فلسفه عشق در نگاه اول

موجود به عنوان خودش و فارغ از هر گونه قید و شرط موضوع فلسفه است، اما باید توجه داشت که موجود که به عنوان موضوع فلسفه مطرح می شود مراد مفهوم آن نیست بلکه مصداق خارجی آن مراد است، پس موضوع فلسفه در حقیقت همان واقعیت است که از آن به موجود یاد می شود، فیلسوف بعد از آن که به واقع پرداخت، از دو حال بیرون نیست یا مصداق و آنچه مفهوم وجود بر آن صادق است به عنوان مصداق واقعیت می شناسد و می یابد. این روش گرچه کمتر در فلسفه به کار می رود، اما درمباحثی از فلسفه مانند بحث معرفت شناسی و بحث اخلاق و ارزش ها مورد استفاده قرارمی گیرد.

دکتر مهری سویزی: حجاب یعنی خیابان ادامه اتاق خواب نیست بلکه جای کار و تلاش و ترقی جامعه است. بله فلسفه یعنی راه و فیلسوف آنی است که در این راه قدم میزند.چنانچه هایدگر نیز میگوید: ” تفکر افلاطون در مقایسه با تفکر پارمنیدس کاملتر نیست و فلسفه هگل از فلسفه کانت نیز کاملتر نیست. جدای از مناقشاتی که در زمینه مقدمه این ادعا شده که بعدا به این مناقشات اشاره خواهد شد، پاسخ این اشکال، از مباحث گذشته نیز روشن میشود؛ یعنی حتی اگر ادعای مطرح شده در این شبهه مبنی بر امکان حفظ عفاف بدون پوشش شرعی را بپذیریم، حجاب صرفاً برای حفظ ملکه حیا و عفت در زن نیست بلکه عوامل متعدد دیگری مانند حفظ آرامش روانی، بالا بردن ارزش زن در مقابل مردان، جلوگیری از آشفتگی زنان و مردان جامعه، حفظ و تاکید بر هویت اسلامی و …

سالی کلاین (فمنیست): در حقیقت آن چه در سال های اخیر به دست آمد آزادی زیادی زنان نبود بلکه مشروعیت بخشیدن به بی بند و باری مردان بود. مادام که در اجتماع وجود زن تنها وقف لذت بخشیدن به مردان است، ما همه باید بنام مرد، سر از شرم به زیر افکنیم. بعلاوه احترام زن باید دائمی باشد؛ اگر ارزش زن به زیبایی ظاهریش باشد احترامش موقت خواهد بود. عفت زن مایه احترام و شخصیت اوست. زن وقتی با سرمایه غریضه به جامعه آمد دیگر معلم عاطفه نیست. بنابراین، آیه به دو نوع زینت زن اشاره دارد: یک دسته که خودبهخود نمایان است و دسته دیگر که پنهان است مگر اینکه شخص به قصد بخواهد آنها را آشکار کند و آیه آنها را از آن بازداشته است.

ویل دورانت: حیا یکی از دلفریبی های زن است. ویل دورانت: آنچه بجوئیم و نیابیم عزیز است. اکنون آمار به طور وحشتناکی افزایش یافته است (فمنیست در آمریکا تا سال ۲۰۰۳). البته از این افراد باید پرسید؛ آیا غرب که محدودیت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع جنسی در بین آنان فروکش کرده است یا افزایش یافته است؟ پس از طى این مرحله، به تکمیل موضوعات آماده شده بپردازید; یعنى در موردى که باید بحث تکمیل یا نقد شود، یا به استدلال بیش ترى احتیاج دارد، مطالب دیگرى را بدان بیفزایید.

اگر در حد ذات خود یونانی است پس اطلاق اسم اسلامی به آن از چه جهت است؟ به باور هانس گلاک شباهتی از جنس شباهت خانوادگی در میان انحاء و دوره های مختلف فلسفه ی تحلیلی وجود دارد. شايد به همين دليل است كه وايتهد در همان صفحاتي كه قبلاً نقل شد ميگويد كه جامعه دموكراتيك موفق بدون وجود تعليم و تربيت عمومي كه ديدگاه فلسفي به فرد اعطا كند وجود ندارد. بنابر این مورخ میتواند شرایط تاریخیی را کشف کند که انسانها را به یک راه خاص وادار و مقید میکند و از این طریق باعث به وجود آمدن نتیجه تاریخی خاصی میشوند.

