نگاهى به مفهوم سیاست

مقاله باید با توجه به سبک و مشخصات سیاست نشریه آماده شود. زمان کمیابترین کالا در سیاست است – بهویژه در شرایط بحرانی – و جیک سالیوان، آنتونی بلینکن و بسیاری از زیردستانهای آنها قرار نیست شروع به ورق زدن شمارههای پیشین مجلات International Security یا the Journal of Conflict Resolution برای یافتن چیزهای خوب شوند. بعلاوه به نظر می رسد که برخی نقشها بدلیل ماهیت خاصی که دارند، ترکیبی از دو مورد قبل باشند. یک نقش، مجموعه ای از مسئولیت ها، فعالیتها و مجوزهایی است که برای یک فرد یا تیم در نظر گرفته میشود. با توجه به اطلاعات به دست آمده، مهمترین شاخصهای عوامل تکنولوژیکی از نظر اثرگذاری بر مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران، 7/64% شاخص «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات فراملی با سایر سازمانها»، 5/76% «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات با سازمانهای داخلی»، 7/64% «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات فراملی با شهروندان» و 9/52% «وجود بسترها و شبکههای ارتباطی لازم برای تعامل دانش و اطلاعات درون سازمانی» را به عنوان مهمترین شاخص عوامل فنی و تکنولوژیکی تأثیرگذار بر مدیریت دانش و دارای اهمیت خیلی زیاد دانستهاند (ابطحی و صلواتی، 1385: ص.

برای نمونه برخی از نقش هایی که در زیر به انها اشاره شده، بر مبنای فرآیندهای ITIL هستند، در حالیکه بقیه آنها براساس شیوه های رایج IT هستند و اسامی و ترکیب های آنها ممکن است بسته به نوع سازمان، متفاوت باشد. آنها روابط جمهوری اسلامی ایران با خارج را با کمک گرفتن از نظریه­های مختلف و برداشت­های خود مورد بررسی قرار داده و در نهایت به نتایج مختلفی دست پیدا می­کنند. اما باید مراقب باشید که ذهنیت مجزا بودن ایجاد نشده و پیچیدگی ناشی از وجود ارتباطات مختلف بین واحدهای متفاوت و افراد تحت کنترل قرار گیرد. این موضوع برای سازمانهای سرویس محور اهمیت بیشتری دارد زیرا آنها برای افزایش کارایی و ایجاد نظم در سازمان، بیشتر خود را دچار فرآیند انطباق سازی و پیچیدگی می کنند. در ITIL هیچ best practice و روش منحصربفردی جهت سازماندهی برای هر سازمانی بطور مجزا وجود ندارد که متناسب با هر یک از سازمانها و موقعیتهای مختلف باشد و هر یک از این روش ها باید متناسب با محدودیت منابع و اندازه سازمان، ماهیت و نیازهای کسب و کار و مشتریان تغییر کنند. آگاهی از آنچه که IT می تواند در کسب و کار ارائه دهد، از جمله قابلیت های جدید.

4. پورتالها، نمودهای وب پایه هستند که برای کاربر فراهم میشوند و اطلاعات با ارزشی را در مورد بازاریابی، کاربران و محصولات ارائه میدهند. برای کمک به این کار، مدل RACI (مسئول، پاسخگو، مشاور، اطلاع رسان) یا “ماتریس مجوز (authority matrix)” اغلب در سازمانها برای تعریف نقشها و مسئولیتها مربوط به فرآیندها و فعالیتها مورد استفاده قرار میگیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان فناوری کلیدی قرن حاضر در زمینه ی دستیابی به اهداف کلان توسعه ملی و همچنین اهداف بین المللی مانند اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه ی پایدار، نقش محوری ایفا می کند، این فناوری به عنوان سنگ بنا و ستون اصلی جامعه اطلاعاتی شناخته شده است. آنها اطلاعاتی در مورد اجرای فرآیند و کیفیت آنها دریافت می کنند. این بینشها به ما یادآور میشود که در مورد آرزوهایمان بسیار بسیار مراقب باشیم. با توجه به استراتژی سرویس ITIL که در سال 2011 منتشر شده، ماتریس RACI یک روش منظم، مختصر و آسان را برای پیگیری این موضوع که چه کسی چه کاری را در هر فرایند انجام میدهد، ارائه کرده و کمک میکند تا تصمیمگیریها با سرعت و مقتدرانه انجام شوند. ۶. بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمعبندی آنها به منظور تهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذیربط و ارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات .

نقطه شروع طراحی سازمانی، استراتژی است، زیرا مسیر و راهنمای هر مرحله از فرایند طراحی را ارائه میکند. در هنگام استفاده از ماتریس RACI تنها یک نفر برای فعالیتی که در یک دامنه کاربردی تعریف شده، پاسخگو میباشد. استفاده از قطارهای الکترونیکی پر سرعت ترافیک را در شهرهایی بزرگ نظیر نیویورک کاهش داده است. پس از نهایی شدن فرآیند ثبت نام و فعال شدن در سامانه آموزش امکان پذیر می باشد. مدیریت باید ازگام های فرایند تغییر به منظور افزایش امکان پذیری اجرای موفق آن آگاه بوده و بتواند یک راهبرد مناسب برای مواجه شدن با تغییر انتخاب نماید (Smith &cronje ,1992 ). اغلب راهبرد های تغییر با استفاده از مدل «کرت لوین» برای تغییر سازماندهی شده اند. این فرایند به وسیله ارتباطات رایانه ای و تسهیلات ذخیره سازی داده ها انجام می شود. نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات – مسئول: شخص یا افرادی که مسئول اجرای درست کارها هستند (تا job ها انجام شود). هر سازمان برای داشتن یک استراتژی موفق، میبایست به وضوح نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات لازم برای انجام فرایندها و فعالیتها را تعریف کند.

دیدگاهتان را بنویسید