مفاهیم، روابط و آزمایش ها – آموزش رایگان – فرادرس – مجله

ولی به علت نزدیکی دریاچه به روستای چورت با نام دریاچه چورت، معروف شده است. به عنوان مثال، GW، معرف گروه خاکهای خوب دانهبندی شده با ابعاد شن است. به طور کلی هر چه طیف ابعاد ذرات تشکیل دهنده خاک وسیعتر باشد (خاک با دانهبندی خوب)، تراکمپذیری بیشتر، هدایت هیدرولیکی کمتر و مقاومت برشی بیشتر خواهد بود. این کمیت برای تعیین هدایت هیدرولیکی و زهکشی خاک مورد استفاده قرار میگیرد. PH: معیاری برای تعیین میزان اسیدی یا بازی بودن خاک است. علاوه بر این، دانهبندی یکی از عوامل کنترلکننده در هنگام انتخاب روش مناسب برای بهسازی خاک است. انواع مختلف موجودات از موجودات بزرگی مانند کرم خاکی و حشرات گرفته تا تک سلولیها مانند باکتریها در خاک یافت میشوند. کرم ایزینیا فیتیدا همان کرم قرمز یا خزنده قرمز می باشد ، از این کرم در روغن خراطین و در صنعت آرایشی به عنوان حجم دهنده نیز استفاده می شود . به این ترتیب حرفA که در رأس حروف الفبا است به لایه سطحی اطلاق می شود.

بافت بر روی روانی، رطوبت، هوای قابل ذخیره، نفوذپذیری و دیگر ویژگیهای خاک تاثیرگذار است. توزیع دانهبندی معمولا توسط آزمایشهای مخصوص اندازهگیری شده و بر روی منحنی دانه بندی نمایش داده میشود. از اینرو، انجام برداشتهای زمینشناسی، حفر گمانههای مطالعاتی و اجرای آزمایشهای نفوذپذیری، یکی از فعالیتهای مهم در پروژههای زیرزمینی محسوب میشود. در پروژههای عمرانی نظیر خاکریز کنار جاده یا سد خاکی، دانهبندی به عنوان یکی از معیارهای انتخاب ماده پرکننده در نظر گرفته میشود؛ چراکه خاک خوب دانهبندی شده، بهتر از خاک بد دانه بندی شده تراکم مییابد. شاید تا اسم دریاچه را میشنوید، ماهیگیری در ذهنتان نقش ببندد. موضوع جالب این بود که تنها شیشههایی که بین زبالهها بود از بین آنها جدا نشد، بلکه بهتدریج شیشهها جذب زمین شد و شکل خاصی را ایجاد کرد. برحسب شکل ظاهری 6 نوع ساختمان را میتوان در خاک تشخیص داد. درصد حضور رس سیسلیکاته در ترکیب خاک بر روی واکنشپذیری و سازگاری آن با افزودنیها و مصالح ساختمانی تاثیر میگذارد. البته تمرکز مکانیک خاک عمدتا بر روی خواص مکانیکی نظیر مقاومت برشی، ظرفیت باربری، نفوذپذیری و غیره است.

به طور کلی روانی خاک، دارای چهار حالت مایع، خمیری، نیمه جامد و جامد است. به این ترتیب، محیط خاک میتواند به طور همزمان دارای سه فاز مایع، جامد و گاز باشد. خاک، تودهای متشکل از ذرات جامد است که فضای خالی بین ذرات توسط آب یا هوا پر میشود. در صورتی که تمام فضای خالی توسط آب پر شده باشد، خاک اصطلاحا به درجه اشباع رسیده است. این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت حدود 28 هزار هکتار و تنوع گیاهی از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی پرندگان را تشکیل می دهد توانست بیش از 500 گونه جانوری را در خود جای دهد و به نوعی بهشت پرندگان استان نام بگیرد و با این تنوع زیستی به عنوان یکی از ذخیره گاههای زیست کره جهان از سوی سازمان های جهانی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت. قایقسواری، عکاسی، دیدن پرندگان مهاجر، دیدن لاکپشتها و قورباغهها لذت از هوای پاک و کمپ زدن، از تفریحات دریاچه هستند. از مهمترین مزایای زباله سوز می توان به مساحت کم مورد نیاز، عدم وابستگی به شرایط جوی و اقلیمی، سرعت و سهولت دفع پسماند، خاکستر پاک قابل استفاده، کاهش سریع حجم پسماند، دفع پسماندهای خطرناک، کاهش هزینه های نگهداری و دفع پسماند، کاهش میزان آلاینده های هوا، کاهش خطر آلوده گی آبهای سطحی اشاره نمود.

در اغلب موارد، دانهبندی برجای خاک، پارامترهای طراحی و زهکشی آبهای زیرزمینی را کنترل میکند. در این روش، از دستگاهی به نام «ادومتر» (Oedometer) استفاده میشود. فاصله بین حد خمیری و حد مایه با عنوان «شاخص خمیری» (Plasticity Index) شناخته میشود. این آزمایش به منظور اندازهگیری حد مایع، حد خمیری و حد انقباض و اغلب مطابق با روش آزمون استاندارد استاندارد ASTM D4318 اجرا میشود. شاخص خمیری بر حسب درصد وزن خشک نمونه بیان میشود. طبقهبندی متحد به عنوان پرکاربردترین سیستم مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک شناخته میشود. در بازی خاک مبارزه تن به تن با سلاح سرد، تیراندازی با اسلحه و رانندگی در دو مد مختلف را تجربه خواهید کرد. میزان حفرههای موجود در خاکها را میتوان با پارامتر دیگری به نام «نسبت پوکی» (Void Ratio) نیز مورد ارزیابی قرار داد. «ساختمان» (Structure): نحوه قرارگیری ذرات ریز و درشت در کنار یکدیگر را توصیف میکند. سیستم طبقه بندی خاک AASHTO بر اساس اندازه ذرات و خصوصیات پلاستیکی توده خاک طراحی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید