“شکل آغازین جهان” از مباحث اصلی در کیهانشناسی معاصر است – خبرگزاری مهر

در این بخش مسترحمی به راز نهان و چگونگی آفرینش جهان با استناد به برخی آیات علمی قرآن پرداخته است و رهنمودهای قرآن را کلی می انگار و معتقد است که خداوند طبق آفرینش انسان بر جستجوگری ،کاوش درباره این راز را بر عهده انسان قرار داده است،او با آوردن آیات 117بقره و 101 انعام اشاره به آفرینش همه جهان به دست خداوند بدون ماده اولیه میکند.او را به تفکر و تحقیق درباره راز نهان آفرینش اولیه وادار می کند.در جای دیگر اشاره به آیات 14انعام و 10 ابراهیم مبنی بر ایجاد ماده و مایه اولیه و همچنین آیات 27نازعات و 57 غافر اشاره به آفرینش آسمان ها که مستحکم تر از آفرینش انسان است می کند وطبق آیات 19-20 عنکبوت نویسنده انسان را کاوشگر و جستجوگر یادآور شده است .

حسینی بن مایه ماندگاری فرهنگ را در وهله نخست اندیشه و سپس دانش عنوان کرد و افزود: جهان بینی انسان و دین ورزی اخلاق مدارانه او قطب نمای پویش و پایایی انسان در راه بالندگی و نیک بختی جاودانه است. مشاور ارشد مرکز علوم و ستاره شناسی تهران تاکید کرد: در قرآن کریم از آغاز آفرینش آسمان و زمین ، ماده نخستین آفرینش ، مرحله ها و دوره های آفرینش، خورشید ، ماه، زمین و پویش های آن، ستارگان، سیاره ها ، شهاب های آسمانی ، برج های آسمان، شب و روز ، هفت آسمان و موجودهای فضایی در سوره های بسیار و آیه های پرشمار سخن گفته شده است.

حسینی یادآور شد : در قرآن کریم 310 بار از آسمان، 461 بار از زمین، 300 بار از روز، 100 بار از شب، 30 بار از خورشید و نزدیک به همین شمار از ماه، ستارگان ، شهاب ها و غیره نام برده شده است. نویسنده در این بخش کلمه عنصر را مورد بررسی قرار داده و آن را براساس تحقیقات دانشمندان ،ساده ترین جز سازنده چیزهای پیچیده مطرح می کند.و به مهترین نظریات دانشمندان مختلف در زمان گذشته درباره عناصر اولیه آفرینش جهان پرداخته است.عناصری که به نوشته مسترحمی در این مقاله به دانشمندان نسبت داده شده بشرح زیر می باشد:تالس:عنصر آب ،انکسیمندر شاگرد تالس: آپیرون را که عنصری مرموز میداند عنصر اولیه میداند .اناکسیمنس: هوا.هراکلیتوس:آتش ،دموکریت: ذرات مخفی را که ذرات ازلی مینامد،اناکساگوراس: عقل فعال.انباذقلس شاگرد فیثاغورث: عناصر چهار گانه را مطرح میکند.ارسطو: عناصر پنج گانه.که عنصر پنجم را به جاودانگی ستارگان نسبت داده و نام آن را اثیر گذارده است.

این مقاله از چند بخش : مقدمه و عناصر اولیه جهان از منظر دانش قدیم و منظر دانش کیهان شناسی و از منظر قرآن پرداخته است و در آخر نویسنده به نتیجه گیری از مطالب می پردازد. کیهان شناسی فلسفی این شاخه ای از فلسفه نظری است که جهان را با در نظر گرفتن اینکه توسط مجموعه ای از موجودات محدود ، ذات ، هوش ، منشأ ، قوانینی که بر آنها حاکم است ، عناصر آنها ، مهمترین صفات و سرنوشت آنها شکل می گیرد ، مطالعه می کند.

حسینی گفت: قرآن کریم برای واگویی آن چه را که انسان برای رسیدن به بالندگی برترین و زندگانی پاکیزه ارزشمند نیاز دارد از روش های گوناگون بهره می گیرد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دکتر سید حجت الحق حسینی بعد از ظهر روز گذشته در همایش بازشناخت اسرار کیهان گفت: قرآن کریم کتاب راهنمایی و نوشتار راهبردی شیوه زندگانی درست انسان برای تمامی زمان ها و مکان های گفته شده است. وی خاطر نشان کرد: پروردگار برای نشان دادن راه درست و راست زندگانی از روش های گوناگون بهره گرفته است که گفتارهای اختر شناسانه و جستارهای کیهان شناسانه از این نمونه ها هستند.

این عضو هیات علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران گفت: در این گونه جستارهای دانشی هدف دانشوران دین پژوه، بهره مندی از دانش برای شناخت بهتر سخن خداوندگار و روشنگری از فرموده های او برای طبیعت شناسی و یکتاپرستی، باور روز واپسین و برانگیزش آدمیان، پذیرش فراخوانی پیام آوران و بکارگیری رهنمودهای آسمانی برای برکشیده شدن نام و جایگاه انسان است. از زمانی که انسان پای به این کره خاکی نهاد و در آن سکونت یافت همواره به دنبال یافتن جواب برای حل معماهای خود در مورد سرچشمه و آغاز جهان، هدف خلقت و شگفتیهای آسمان بالای سر خود بوده است.

