فلسفه به زندگی تعلق دارد – ایرنا

او از نظر اخلاقی یک خوش بین افراطی بود و معتقد بود که درک خوب به طور خودکار با تمایل به انجام کار خوب همراه میشود. 7- مفاهيم فلسفه از قبيل معقولات ثانيه فلسفي هستند كه از راه حس و تجربه حسي به دست نميآيند و از اين روي مسائل آن با روش تجربي قابل اثبات نيستند و نميتوان قوانين فلسفي را از تعميم قوانين علوم تجربي به دست آورد . با توجه به اين ويژگي ميتوان دريافت كه چرا مسائل فلسفي تنها با روش تعقلي قابل اثبات است و چرا قوانين فلسفي از راه تعميم قوانين علوم تجربي به دست نميآيد.

از سوی دیگر تشخیص موضوع و قیود آن، در گرو تعیین مسائلی است که برای طرح کردن در یک علم منظور شدهاند، یعنی تا حدودی بستگی به وضع و قرارداد دارد؛ مثلاً اگر عنوان «موجود» را که عامترین مفاهیم برای امور حقیقی است در نظر بگیریم، خواهیم دید که همه موضوعات مسائل حقیقی در زیر چتر آن قرار میگیرد، و اگر آن را موضوع علمی قرار دهیم، شامل همه مسائل علوم حقیقی میشود، و این علم همان فلسفه بهاصطلاح قدیم است.

فلسفه حیات و هدف زندگی نیز از موضوعاتی است که ایشان در آثار خود به آن توجه داشتند و این مقاله به بررسی نظر علامه جعفری درباره همین موضوع اختصاص دارد. وی افزود: دسته دوم آنهایی هستند که ماه مبارک رمضان را قدر میدانند ولی به باطن روزه توجهی ندارند، این عده بهره معنوی و کافی از ماه مبارک رمضان نمیبرند و دسته سوم آنهایی هستند که مقیدند در عین روزهداری، از هر گونه گناه و معصیتی در این ماه اجتناب کنند. رحم و بیرون رحم ، هر دو ، قسمتهایی از جهان طبیعت و زندگی دنیا می باشند ، اما جهان دنیا و جهان آخرت دو نشئه و دو زندگی اند با تفاوتهای اساسی ، ولی این تشبیه از جهتی دیگر رساست ، از این جهت که اختلاف شرایط را نشان می دهد .

اگر بخواهیم با الزام این را درست کنیم نتیجه این میشود که عدّهای حجاب را رعایت میکنند ولی پایبند به فلسفه حجاب نیستند و بیعفّتتر از بیحجابها هستند. نویسنده در مقدمه این اثر اشاره میکند، زمانی که در «برلین» مشغول مطالعه و پژوهش در تاریخ و فلسفه علم بوده، گذشته از آنکه شاهد فوائد بحثها و گفتمانهای گوناگون آزاد میان اندیشمندان و روشنفکران و سایر اهل علم در جامعه یا در رسانهها و احترام متقابل میان آنها درآلمان بوده است، متوجه میشود که تفاوت موجود میان فلسفه غرب با نمونههای شرقی قدیم و جدید آن چنان واضح است که نمیتوان کوچکترین تردیدی در آن روا داشت.

با وجود اين، زنان در محيط اجتماعي بايد از هر گونه جلب نظر بپرهيزند حتي در سخن گفتن و راه رفتن. افلاطون به صراحت مى گوید: «در این گونه خانواده ها، آن که سال خورده تر از دیگران است، حکومت را از پدر و مادر به ارث مى برد و بر دیگران حکم مى راند. «الذی جعلته للمسلمین عیدا» و جالب است که این دعا هم در عید فطر و هم در عید قربان خوانده میشود. به اعتقاد بنده، قرائن و شواهد نشان میدهد فلسفههایی که در ایران رایج شد – و الان هم اوج آن است – عادّی نبود.

11. به فتح واو، اصلاً عربی و در فارسی به معنی ترسو و بزدل است. مقولات عشر از جمله مواردی است که در فلسفه به کار میرود و حتی بسیاری جای آن را نه در منطق بلکه در فلسفه میدانند. خداوند در سوره نساء، آيه 7 مىفرمايد: «يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا و نساء كثيرا و اتقوا الله الذي تسائلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا»; اى مردم، بترسيد از پروردگار خود كه شما را از يك تن آفريد و از او جفتش را بيافريد و از آنان مردان و زنان بسيارى گسترانيد و بترسيد از خداوندى كه از او و از ارحام پرسش مىشود.

ویل دورانت: زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند. نویسنده از معدود کسانی است که از این گردان زنده مانده است. معمولاً اگر از فردی بپرسید فلسفه زندگی او چیست بهاحتمالزیاد به موضوعات، مفاهیم و مسائل انتزاعی، شعاری و آرمانی اشاره خواهد کرد که ممکن است در عمل به آنها اعتقادی هم نداشته باشد. گاهى از جهات ديگر وارد شده كه پوكى استخوان مى آورد و آرامش روانى را بر هم مى زند. این دو اعتراض را نمیشود با هم جمع کرد. در واقع این نسبت باید به گونهای باشد که تصور این چیز با تصور آن چیز همراه باشد.

