عنوان مقاله: روابط ایران و چین در عهد باستان)

اگر تمامی این عوامل را با یکدیگر ترکیب کنیم، به مسئله دستکاری ارز میرسیم؛ به همین دلیل این موضوع دارای جوانب زیادی بوده و طبیعی است که به موضوعی جنجالبرانگیز و حتی ترسناک تبدیل شود. حکومت چین در این زمینه بر بهبود استانداردهای زندگی چینیها، میزان باسوادی، و امید به زندگی از دهه ۱۹۷۰ به این سو و همچنین بهبود امنیت شغلی و تلاشهایی که برای مقابله با فجایع طبیعی همچون سیلهای دورهای و همیشگی رود یانگتسه صورت گرفته تأکید دارد. البته چین در مقایسه با چهار عضو دیگر شورای امنیت توانایی محدودتری برای اعمال قدرت نظامی خود دارد. همه اینها به طور قابل توجهی امنیت انرژی چین و منطقه آسیا را روی هم رفته تقویت میکند. مسافران چینی هم بیش از گذشته به کشورهای خارجی سفر می کنند. تابناک: عده ای از ناظران و کارشناسان سیاست بین الملل برآنند که جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور، بحرانی حاد برای نظم بین الملل و یک نقطه عطف بحرانی برای نظام بین الملل است که می تواند منجر به تحولات و تغییرات عمده ای در نظم و نظام جهانی شود. بر اسا گزارش دولت چین بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که دومین بودجه بزرگ نظامی دنیا محسوب میشود.

اما غرب به سرعت علیه روسیه متحد شده و نظام تحریمی بسیار سنگینی علیه این کشور اعمال کرده است. اما گزارش وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۰۹ بیان داشته که مخارج نظامی واقعی چینیها بسیار بیشتر از ارقامی است که اعلام میشود. چین به عنوان یک قدرت هستهای به رسمیت شناختهشده توسط جامعه بینالمللی، یک قدرت منطقهای مهم و یک ابرقدرت نظامی بالقوه محسوب میشود. علیرغم تحولات و چالشهای به وجود آمده در عرصه منطقهای و بینالمللی، هیچ یک از دو کشور برای دیگری در سیاست خارجی خود رقیب محسوب نشده است. برخی از حکومتها، خبرگزاریها و سازمانهای مردمنهاد خارجی به طور مکرر از عملکرد حقوق بشری چین انتقاد میکنند و معتقدند که حقوق فردی در چین به طور گستردهای زیر پا گذاشته میشود؛ بازداشت بدون محاکمه، سقط جنین اجباری، اعترافگیری اجباری، شکنجه، محدودیت حقوق بنیادین فردی و صدور بیرویه مجازات اعدام از این موارد است. از این منظر با دگرگونی سیاست خارجی آمریکا این نظم به تدریج خواهد مرد. بخشهایی از فعالان سیاسی و اجتماعی چین از جمله جنبش دمکراسیخواهی این کشور و برخی اعضای حزب کمونیست، اصلاحات سیاسی و اجتماعی را نیاز مبرم این کشور دانستهاند. ”پس از تأسیس جمهوری خلق چین نیز بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته، چین را طرد کردند و عملاً درهای کشور بسته ماند.

روسیه در توزیع قدرت جدید مانند اروپایی ها قدرت درجه دومی است و قدرت درجه دومی می ماند. مهاجران روستایی که به شهر میآیند معمولاً خود را به عنوان شهروند درجه دو از نظر سیستم ثبت خانوار (که بر دسترسی به مزایای دولتی نظارت دارد) مییابند. نهادهای چین از جمله دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین با برگزاری نشست های مطبوعاتی به دو زبان چینی و انگلیسی ضمن تشریح تازه ترین پیشرفت در رویدادها، به پرسش های خبرنگاران پاسخ می دادند. دیدگاه دوم تاریخ 200 ساله نظم بین الملل لیبرال را سرشار از فراز و فرود می داند و استدلال می کند که پیروزی لیبرال ها بر رقبا ریشه در کارکرد این نظم برای جامعه بین المللی دارد. این فقدان قدرت خود بد بود، اما شاید فقدان اعتبار بیشتر مایه عذاب و دغدغه خاطر چینیها میشد. چین و آمریکا کانون سیاست بین الملل جدیداند و روسیه می کوشد صندلی خود را در میان قدرت های بزرگ و نه ابرقدرت ها حفظ کند. البته چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه و جهان رقابت قابل قبولی در طول سالهای اخیر با ایران داشته و سعی کرده است این روابط در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و انرژی به سطح قابل قبولی ارتقا یابد.

آمریکا باید ژاپن و استرالیا را برای شراکت در هزینه های برنامه توسعه اقتصادی فوق الذکر متقاعد نماید، و این برنامه، به منظور مدیریت و اطمینان حاصل کردن از تحقق و اجرای کامل آن، می تواند به بانک جهانی سپرده شود. اما برخی دیگر هشدار دادهاند که حباب اقتصادی و عدم توازن جمعیتشناختی ممکن است موجب کاهش یا حتی توقف رشد چین در سالهای آتی این قرن شود. در این دوران تنوع محصولات در بخش کشاورزی افزایش یافت و وضعیت در بازارهای روستایی بهتر شد. اینکه محاسبات کدام یک از طرفین نهایتا به “سوءمحاسبه” بدل خواهد شد هنوز نمی توان پیش بینی کرد. وی تصریح کرد که طرف غربی باید در حوزه لغو تحریمها تصمیم جدی و موثر اتخاذ کند و فاصله معنادار خود را با سیاستهای شکست خورده دولت قبلی آمریکا نشان دهد و این موضوع با لغو همه تحریمهای مغایر با برجام و اقدام جدی در حوزه ارائه تضمین ممکن خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید