شعر انگیزشی از چارلز چارلز بوکوفسکی – خودساخته

چون در دیوان شمس مولانا تنها به سمت وسوی جمال ومحبت زن است که از دیدگاه مردان متعصب زمان دیده نمی شود و آن همان هویت الهی زن است . اما ناگاه در انتها با این حقیقت مواجه می شویم که تو چیزی جز «من» شاعرانه شاعر نبوده است. باز بزرگ هم با سرعت به هر طرف که کبوتر پرواز میکرد، هجوم می برد. 5- سهراب در همین مجموعه یک شعر دیگر نیز دارد که هر چند رویکرد عارفانه ان کاملاً مشخص نیست. شعر، هم از دیدگاه روایت و هم از دیدگاه ماهیت با تمام متون ادبی و غیر ادبی تفاوت دارد.

غیر از معنی شعر شنیدستم که شهبازی کهنسال شما میتوانید شعر امید به صورت داستان را نیز در ستاره بخوانید. مقالات جالبی هستند که در این بخش میتوانید بخوانید. شما میتوانید با ارسال متن و عکس تبریک روز مادر یا آهنگهای شاد به مناسبت روز مادر که به این مناسبت گردآوری شدهاند فرا رسیدن این روز را به دیگران تبریک بگویید. زن در بینش مولانا برعکس آنچه که دیگران تصور کرده اند و یا بر عکس زشتترین داستان مثنوی معنوی در دفتر پنجم که در مورد «خاتون وخر» است، همه وهمه نشاندهنده مودت و نماد مهربانی ومهرورزی خداوند کریم است زن موهبت ومحبتی است که پروردگار بر اساس آیه مودّت ورحمت ( روم -۲۱) زن را مایه آرامش وعزّت وآزادی انسانیت قرار داده است.

روایت داستان مثل روایت یک فیلم سینمایی است و روایت شعر مثل روایت یک فرم یا چند فرم عکس است تلگرافی و فشرده، گزینشی و مختصر به گونهای که پدیدههای فضای چهاربعدی شکل گرفته در مخیلهی شاعر را به اجرا میکشاند درست مثل تماشای صحنهای از یک تئاتر برای خواننده یا شنوندهی آن. درست است که شعر با گفتار به روایت درمیآید اما یک روایت ساده نیست بلکه روایت از یک آفرینش هنری است و همچنین نباید فراموش شود که این تعریف، روایت شعر و داستان را در بر میگیرد و لازم است تفاوت این دو روایت را هم بشناسیم.

همچنین در دوران حیات به القابی مثل “جلال الدین”، “خداوندگار” و “مولانا خداوندگار” هم نامیده میشده است. یکی از مهمترین این مفاهیم نیز مفهوم «شهید» و مباحث پیرامون آن است. هر ساله، در قالب دوره آموزشی، دهها شاعر جوان و مستعد از سراسر کشور و بخصوص شهرستانها، شناسایی و عضو این دوره میشوند. بخش شعر و ادب ستاره در سرویس فرهنگ و هنر، برای آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان به آثار ادبی پر بار پرداخته است. ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – شعر «امید» از پروین اعتصامی درباره امید داشتن به خدا و یاری پروردگار است.

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر همانند پرندهای است که از قلب شاعر عاشق پرواز میکند تا خود را بر فراز قلب معشوق برساند و در آنجا منزل کند. این متن را بهتر است مقاله یا بیانیه بنامیم زیرا نه از نظر چیستی شعر است و نه از نظر چونی. امیدوارم بتونیم هر کاری از دستمون بر میاد برای رشد و پیشرفت این کانون ها و این شاعرها انجام بدیم. حکایت مرغ افسانه و نشستنش بر سر انسان ها، شاید به بیانی دیگر، حکایت هما باشد، که اعتقاد داشته اند که سایه اش بر سر هر کس بیفتد، خوشبخت می شود.

مجموعهای از اطلاعات است که گزارش شده شاید گمان میکنید چون در بردارنده تلمیحاتی چند و اطلاعات فرامتنی را طالب است در نتیجه از حیطهی بیانیه فراتر میرود در حالی که چنین نیست این ویژگی تنها آن را از مقولهی یک گزارش سادهی خبری خارج میکند تا آن جا که اگر بخواهیم امتیازی برایش قائل شویم میتوانیم مقالهی علمیش بنامیم. تنها گزارشی اجرایی از یک آفرینش بشری است که از نوع آفرینش خداوندی است و تنها اندیشیدن میآموزد نه اندیشه و این تفاوت اصلی یک متن هنری با یک متن خبری و علمی است. دیگر تفاوت یک متن سادهی خبری یا علمی با شعر در ماهیت آن است.