در دورهی کارشناسی ارشد میتوانید گرایش خود را از جمله گرایشهایی نظیر اخترفیزیک و کیهانشناسی انتخاب کرده و سپس در دورههای تحصیلی تکمیلی به طور تخصصیتر رشتهی خود را دنبال کنید. نجوم آماتوری حوزههای متنوعی را شامل میشود که از رصد آسمان آغاز و تا مشارکت در پروژههای علمی آکادمیک نظیر کمک به یافتن سیارات فراخورشیدی را در بر میگیرد. که باید راز آفرینش را از گردش و جستجو در زمین بدست آورد.باوجود نظریه های مختلف ،مسترحمی یادآور شده که صاحب نظران آیات علمی قرآن را از اعجاز قرآن می دانند. کنکور سال 92 به بعد اما جلوه دیگری از چینش سوالات را به ما نشان داد و به داوطلبان کنکورهای سالهای بعد این نکته مهم را یادآور شد که برای رسیدن به درصدی قابل قبول (بالای 70 درصد) در این درس در کنکور سراسری(و حتی سایر دروس)، باید به تمام مباحث روانشناسی فیزیولوژیک و همچنین انگیزش و هیجان تسلط کافی داشت و این تسلط با صرفِ مطالعهی یک یا دو کتاب مرجع به دست نمیآید.

اما در مورد قسم اول حرکت(حرکت طبیعی که عامل محرکه در درون شیء موجود است)ارسطو میگوید:«باید در خود موجود بین محرک و متحرک تمیز قابل شویم.به نظر میرسد که در حیوانات، مثل کشتیها و اشیایی که طبیعتا نظام نیافتهاند، عاملی که تولید حرکت میکند متجزی از موجودیتی است که در معرض حرکت قرار میگیرد.و فقط بدین معناست که حیوان به عنوان یک کل، سبب حرکت خویش میشود.» (24) ظاهرا منظور این است که متحرک جسم حیوان است و متحرک نفس حیوان و با ملاحظه کل حیوان میگوییم حرکت طبیعی حیوان از خودش نشأت میگیرد پس متحرکت که جسم حیوان است محتاج عامل دیگری است که عبارت است از نفس حیوان.

برخی محققان معتقدند الگوهای دایره ای متحد المرکز مشاهده شده در نقشۀ تابش پس زمینه کیهانی در بطن فضا اثباتی بر این مسأله است که قبل از بیگ بنگ، کیهان دیگری نیز وجود داشته است. 5) این سه دیدگاه را به ترتیب میتوان «فلسفه صیروت»، «فلسفه وجود یا صدور»و«فلسفه ایجاد یا خلقت»نامید.منشأ صیروت و وجود و ایجاد، به ترتیب«عشق و غاییت»، «علم به نظام اصلح»و «اراده»میباشد.در این مقاله تنها به دیدگاه ارسطو میپردازیم و در برخی موارد مهم، آن را با دیدگاه فلاسفه الهی، به خصوص ابن سینا مقایسه میکنیم.

به طوری که با کسب درصدی حدود 70 درصد (و یا حتی بالاتر، که شدنی است) میتوان بر نتیجه نهایی کنکور تاثیر گسترده ای گذاشت . به طوری که کسب درصدی عالی (مثلاً بالای 70 درصد) در این درس، میتواند کمک بسیاری در افزایش تراز و نتیجتاً رتبه­ ی هر داوطلبی داشته باشد. آموزش از طریق فایل های تصویری آموزشی در حال حاضر در سراسر دنیا مورد استقبال گسترده­ ی دانشجویان قرار دارد و به بهبود کمی و کیفی یادگیری کمک­ های بسیاری موثری کرده ­است.حالا فیلم­ های آموزشی کیهان با تدریس برترین اساتید از دانشگاه­ های تهران و شهیدبهشتی آماده­ شده­ اند.

بنابراین حرکت مکانی ابتدا رخ میدهد، سپس حرکت کیفی و بعد از آن حرکت کمی.اما از آنجا که حرکت بر کون و فساد مقدم است، پس میتوان گفت بعد از حرکت کمی، کون و فساد رخ میدهد.ارسطو در خصوص تقدم حرکت مکانی بر کون و فساد نیز استدلالی اقامه کرده است که بطور خلاصه چنین است:کون و فساد از طریق تکاثف و انبساط که همان تجزیه و ترکیب است رخ میدهد و برای تجزیه و ترکیب شدن به اشیا باید بر حسب مکان تغییر یابند. بعضی از خوشه های مدار تشکیل یافته از هسته اصلی و از طریق عملیات به هم پیوستگی (برخورد و ذوب شدن) با دیگر خوشه ها، بالاخره به صورت آن چه که هم اکنون به نام سیارات و قمرها معروف هستند به هم آمیخته شدند.

دیدگاهتان را بنویسید