متافیزیک پایه و اساس فلسفه است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تأکید کرد: برای نهادینه کردن موضوع عفاف، در ابتدا باید فعالیتهای آموزشی در حوزه احکام مربوط به حجاب و عفاف اسلامی، ارائه شود. از آنجا که اساسیترین موضوع فلسفهٔ اسلامی، خداست، ورود به آن بدون پرداختن به خدا ممکن نیست. شكر خدا را كه آن بساط بر چيده شد، و زن از صورت ابتذال سابق و موقعيت يك عروسك فرنگى و كالاى بى ارزش در آمد و شخصيت خود را باز يافت، حجاب بر خود پوشيد اما بى آنكه منزوى شود و در تمام صحنههاى مفيد و سازنده اجتماعى حتى در صحنه جنگ با همان حجاب اسلاميش ظاهر شد.

حق اين است كه ما آيه را بدون پيشداورى و طبق ظاهر آن تفسير كنيم كه ظاهر آن همان معنى سوم است و بنا بر اين زنان حق ندارند زينتهايى كه معمولا پنهانى است آشكار سازند هر چند اندامشان نمايان نشود و به اين ترتيب آشكار كردن لباسهاى زينتى مخصوصى را كه در زير لباس عادى يا چادر مىپوشند مجاز نيست، چرا كه قرآن از ظاهر ساختن چنين زينتهايى نهى كرده است.

از اين جمله استفاده مىشود كه زنان قبل از نزول آيه، دامنه روسرى خود را به شانهها يا پشت سر مىافكندند، به طورى كه گردن و كمى از سينه آنها نمايان مىشد، قرآن دستور مىدهد روسرى خود را بر گريبان خود بيفكنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سينه كه بيرون است مستور گردد. در دوره هخامنشیان پوشش زنان به صورت یک پیراهن ساده و بلند بوده و در دوره اشکانیان نیز زنان از رنگ های شاد و ارغوانی برای چادر خود استفاده می کردند. رفتار قرآن هم به ما این را نشان میدهد که برای اصلاح جامعه نباید به سراغ زور و اجبار دولتها رفت بلکه باید آحاد جامعه خودشان ساخته شوند و ایمانشان تقویت شود و سپس جامعه ساخته خواهد شد.

کارل پوپر معتقد است که فلسفه علم یا معرفت شناسی به تحلیل مسائل علمی، تئوریها، شیوهها و از همه مهمتر به تفحّصات علمی میپردازد.به عبارت دیگر باید گفت:این مشرب ما را به کاوش در مباحث علمی و بررسی مبادی و لوازم و لواحق و حدود مسألههای علمی مطرح، میکشاند و از این طریق در فهم تاریخ تفکر علمی به ما کمک میکند. این مسئله خطابش با زنان یعنی، نیمی از جمعیت جامعه است و چون این موضوع در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط میشود، اما همیشه سؤالاتی در این مورد مطرح است مانند اینکه آیا حجاب زنان مسئلهای شخصی است و حکم تکلیفی مربوط به آن در همین محدوده، مفهوم مییابد یا نه و آیا حکومت اسلامی حقی در اجبار افراد در رعایت حجاب دارد یا حجاب مسئلهای اجتماعی است که حکومت اسلامی باید با وضع قوانین از بیحجابی جلوگیری کند.

مطالعات دانشمندان تربيتى نيز نشان داده، مدارسى كه در آن دختر و پسر با هم درس مىخوانند، و مراكزى كه مرد و زن در آن كار مىكنند و بى بند و بارى در آميزش آنها حكمفرما است، كم كارى، عقب افتادگى، و عدم مسئوليت به خوبى مشاهده شده است. شرم و حيا در زن نسبت به بيگانه مانند غيرت در مرد است؛ به عبارت ديگر، درك و شعور فطري و الهام غريزي زن به حفظ خود از دستبرد نااهلان براي ارتقاي ارزش وجودي خويش است. آنها در رعايت عفت و دورى از امورى كه آتش شهوت را در دل مردان شعلهور مىسازد و ممكن است منتهى به انحراف از جاده عفت شود، آن چنان بايد دقيق و سختگير باشند كه حتى از رساندن صداى خلخالى را كه در پاى دارند به گوش مردان بيگانه خود دارى كنند، و اين گواه باريك بينى اسلام در اين زمينه است.

آقای سروش محلّاتی چند مقاله دارند که مستقیماً ناظر به مسئله حجاب نیست، مقالات ایشان شش مقاله است که ناظر به اصل الزام بر شرایع است و استدلالات مختلفی را بیان کردهاند که انشاء الله به آنها اشاره خواهیم کرد. حجتالاسلام علی صالحیمنش در مورد تعارض فلسفه حجاب با الزام به حجاب گفت : . به تدریج آوازه و شهرتش در همه جا پیچید و دوستان و یاران فراوان یافت.