تحلیل مقام و موقعیت زن موضوعی است که از نظر شخصیتهای بزرگ فرهنگی کشورمان چون فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ قابل تامل بوده است و به دلیل فخامت جایگاه آنها در عرصه فکر و هنر ایرانی – اسلامی و نگاه ویژه ای که این بزرگان به جهان و اسلام دارند و برای پی بردن به منزلت موجودی که مرد از دامن او به معراج می رود بهترین روش و شیوه برای شناسایی بیشتر این متغیر، مراجعه به متون و آثار این بزرگان را به شیوه کتابخانهای و میدانی می دانم.

بطور خلاصه اینکه بیان اوستا پس از آن که اولین انسان مرد از گور او دو شاخه ریباس رویید که بهم متصل بودند و از این دو شاخه مشی و مشیانه یا آدم و حوای روایات اسلامی متولد گشتند. و گفته این آدم حتما باید زن باشد … عده ای از شاعران در این باره آنچنان کلافه شده اند که حتی بین عشق به خدا و زن مرز مشترکی یافته اند و کار بجایی کشیده شده است که اغلب تشخیص مرز عرفان از زندگی زمینی و عشق مجازی کار چندان آسانی بنظر نمی رسد.

کبوتر بختبرگشته نگاهی به زیر درخت انداخت و دید که یک شکارچی هم کمانش را در دست گرفته و تیرش را آمادهی پرتاب کرده است. از جنبه دیگر متاسفانه تمام این لحظه هایی که می گذرند، فرصت هایی است که از دست رفته و دیگر تکرار نخواهد شد. یعنی جذبه زن موجب خواستنی های مرد است و این خود به خود اگر کنترل نشود دچار فساد می شود وفرقی در این میان بین زن ومرد نیست . هر چند تا ((عصر نیمایی)) شعر زنان جویباری گاه جاری و زمانی خشك بود، اما از آن به بعد سیمای زنان شاعر گستردهتر و پربارتر پیش رو آمده است.

در واقع برای داشتن ذهن، جسم و زندگی سالم همواره باید کار کنیم و در تلاش برای ساماندهی امور خود باشیم.پس میطلبد که با یافتن ششارژرها و شارژخالی کن های خود ، در صدد غنی سازی فکر و اندیشه خود باشیم تا مشکلات و مسائل پیش رو ، باعث زمین خوردن ما و انحراف از مسیر رشد و پیشرفت نشوند. جایی كه تبلور اندیشه به میان آید، ذهنیتها از شكل مادی خارج میشود و غنای فضل فكر پیش رو میآید. بنابراین در میان معماران اصلی شعر انقلاب اسلامی قطعا باید نام بلند نصرالله مردانی را قرار داد.

و می بینیم نمام تصویر به این علت ردیف شده اند تا فضای مورد نظر شاعر را برای بیان حرف اصلی خودش آماده سازند و در این میان کلماتی نیز که انسان بودن همراه شاعر، اشاره دارند، و شاید « بر ره رمز معنی برند». تنها با نگاهشان حرف می زنند … یعنی چنان می شود کهع در آن واحد قدرت اندیشه و تفکر از مرد زایل می شود .

به جرات میتوان گفت ادبیات ایران یکی از غنیترین ادبیات جهان با حضور شاعران و نویسندگان بزرگ است. شهرستان فیروزآباد همیشه از حضور شاعران خوبی بهره مند بوده و انجمنهای ادبی خوبی داشته. البته الان خانم محبی کارشناس محترم فرهنگی کتابخونه های شهرستان فسا زحمت پیگیری های این جلسات رو به عهده داره و همچنان جلسات با قوت برگزار میشه. البته بعضی از این وبلاگها فعالتر از بعضی های دیگه هستن.

البته القاب دیگری چون مولوی و رومی نیز دارد. در بخش کهن خواهیم دید که تجربۀ جنگ به شکلگیری بُعد دیگری در مضمون شهادت میانجامد که توجه به «شهادت در میدان جنگ» است و در بخش معاصر تجربۀ جنگ به شکلگیری «شعر خانوادۀ شهدا» میانجامد. در بررسی این مفهوم سراغ تأثیر تجربۀ جنگ بر مضمون شهادت در شعر رفتیم و در دو بخش شعر کهن و معاصر نگاهی به آن انداختیم.

دیدگاهتان را بنویسید