فلسفه زندگی چیست؟

البته در نحوهی تأثیر این شعائر در رستگاری، اختلاف نظر دارند. یا برای مثال در اموری که سیاستمداران پیش میگیرند،دو سیاستمدار ، در یک جامعه ، دو نظرمختلف دارند. البته موضوع این تغییر نه کوچک است، نه آسان، ولى امکان پذیر است.» «مفاسدى که شهرها را تباه مى کند، بلکه به عقیده من به طور کلى مفاسد نوع بشر، هرگز نقصان نخواهد یافت، مگر آن گاه که در شهرها فلاسفه پادشاه شوند، یا آنان که هم اکنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند به راستى و جدّاً در سلک فلاسفه درآیند و نیروى سیاسى با حکمت توأماً در فرد واحد جمع شود; و از طرفى هم به موجب قانون سختى، کسانى که منحصراً یکى از این دو رشته را تعقیب مى کنند، از دخالت در اداره امور ممنوع گردند.

او را يكى از بزرگترين مفسران آثار ارسطو در همه دورانها دانستهاند. و يا مخصوص به نوع خاص نيست، يعنى موجود از آن جهت كه نوع خاص است آن احوال و احكام و آثار را ندارد، بلكه از آن جهت داراى آن احكام و احوال و آثار است كه «موجود» است. او در این راه ذوق و حساسیت ادبی را در کنار نظم و منطق فلسفی به کار میگیرد و بحث را جابهجا با نقل قولهای شایسته از آثار شکسپیر، داستایفسکی، جورج الیوت، د. پیش از اینکه مسأله مرگ و اشکالی را که از این ناحیه بر نظامات جهان ایراد می گردد بررسی کنیم ، لازم است به این نکته توجه کنیم که ترس از مرگ و نگرانی از آن ، مخصوص انسان است .

حائری یزدی، «درآمدی بر کتاب اسفار»، ایرانشناسی، ش۱۶، ۱۳۷۱ش. «آشنایی با کتاب القبسات»، حکمت رضوی، ش۱۶، ۱۷، ۱۳۸۶ش. او مکتب فلسفی نوین خود یعنی حکمت متعالیه را در این کتاب بیان کرده است. بنابراین بهتر است از تعابیری چون «فلسفه مسلمانان» یا «فلسفه نزد مسلمانان» یا «فلسفه در جهان اسلام» یا «فیلسوفان مسلمان» (به جای «فیلسوف اسلامی») شد. پس شناختی خارج از ادراک حسی انسانی نداریم، بنابراین شناخت همواره از دیدگاه شخصی و نسبی است.

به گفته مرتضی مطهری، هر چند فلسفه اسلامی از فلسفه یونان گرفته شده است، فیلسوفان مسلمانان با تألیف کتابهای فراوان، آن را بسیار گسترش دادند. آنچه در غير اين ماه حلال است، به احترام اين ماه، حرام و خوردن و آشاميدن را در آن منع كرد. اکنون چنین فرض کن که در طول این جاده دیوار کوتاهى وجود دارد شبیه به پرده اى که نمایش دهندگان خیمه شب بازى بین خود و تماشاکنندگان قرار داده و از بالاى آن عروسک هاى خود را نمایش مى دهند.

آيا اگر سر دارد، سر اين اندام از يك مغز شاعر و مدرك برخوردار است و يا پوك و خالى است؟ در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتیهایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و زمین را به وسیلة آن پس از مرگ زنده میکند و انواع جانداران را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند نشانههایی است – بر یگانگی او – برای مردمی که تعقل کنند.

این ویژگی فطری مبنای پیشنهادهای چندگانه قرآن است که در آیات گوناگون مطرح شده است مانند: مردان باید چشم شان رافرو گیرند، عورت شان را بپوشانند و سرزده وارد حریم زندگی خصوص خانواده ها نگردند، زنان چشم شان را فرو گیرند، شرمگاه شان را بپوشانند، از خودنمایی، پای کوبی و با کرشمه صحبت کردن بپرهیزند و اندام و زیور آلات خود را ننمایانند. خداوند در قرآن حجاب را عامل طهارت قلب و روح معرفى میکند (ر.ک.، احزاب: 53) در محور خانوادگی باید گفت که حجاب سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین میشود. ↑ ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطی، ۱۳۷۹ش، ص۷، ۸.