1. شناسایی موضوعات: فلسفه با ایجاد مدل، برای شناسایی موضوعات به عنوان کل و شناسایی نظام اوصاف موضوعات و نسبت بین آنها (نسبت بین اوصاف کیفی و اوصاف کمی)، زمینه را برای تصرف و تغییر فراهم می کند. بدان دليل، ازدواج تكميل كننده ايمان است كه به وسيله آن، بسيارى از گناهان از وجود آدمى ريشهكن مىشود و راه براى سعادتمندى او از هر سو فراهم مىگردد. 2- عامل حفظ پاكدامنى و كسب اخلاق نيك: ازدواج از نظر اسلام وسيلهاى براى پاكدامنى و پاكدامن زيستن است.

اما پس از آن، اين سؤال مطرح مىگردد كه آيا ازدواج فقط براى تامين غريزه جنسى است؟ آيا براى شروع مسائل اجتماعى است؟ براى شما از جفتخودتان همسرانى قرار داد و از جنس حيوانات نيز جفتهايى آفريد تا بر شما بيفزايد و نسل تكثير پيدا كند. آثار فلسفی ایشان چاپ شده است و میشود دید و میشود توسعه داد و من لزومی نمیبینم که وارد آن مراحل شوم. بدین وسیله، بدن انسانهای نخستین پوشیده گردید و از برهنگی و شرمندگی آن نجات یافتند. خادم گفت: آقای من است.پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانید.» (سفر پیدایش، باب 24،آیه 64 و 65) از این بیان روشن می شود که پوشش زن در مقابل نامحرم در شریعت حضرت ابراهیم (علیه السلام) وجود داشته است؛ زیرا «رفقه» در مقابل اسحاق که به او نامحرم بود، ازشتر پیاده شدو خود را پوشاند تا چشم اسحاق به او نیفتد.

• نماز خواندن در منظر مردم و در اماکن عمومی و مساجد، حجاب کامل را میطلبد و این مصون ماندن زنان از نگاه دیگران و حفظ آرامش روحی نمازگزار را در پی دارد. او در کتاب غروب بتان عقل را به پیرزن زشت­چهرهای تشبیه میکند که دائماً انسان­ها را فریب می­دهد (همو، 1380، ص92). درباره انتقال به دوره والد شدن چه می گویید ؟ به نظر فیلسوفان مشّائی، موجودات جهان را تنها می توان در این ده مقوله مشاهده کرد. ↑ کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۷. در آيه 11 سوره شورى نيز مىفرمايد: «فاطر السموات و الارض جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شىء و هو السميع البصير»; او پديد آورنده آسمانها و زمين است.

به نظر من همین جریان را باید تقویت کرد. طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه به وسیله مترجمان، تهران، انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ش. ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق موسوی جزایری طیب، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق. بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر قرآن، محقق قسم الدراسات الاسلامیه مؤسسه البعثة، قم، مؤسسه البعثة، ۱۳۷۴ش. ↑ مکارم، تفسیر نمونه، ج ۳، ص۳۴۰.

ناظمیان فرد، علی، «مأمون و محنة»، اصفهان، مجله پژوهشهای تاریخی، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸ش. ↑ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیة، ج۴، ص۱۹۹؛ ناظمیانفرد، «مأمون و محنة»، ۱۳۸۸ش، ص۷۱؛ موسوی، «متعه در نگاه فقیهان مسلمان»، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۵. موسوی، سیدرضا، «متعه در نگاه فقیهان مسلمان»، تهران، مجله مقالات و بررسیها، شماره ۹۹، پاییز ۱۳۸۷ش. میبدی، احمد بن محمد، کشف الاسرار و عدة الابرار، ترجمه عبدالله انصاری، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۱ش. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق. کاشف الغطاء، محمد حسین، این است آئین ما، ترجمه ناصر مکارم، مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)، قم، ۱۳۷۰ش.

بخش نخست این که شما در ازای چیزی که به بازار ارایه میکنید، پول دریافت میکنید و بخش دوم این که شما در ازای چیزی که میشوید (شخصیتی که تبدیل به آن میشوید)، پول دریافت میکنید. رسول خدا صلى الله عليه و آله به زيدبن حارثه فرمودند: ازدواج كن تا پاكدامن باشى (3) و در سخنى ديگر، فرمودند: مردان را زن دهيد تا خدا اخلاقشان را نيكو، ارزاقشان را وسيع و جوانمرديشان را زياد گرداند. 1- محبوبترين بنا: بناى تشكيل خانواده در اسلام محبوب است، تا آنجا كه هيچ سازمان و بنايى نزد خدا محبوبتر از آن نيست.

صبر كرد تا نمازش تمام شد ، فرمود : اي عثمان خدا مرا به رهبانيت دستور نفرموده است . به عبارت دیگر، زندگی هرروزی درمجموع در سیکل تکرار قرار دارد. سرانجام در چهل سالگی پیوند خود را با این مکتب برید و به خیل یاران احمدبنحنبل محدث مشهور اهل سنت پیوست ودر رد معتزله و احیای عقاید حنابله (نقل گرایی افراطی) کتابها تألیف کرده،با این وصف، چون سابقه اعتزالی داشت، مورد پذیرش اهل حدیث قرار نگرفت. از آنچه گفته شد بهدست میآید که بهترین راه برای تعریف یک علم این است که موضوع آن مشخص گردد و اگر قیودی دارد دقیقاً مورد توجه قرار گیرد، سپس مسائل آن علم بهعنوان قضایایی که موضوع مزبور محور آنها را تشکیل میدهد، معرفی گردند.

دیدگاهتان را بنویسید