صفات خوب و بد – ویکیپرسش

«خَلق» و «خُلق» هر دو از یک ریشهاند، اما در معنا و کاربرد متفاوتند. اما انرون تصمیم گرفت سالها پیلهای را در مقابل چشم جامعه بتند. دولت همچنین با خصوصی سازی (مثلا شرکت مخابرات و ایجاد رقابت در بازار، مشتریان را از تحمل قیمتگذاریهای ناعادلانه رها میکند. ۲- مدیریت ریسک. احتمال کمتری وجود دارد که شرکتهایی که سیاستهای سختگیرانهتری (مثلا در زمینه زیست محیطی) دارند برای سرمایه گذاران خود ریسک ایجاد کنند زیرا آنها شهرت خود را به مخاطره نمیافکنند.

شرکتهایی که شهروندان بهتری هستند برای کارمندان بالقوه جذابیت بیشتری دارند، در مقابل، شرکتهایی که شهرت آنها لکهدار است مشکلات بیشتری در استخدام کارمندان جدید دارند. برای مردم مشکل است که اطمینان کنند سایر شرکتها چنین نمیکنند. جنرال میلز تولیدکننده حبوبات و سایر مواد غذایی در مینهسوتا، رتبه اول را در این فهرست به دست آورد. ما کاملا نسبت به اعتماد مصرف کنندگان، مشتریان، همکاران و کارمندانمان به جنرال میلز مطلع هستیم و هیچگاه آگاهانه و به عمد این اعتماد را تضعیف نمیکنیم. در جنرال میلز، فرهنگ سازمانی بر پایه اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی سازمان بنا شده است.

کارل این چهار مسئولیت را به ترتیب اولویت فهرست می کند (نمودار 1) و بر این باور است که مسئولیت اخلاقی و فداکاری امروز ممکن است در آینده به ترتیب به مسئولیتهای حقوقی و اخلاقـی تبدیل شوند. شرکتهایی که استانداردهای اخلاقی بالا را رعایت کرده، نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت نشان میدهند، محصولات راحت و ایمن تولید میکنند و برای بهبود شرایط جامعه تلاش مینمایند ( اخلاق ). اخیرا یک تئوری پیشنهاد شده است که به آن «درآمد سه برابر» میگویند. مطالعات جدید نشان داده است که شرکتهایی با سیاستهای محیطی و محصولات دوستدار محیط زیست قادرند درآمد خود را از هر سهم افزایش داده و شانس بیشتری برای موفقیت در قراردادها داشته باشند.

در میان همه اهداف چیزی وجود دارد که بالاتر از آن برای هیچ کس تصورشدنی نیست و نسبت به هر چیز دیگری جنبه تقدس دارد یا می تواند داشته باشد. اخلاق اسلامي به جهت آن كه معطوف به نيازهاي اخلاقي انساني است، جنبه ثابت و پاينده اي را در خود دارد و چون در طي زماني طولاني توسط معصومين با شرايط متفاوت اجتماعي و تاريخي تطبيق شده است وجه انعطاف پذير ظواهر و مظاهر آن نيز شناسايي شده است بنابراين بي آن كه به ورطه نسبيت مبتلا شود، مي تواند پاسخگوي انسان در همه زمان ها و جوامع باشد.

1 ـ برخی از فیلسوفان و دانشمندان علم اخلاق بر این باورند که فلسفه اخلاق هر سه نوع پژوهش اخلاقی (اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق) را شامل می شود؛ به این دلیل که کار فلسفه اخلاق در مرحله نخست، عرضه طرح کلی نظریه هنجاری است، اما چون قبل از این که کسی بتواند از نظریه هنجاری اش رضایت کامل داشته باشد، باید به مسائل تحلیلی نیز بپردازد، که این شامل فرا اخلاق نیز می شود.

برخی مقررات ایالتی و دولتی ایجاد شدهاند تا از کسی که تخلفات را افشا میکند حمایت کنند. برخی از کسب و کارها به دلیل تلاش در جهت حکمرانی سازمانی مناسب و اخلاقیات تجاری شاخص گردیدهاند. شرکت دیگری که در سطح جهان برای حکمرانی سازمانی و اخلاق مورد توجه قرار میگیرد هیولت پاکارد (HP)، تولیدکننده رایانه و لوازم جانبی است. ولی دیگر متفکران (همچون دیوئی) این تمایز را نادرست انگاشته و تمامی اخلاق را ضرورتا اجتماعی و درک مسائلی که در یک محیط اجتماعی بروز می کند، می انگارند.در سالهای اخیر، بعضی از فیلسوفان اخلاق مسائلی از فلسفه اخلاق را، که ارتباط محکمتری با مسائل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دارد، مورد توجه قرار داده اند.

