ماه – ویکی نجوم

در نظریه سوم اصل مفروض فرایندی طبیعی است که بر پایه آن زمین و ماه به طور جداگانه اما نسبتا نزدیک به هم در نتیجه بر افزایشی گرانشی اجرام کوچکتر تشکیل شده اند.ماده بر افزایش زمین تقریبا هشتاد برابر مقدار برافزایش ماه بوده است.نزدیکی آن ها به این معنی است که آن ها از زمان تشکیل تحت تاثیر جاذبه گرانشی متقابل یکدیگر بوده اند از این رو حرکت مداریشان به صورت یک زوج دوتایی انتظاری طبیعی است.در این صورت نیازی به گیر اندازی نداشته اند زیرا آن ها در مداری وابسته به یکدیگر به وجود امده اند.علاوه بر این آن ها به صورت یک زوج دوتایی خورشید را دور می زدند. ٫۳ آسمان به معنای مکان سیارات و ستارگان: «بزرگوار آن خدایی که در آسمان برج ها مقرر داشته و در آن چراغ روشن خورشید و ماه تابان را روشن ساخت». ٫۲ آسمان به معنای جوّ اطراف زمین: «و نزلنا من السماء ماءً مبارکاً» « و از آسمان آب مبارکی را فرو فرستادیم». این آب ها تدریجاً در گودال های زمین جای گرفتند و خشكیها از زیر آب سربرآوردند. و معمولاً به صورت تودهٔ متراکمی از بخار آب که قطر آن در همهجا یکسان است، مشاهده میگردد.

که بزرگترین آنها «سرس» نام دارد که 500 میل قطر دارد.پس اگر خدا فرمود که هفت آسمان هست منافاتی ندارد که تعداد بیشتری آسمان وجود داشته باشد. از طرفی دیدگاه عرفانی در مورد “افلاک ِنه گانه” که آنها را عوالمی اثیری می دانند (به خلاف تفسیر صرفاً مادی از کواکب سبعه)، از جهاتی مشابهت به مراتب بالاتری دارد که در قرآن در مورد هفت آسمان مطرح شده اند. از طرفی برخی از عرفا در بیانات خود در تفسیر هفت آسمان طریقه ای مستقل از طریقۀ هیئت قدیم را پیش روی گرفته و هفت آسمان را به عوالمی روحی تفسیر کرده اند. با این حال برخی از قدما خواسته اند هفت آسمان در قرآن را با هفت مرتبه از کواکب که برگرفته از هیئت قدیم (هیئت بطلمیوس) است تفسیر کنند ولی این مطلب با مطالب قرآنی مطابقت ندارد چو ن هفت آسمانی که در قرآن ذکر شده به گونه ای است که تمامی ستارگان و سیارات، تنها در مرتبه اول آن (سماء الدنیا ) واقع شده اند. احتمال اول این است که مقصود از شش روز، روزهای یکشنبه تا جمعه باشد؛ چنانکه تورات بیان کرده و روز شنبه (سَبْت) را روز استراحت خدا معرفی کرده است؛ اما ظاهراً این احتمال خیلی بعید است؛ زیرا هر روز هفته برابر با مدت حرکت وضعی زمین یعنی 24 ساعت است؛ اما در لغت و عرف «یوم» گاه به معنای روز در مقابل شب میآید.

اخترشناس، امروزه دیگر نباید مدتی به انتظار کسوف بماند تا بتواند فامسپهر را مشاهده و بررسی کند، زیرا میتواند به طور مصنوعی قرص خورشید را در نزدیکی سطح کانونی تلسکوپش بپوشاند و به این وسیله تنها از فام سپهر خورشید عکس بگیرد. این پدیده در آلمان، ایالات متحده امریکا، انگلستان و روسیه نیز مشاهده شده است. روز سیزدهم: روز ولادت امیرمومنان علی بن ابی طالب (ع) در داخل کعبه؛ ۱۲ سال پیش از بعثت رسول خدا (ص). قبل از اسلام قریش از گاهشماریهای نُهگانهای که نام و ترتیب ماههای آن همین گاهشمار هجری قمری بود استفاده میکرد و پس از اسلام، مبدأ گاهشماری قمری، هجرت رسول خدا از مکه به مدینه تعیین شد. درصورتیکه بخواهیم مساحت زمین را با نقشه و بدون نیازبه جی پی اس و عملیات زمینی بدست آوریم بایدبه یک نقشه مختصات دار (Georefrence) دسترسی داشته باشیم تاباانتخاب و مشخص کردن حدود زمین مورد نظر و انجام محاسبات لازم، مساحت و محیط زمین تعیین گردند.

سوالی که در تصویر بالا مطرح میشود این است که «دمای کوری» (Curie Temperature) (دمایی که در دماهای بالاتر از آن برخی از مواد خاصیت مغناطیسی دائمی خود را از دست میدهند و در اکثر موارد دارای خاصیت مغناطیسی القایی میشوند)، برای آهن که در مرکز زمین قرار دارد حدود 770 درجه سانتیگراد است. پی برد که مقاومت الکتریکی سیم رفته رفته کم شده و در دمای 4 درجه کلوین و کمتر مقاومت الکتریکی به طور ناگهانی ناپدید میشود. خازن ها بعد از مقاومت ها پرکاربردترین مؤلفه های الکترونیکی هستند. ٫۱ آسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور که محل تدبیر امور عالم است: «اوست که امر عالم را از آسمان بسوی زمین تدبیر میکند». ٫۱ آسمان به معنای جهت بالا «اصلها ثابت و فرعها فی السماء» «مانند درخت پر برکت و پاکیزه که ریشه آن در زمین ثابت و محکم است و شاخه های آن به آسمان کشیده شده است». بارور کردن به وسیله فشار ثابت هوا شامل پخش کردن یک ماده شیمیایی مثل نقره یدید، به درون ابرهاست. علاوه بر حقانیت آنها، نشان از قدرت لایزال او و هموار نمودن راه خداشناسی و آماده کردن زمینه تفکر و تدبر در آفرینش است. نتیجه این که با توجه به عدم شناخت و اطلاع کافی ما از معنای هفت آسمان در قرآن و با توجه به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشان ها از نظر علمی وجود دارد؛ نمی توان درباره آن نظر قطعی داد و همه نظریات به صورت احتمال و گمان مطرح می شود.

دیدگاهتان را بنویسید