دو سه نکته درخصوص آموزش فلسفه و پژوهش فلسفی عرض میکنم، که خوشبختانه دیدم در ذهن بعضی دوستان هم هست. در کتاب گفتار در روش، دکارت این شهود را در عبارت من فکر میکنم، بنابراین هستم، بیان میکند. مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد افزود: براساس دستورات قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) همه ما موظف به این امر مهم الهی هستیم که باید تلاش کنیم تا جامعه از گزندهای مختلف در امان باشد. زن از نگاه اسلام دارای جایگاه رفیع و ارزشمندی به نام مادر است که اگر دستورات قرآنی را مورد توجه قرار دهد به آن جایگاه شایسته در پیشگاه الهی دست یافته و خود را از نگاههای شیطانی در امان داشته است.

یعنی از ابتدا وجود داشته و اسلام آن را با تغییراتی تأیید و امضا کرده و آن را به صورت خیلی دقیقتر و کامل تر در گفتار، راه رفتن و نگاه مطرح می کند. به عنوان مثال، صد سال از پی افکنی منطق جدید و نقش آن در ایجاد تحولاتی مهم در فلسفه میگذارد؛ با این وجود فیلسوفان قاره ای در آثار خود هیچ توجه و یا اشاره ای به منطق جدید و تاریخ تحولات آن ندارند. پس حکمت عملى، استعداد عمل کردن با تفکر درست در حوزه امورى است که براى آدمى بد یا نیکند.

پس روشن است که در فلسفه ی مشّائی، موجود، جوهریست که با یکی یا چندین عرض از عرضهای نام برده، ترکیب شده باشد. ایشان در پایان بحث از علّامه و آیت الله مصباح این مطلب را نقل میکند که اسلام دینی است که ابزار محور است پس به چه حقّی با ابزارهای سخت میخواهید مواجه شوید که آثار برعکس خواهد داشت؟ پس با حرکت، کمال نخست حاصل می شود و آن اینست که نسبت به حالت سکون، که قوه بود، فعلیت حاصل می شود و این کمال است و نخستین کمال برای متحرک است.

به این ترتیب، یکی از ابعاد عشق که فلسفه هگل بسیار بر آن تاکید می شود، جنبه وحدت بخشی آن است؛ به خصوص در تحلیلی که او از تشکیل خانواده به دست می دهد، این مهم نقش اساسی ایفا می کند. در میان فلاسفه هم حرف واحدی درباره عشق وجود ندارد اما تقریبا بسیاری از آنها عشق را جدی نگرفته اند و حق هم دارند، چون عشق، معمولا با عقل جور در نمی آید. و اگر در گذشته كارهاى خلافى در اين زمينه انجام دادهايد اكنون كه حقايق احكام اسلام براى شما تبيين شد از خطاهاى خود توبه كنيد و براى نجات و فلاح به سوى خدا آئيد كه رستگارى تنها بر در خانه او است، و بر سر راه شما لغزشگاههاى خطرناكى وجود دارد كه جز با لطف او، نجات ممكن نيست، خود را به او بسپاريد!

و همگى به سوى خدا بازگرديد اى مؤمنان تا رستگار شويد. مخصوصا توجه به اين نكته كه غريزه جنسى نيرومندترين و ريشهدارترين غريزه آدمى است و در طول تاريخ سرچشمه حوادث مرگبار و جنايات هولناكى شده، تا آنجا كه گفتهاند” هيچ حادثه مهمى را پيدا نمىكنيد مگر اينكه پاى زنى در آن در ميان است”! در كتاب كافى در شان نزول نخستين آيه از آيات فوق از امام باقر ع چنين نقل شده است كه جوانى از انصار در مسير خود با زنى روبرو شد- و در آن روز زنان مقنعه خود را در پشت گوشها قرار مىدادند- (و طبعا گردن و مقدارى از سينه آنها نمايان مىشد) چهره آن زن نظر آن جوان را به خود جلب كرد و چشم خود را به او دوخت هنگامى كه زن گذشت جوان هم چنان با چشمان خود او را بدرقه مىكرد در حالى كه راه خود را ادامه مىداد تا اينكه وارد كوچه تنگى شد و باز هم چنان به پشت سر خود نگاه مىكرد ناگهان صورتش به ديوار خورد و تيزى استخوان يا قطعه شيشهاى كه در ديوار بود صورتش را شكافت!

وی گفت: حجاب حصاری محکم و ایمن از نگاه نامحرمان برای زن مسلمان است، زیرا کرامت زن به عنوان مادر در حفظ پوشش و توجه به دستورات خداوند متعال است و در قرآن کریم صریحا به آن اشاره شده است. سپس به عنوان اخطار براى كسانى كه نگاه هوسآلود و آگاهانه به زنان نامحرم مىافكنند و گاه آن را غير اختيارى قلمداد مىكنند مىگويد:” خداوند از آنچه انجام مىدهيد مسلما آگاه است” (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ).

دیدگاهتان را بنویسید