این آمار مربوط به دو دهه گذشته است. در خصوص سایر زنان نیز همین طور است. 9-” يا زنان هم كيششان” (أَوْ نِسائِهِنَّ). هر کس پاسخ خود را دارد و اشکالی هم وارد نیست. به طور مثال هنگامی که یک زن با حجاب کامل (یا حداقل یک مانتو و مقنعه مناسب) وارد محل کار می شود، برخی مردان دیگر نمیتوانند نگاه آلوده خود را به چنین زنانی معطوف کنند. عفاف زنان، مهمترین کار را برای حفظ ادیان ابراهیمی عهده دار بوده است.

رحیم پور ازغدی: در جامعه ای که زن بدحجاب است مردانش دچار بیماری کج چشمی اند. در این بررسی، همانگونه که در توصیف اسلام گذشت، به نظریه و دیدگاه دینی مسیحیت در خصوص ازدواج به عنوان دین الهی پرداخته میشود و به فرهنگ رایج و آداب و رسوم متداول در بین مسیحیان در ازدواج توجه نمیشود. مخالفان حجاب سعى کرده اند جریانات ظالمانه اى را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند، و در این جهت میان حجاب اسلامى و غیراسلامى فرق نمى گذارند; چنین وانمود مى کنند که حجاب اسلامى نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه مى گیرد…

«ژولین بندا» در کتابش زیر عنوان «در خیانت علما» مفهوم ایدهآل از روشنفکر یا «انتکتوئل» را مورد بررسی قرار داده است. در جوامع ساده تر که پاکدامنی هرگز تضعیف نشده، زنان جوان حیای بیشتری دارند (فمنیست در آمریکا تا سال ۲۰۰۳). هنگامى که خلیفه دوم درباره فدک در مسجد با مردم صحبت مى کرد، حضرت زهرا(ع) براى دفاع از خود به همراه عده اى از زنان با پوششى که حتى کفش آن حضرت نیز معلوم نبود، به طرف مسجد رفت، و یا حضرت زینب(ع) که بعد از شهادت امام حسین(ع) در بین راه کوفه و شام و در مجلس یزید به سخنرانى پرداخت.

توجه کنید که این ایدهها مسائل فلسفی مهمی را در بر میگیرد که در فلسفه تاریخ طرح خواهند شد؛ مسائلی مانند تفسیر کنشهای انسانی با معنی، تبیین علّی، جایگاه دانش تجربی درباره گذشته و جایگاه اقرار به «معنی» درباره وقایع تاریخی بزرگ. دکارت همچنین با ریاضیدان «کلود میدورج» (Claude Mydorge) (1585-1647) و پدر مارین مرسن (1648-1588) که فردی با دانش فراگیر بود و با صدها دانشمند، نویسنده، ریاضیدان و دانشمند مکاتبه داشت و باعث ارتباط دکارت با دنیای روشنفکری بزرگتر بود، مراوده داشت. مباحثی مانند مسئلة مشهور «حسن و قبح ذاتی» كه از قدیمالایام همواره مورد بحث اشعریان و سایر فرقههای اسلامی، بهویژه معتزلیان و شیعیان بوده و بهتفصیل در كتابهای كلامی و اعتقادی مورد بحث قرار گرفته است و اخیراً نیز به مناسبتهایی در كتابهای اصول فقه مطرح شده است، و یا مباحث علمالنفس در كتابهای فلسفی، بحثهای عمیق و پردامنه درباره عقل نظری و عقل عملی، مبحث اعتباریات در فلسفه و علم اصول، مباحث الفاظ و تعارض ادله در علم اصول و مبحث مشهورات و قضایای اخلاقی در علم كلام و اصول از جمله مهمترین مسائلی است كه در ارتباط تنگاتنگ با فلسفه اخلاقاند و آرا و اندیشههای عالمان مسلمان در این موضوعات میتواند بسیار راهگشا باشد.