این شرایط متفاوت، در ایجاد استعدادهای گوناگون نقش دارند، ولی نه تا سرحدّ الجاء، که اگر انسان بخواهد، نتواند خود را از چنگال شرایط موجود نجات بخشد. خداوند شما را به سوگندهای بیهوده بازخواست نمیکند، ولی شما را به آنچه در درون خود فراهم کردهاید باز خواست میکند. ميوه درخت آفرينش، موجودي است كه از همه موجودات عظيمتر است و خداوند آن را به دست خود آفريده و تربيت كرده است. برای آن که یک سازمان بتواند به اهداف خود برسد، لازم است تا اصولی را در حوزه اخلاقمداری مدنظر داشته باشد.

ما برای تمامی اهداف کاری خود بالاترین استانداردها را تنظیم کرده و آنها را حفظ میکنیم. این فعالیتها ممکن است شامل سرمایه گذاری در سازمان های خیریه محلی، حمایت از رویدادهای فرهنگی، یا مرخصی داوطلبانه برای کارمندان جهت شرکت در پروژههای خدمات اجتماعی باشد ( اخلاق ). یک سازمان میتواند تصمیم بگیرد تا یک بازوی بشر دوستانه اختصاصی برای خود تشکیل دهد، مانند بنیاد گپ وابسته به شرکت گپ، که دهشهای کارمندان را به سازمان های بشر دوستانه میرساند.

هرکسی که آگاهانه و به قصد تلافی، فردی را به دلیل در اختیار گذاشتن اطلاعات در ارتباط با انجام هر گونه جرم ایالتی متضرر کند، از جمله دخالت در استخدام قانونی یا حیات وی، تحت این عنوان باید جریمه شده یا تا ۱۰ سال زندانی شود، یا هردو. شهروندی در اطاعت از تمامی قوانین هر کشوری که در آن مشغول تجارت هستیم، احترام به مسائل محیط زیست و خدمت به جامعه با ارتقا و توانمندسازی زندگی اجتماعی. شامل احترام به حقوق آزادی فردی کارمندان، فرصتهای برابر اشتغال و حفاظت کارمندان در مقابل آزار جنسی است و همچنین شامل پرداخت دستمزد عادلانه به کارمندان، وفاداری به قوانین اشتغال و تضمین ایمنی کارمندان میشود.

انصاف در برخورد با کارمندان، سهامداران، شرکای تجاری، مشتریان و تأمینکنندگان از طریق وفاداری به تمامی قوانین اجرایی، مقررات، سیاستها و استاندارد رفتاری بالا. ما به طور کامل قوانین محلی تمام کشورهایی را که در آن کار میکنیم رعایت کرده و فرهنگها، سنتها و روشهای مشتریانمان در تمام کشورهای دنیا را مورد توجه و احترام قرار میدهیم. روشهای تجاری ناعادلانه. شرکتها با پیروی از قوانین موجود در مورد روشهای تجاری، از تاکتیک های عادلانه فروش، تولید با کیفیت و قیمتگذاری عادلانه محصولاتشان استفاده میکنند.

همچنین ممکن است عدالت در بازار را با ارائه حق انتخاب به مصرف کننده و قیمتگذاری عادلانه محصولات دنبال کند. مسائل مربوط به مصرف کننده و بازار. مراد از اخلاق خانواده ارزش ها و احکام اخلاقی مربوط به حوزه روابط خانوادگی است. پیرو این دیدگاه الهی ، سیاستمداران موظند علاوه بر این که خود به فضایل اخلاقی آراسته می گردند ، دیگران را نیز به خوبی ها تشویق کنند و از بدی ها بازدارند. اما آیا تلاش برای تغییر خود نیز مشمول اصطلاح تربیت می گردد و قواعد دانش تربیت شامل آن نیز هست؟ اما مایل بر آنچه گفته ام این نکته را نیز بیفزایم که مرحوم آیت ا…

با وجودی که بسیاری از کارمندان سعی میکنند اتهام تخلفات را به صورت داخلی و با گزارش اقدامات اشتباه به مدیران حل و فصل کنند، گاهی نیز فعالیتهای غیراخلاقی توسط کارمندان در رسانه ها یا نزد دولت افشا میگردند. حکمرانی سازمانی. همانطور که پیشتر ذکر کردیم، لازم است که شرکت به صورت اخلاقگرایانه اداره شود. استاندارد(Standard) به معنای نظم، قاعده و قانون است و چنین تعریف می شود: تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یک محصول (کالا) و یا انجام یک خدمت. به طور کلی انسان ها هر یک دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که فکر، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد.

ما تجارت خود را بدون استفاده از هر میانبری که ممکن است استانداردهای بالای ما را به مخاطره اندازد، با صداقت و پایبندی به اخلاق رشد داده و ارتقا میدهیم. شرکتها تلاش میکنند تا با پیشنهاد مرخصی خانوادگی، ساعتهای کاری انعطافپذیر یا خدمات مراقبت روزانه از کودکان، تعادل زندگی خانوادگی و شغلی کارمندان را تقویت کنند. اگر گفته می شود هم دردی یا نوع دوستی ارزش است این کاملا استطرادی و اشاره به فهم نوعی است.

دیدگاهتان را بنویسید