↑ بخشنده بالى، تأثير فلسفى ابن رشد بر ابن ميمون يهودى در اندلس قرون وسطا، مهر ۱۳۹۰، ص۹۵-۱۰۲. در این موضوع، مقایسه صرفاً بر مبنای آموزههای مستند به متون دینی صورت گرفته و تحلیل تحلیلگران و پژوهشگران در مورد متون اسلامی و مسیحیت، مبنای تطبیق قرار نگرفته است و بر پایه تحلیلهای انجام شده تطبیق انجام نمیشود؛ لذا تطبیقها بر اساس معارف برگرفته از منابع دینی انجام میگیرد. بهروزي، مريم؛ ( 1387) ؛ حجاب هاله اي از عفاف ؛ چاپ ششم ؛ تهران : كانون قرآن و عترت جامعه زينب (س) . باقری خرمدشتی، با همکاری فاطمه عسگری، کتابشناسی جامع ملاصدرا، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.

سهروردی(۵۴۹-۵۸۷ق) در فلسفۀ اسلامی به شیخ اشراق مشهور است. ↑ ضیایی، شهاب الدین سهروردی بنیانگذار مکتب اشراق، ص۲۷۱. ملاصدرا(درگذشته۱۰۵۰ق) بنیانگذار حکمت متعالیه، است. تألیفات او در زمینه فلسفه، از مهمترین منابع فلسفه اسلامی است. با این حال، گروهی از عالمان شیعه در قرن یازدهم، با عنوان «اخباریگری» به نقد منطق و فلسفه پرداختند. رستم نژاد عنوان کرد: اگر انسان تقوا داشت در همه شئون زندگی خود، خودش را نشان می دهد به او امر می کند که در چه مسیری قدم بگذارد و از چه راهی برگردد و پرهیز کند. جریان ضد فلسفی در اهل سنت، در قرن دوازدهم هجری قمری توسط محمد بن عبدالوهاب به اوج خودش رسید و هنوز توسط برخی از وهابیان معاصر پیگیری میشود.

چنین سوالاتی شاید در ابتدایی ترین نوع نگاه به زندگی قدری پیچیده و دشوار به نظر برسند، اما در دورانی از زندگی انسان، پس از تامین شدن نیازهای اولیه زندگی و عبور از نیازهای فیزیولوژیک سر بر آورده و ذهن و اندیشه او را به خود مشغول می سازد. برخی از محققان، سند این روایات را ضعیف دانسته و بر این باورند که حتی بر فرض قبول سندشان، مفاد آنها ناظر به سرزنش فیلسوفنماهایی است که از دین روی برگردانیده و مردم را گمراه میکنند؛ بنابراین، نباید چنین تلقی کرد که امامان(ع) هر فیلسوف و فلسفهای را توبیخ کردهاند؛ چنانکه نقد و توبیخ امامان(ع) درباره گروهی از فقیهان، به معنای نفی فقه و توبیخ تمام فقیهان نیست.

حتی کشورهای غیر غربی بیشتر از کشورهای غربی دچار مشکلات و مصائب وضعیت دوره جدید شده اند، بطوری که در برخی جوامع شاهد هستیم که آنها بدون برخورداری از مزایای تکنولوژی جدید، به معایب و مضرات آن گرفتارند. این کتاب بسیار مورد توجه فیلسوفان مسلمان بوده و از زمان ابن سینا تاکنون، تدریس میشود. سعادت امری است که در پایان یک زندگی مطلوب حاصل میشود اما هدف آن زندگی نیز نیست. جهان بینی در اساس، یک نگرش به زندگی دانسته میشود. نظر شما را رابطه با فلسفه زندگی چیست؟ ملا هادی سبزواری(۱۲۱۲-۱۲۸۹ق) را فیلسوف برجسته قرن سیزدهم قمری (نوزدهم میلادی) و بزرگترین مروج و شارح فلسفه صدرائی دانستهاند.

دیدگاهتان را بنویسید