این حکم درباره سایر زنان نیز قابل تعمیم است، زیرا خداوند متعال طهارت و پاکى را براى همه زنان مى خواهد. زیرا بدین گونه زنان مقدس در سابق نیز که متوکل به خدا بودند، خویشتن را زینت می نمودند. بنابراين، اسلام با ظرافتي شايان توجه، نقش زن را در حوزههاي مختلف جامعه به ويژه در حوزهي تعليم و تربيت فرزندان صالح و مجاهدان راه خدا تبيين كرده است. آیا آنها خدایانی جز خدا اتخاذ کردهاند؟ زنان بی شرم و حیا جز در موارد زودگذر برای مردان جذاب نیستند. حجاب یعنى پوششى که کرامت، عفت و وقار زنان و دختران را تضمین کند و هر چیزى که این نظر را تأمین کند حجاب است.

در این مرحله بیش تر دقت کنید تا هر بحثى در جایگاه مخصوص خود قرار گیرد تا مقاله از انسجام، انتظام و هم آهنگى بیش ترى برخوردار گردد. آمارها واقعا وحشت انگیز است؛ در هر شش ثانیه یک تجاوز به عنف در آمریکا صورت می گیرد. من ترجیح می دهم، نسل انسان نابود شود تا اینکه بماند و با تبدیل زن یا ظریف ترین مخلوق الهی به یک وسیله عیاشی و شهوت رانی مرد، از هر حیوانی پست تر گردد. بنابر دیدگاه انجیل، ازدواج تنها وسیلهای جهت دفع شهوت و جلوگیری ازمعصیت است و خود ارزشمند نیست. تصرف کشوری که تنها تفکر شهوت در اذهانشان باقی است، بدون صرف هزینه خواهد بود.

اما چگونه میتوان بدون صلاحیت علمی لازم مانند آشنائی با منطق استنباط حکم شرعی (اصول فقه) و علوم مقدماتی دیگر نشان داد که فقها در استنباط حکم حجاب خطا کردهاند؟ البته نمیخواهیم بگوییم هرکس در این دستگاه فلسفی قرار نداشته باشد، اهل دنیاست؛ نه، اما این راه خوبی است. رحیم پور ازغدی: حجاب امری است مربوط به جامعه لذا قانون بردار است؛ در عرصه حقوقی زن و مرد داریم اما در عرصه عمومی نه زن داریم و نه مرد فقط انسان. از نظر اين فلاسفه، فلسفه حقيقى همين علم است؛ از اين رو گاهى كلمه «فلسفه» به خصوص اين علم اطلاق مىشد، ولى اين اطلاق به ندرت اتفاق مىافتاد.

با توجه به تعدّد خیرات از دیدگاه ارسطو و شرافت علم سیاست، مسأله کاملا واضح مى شود. ابن مسكویه به پیروی از ارسطو برهان خود را مبتنی بر حركت مادی می سازد. بر حسب این روش، تنها با نیروی استدلال و برهان عقلی نمی توان به حقائق جهان نائل آمد؛ بلکه با تزکیه نفس و مشاهدات درونی است که می توان به باطن جهان که همان حقیقت آن است، رسید. ثانیاً چه کسی گفته تعریفی که شما از عقل می دهید و بر اساس آن فلسفه را شکل می دهید، همان عقلی است که آیات و روایات می گویند؟

بر این اساس دغدغه دینی شدن علوم نیز رفع می گردد، و این پاسخی است برای آنان که از دین توقع دارند که مستقیماً نسبت به گزاره های علمی نظر بدهد که از منظر آنان علوم یا باید نقلی باشند یا اصلاً ارتباطی با دین نداشته باشند. باید کاری کنیم که زن احساس کند زن است و برای مرد، محرّک. درجهت تحفظ بر عفت عمومی و حراست از رازها و ناپیدایی­های درون خانه که فقط باید در محدوده ی همان چهار دیواری باشد. بخش اول کتاب در باب هستیشناسی و متافیزیک است.

کتاب فلسفهای برای زندگی از 4 بخش کلی تشکیل شده است. حفظ شخصیت اسلامی جامعه به حجاب وابسته است. حجاب زن را عفیف و سنگین و متین می کند. زن را برای نوازش چشم مرد، برای بهره وری نامشروع مرد، … چشم می بیند، دل می خواهد و قلب برای به دست آوردن خواسته خود به تکاپو می افتد. چشم ها و ذهن ها را به همین چیزهای ظاهر و کوته نظرانه مشغول کنند. می خواهند زن به شکل خاصی در جامعه ظاهر بشود.

دیدگاهتان را بنویسید