات اضافی مورد نیاز برای تولید می شود. امروزه موارد استفاده فناوری اطلاعات را می توان در آموزش، مدیریت و سازمان، پزشکی، تجارت، امور نظامی، تولید و صنعت، تحقیقات، حمل و نقل، کنترل ترافیک و صنعت نشر به وضوح مشاهده کرد.

ازغندی، 1381: 15-14) از مشخصه­های این گفتمان می­توان به 1- اصالت امت اسلامی، 2- اصالت روابط و مناسبات ملت با ملت، 3- اصالت مصالح اسلامی و منافع و اهداف ایدئولوژیک، 4- اصالت اسلامیت در تکوین هویت ملی، 5- عدم قبول نظم موجود، 6- جهت­گیری عدم تعهد به معنای تغییر وضع موجود، 7- حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها، و 8- مبارزه با استکبار اشاره کرد. برخی از این سیاستها کاملا متناسب با همان ضعفها و چالشهایی هستند که باعث وضع فعلی علوم انسانی شدهاند. وی افزود: سازمانها پذیرفته اند که یکی از راههای برون رفت از برخی مشکلات مانند اشتغال دانش آموختگان و فناوران، توجه به پارکهای علم و فناوری است. آنها حتی پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز تولید محصول را به وجود می آورند. هارن و براون 1984) سیستـم تولید یکپارچه رایانـه ای، پردازنـده های مواد و اطلاعات است که سه زیر سیستم اصلی آنها عبارتند از: سیستم فیزیکی کارخانه، سیستم تصمیم و سیستم اطلاعاتی.

همانگونه که هارن، براون و شیونان در کتابشان اشاره می کنند، درک مسئله این سیستم بستگی به زمینه تجربی و دیدگاه اشخاص نسبت به آن دارد. ثانیا، این که جامعه کل منحصرا همان اصطلاح روز متفکران غربى در «دولت» باشد و مصداق دیگرى با ویژگیهاى دیگر نداشته باشد، نمىتواند به طور قطعى مطرح شود و همانطور که قبلا گفته شد جامعه کل، به این معنى بار ارزشى دارد و اگر بار ارزشى و مطلوبیت آن را در نظر مطرح کنند گانش کنار بزنیم، مىتوان مصادیق دیگرى را براى آن نام برد مثل «امت» در اصطلاح سیاسى مسلمین که یک جامعه کل استبا ویژگیهاى مربوط به خود. از این رو است که نگرشها و دیدگاههای متفاوتی در رابطه با آن وجود دارد که آنها در اثر خود به برخی از آنها اشاره کرده اند. به عنوان مثال آنها قادرند جرم طرح، حجم طرح و مرکز ثقل قطعات را محاسبه و تعیین کنند. همچنین آنکه آنها تمایل بیشتر برای تجارت پایاپای با ایران نشان می دادند.

دیدگاهتان را بنویسید