زمین – ویکی فقه

البته برخی، آن آیه را با آیاتی که ظاهرشان تقدم خلقت زمین بر آسمان ها است، متناقض می دانند که با کمی دقت، این اشکال برطرف خواهد شد. این کوکبها چراغ آسمان اول و سبب زینت آن هستند و بر اساس نظریهای که بیان شد اینها زینت و چراغ مریخاند که آسمان اول و نزدیکتر است و از افق مریخ کاملاً مشهود هستند. از آنان استفاده نماییم، که چنین استفاده ای، نه تنها در حیوانات منقرض شده ای که بدان اشاره نمودیده اید وجود ندارد، بلکه در بسیاری از موجودات فعلی نیز نمی توانیم فایده ای برای انسان ها مشاهده نماییم و با این وجود، اگر آنها را نیز کاملا بی فایده بپنداریم، به تفکری مادی و کفرآمیز نزدیک خواهیم شد. بنابراین نمی توان، موجودات منقرض شده را دلیلی بر نادرست بودن این آیه ارزیابی نمود، چون انسان ها می توانند با تدبر خود در این موجودات نیز، بیش از پیش به قدرت خداوند پی برده و به او نزدیک شوند و همین کافی است تا پروردگار اعلام نماید: “خلق لکم ما فی الارض جمیعا”. آری هر چند ظاهر این دو آیه شریفه این است که تنها در باره صاحبان عقل سخن می گوید و لیکن از آن دو و مخصوصا از آیه دومی برمی آید که مراد از سؤال – همان طور که گفتیم – احتیاج و استعداد است.و بنا بر این که چنین باشد، آیه عمومیت خواهد داشت و شامل نبات هم می شود و اگر ضمیر صاحبان عقل را آورده، از باب غلبه دادن جانب آنان است.

دانشمندان تخمین میزنند که از کل انرژی که خورشید تولید میکند زمین تنها در حدود دو میلیاردم آن را دریافت میکند. به خارجی ترین لایه ی خورشید که اطراف رنگین سپهر را احاطه کرده است، «تاج» می گویند.خورشید منبع نور و حرارت در منظومه ی شمسی است. درخشندگی این ناحیه ناشی از چگالی و دمای بیشتر فام سپهر پیرامین آن است. درنتیجه مدار خورشید برخلاف الگوی بطلمیوسی مستدیر نیست و نقطه اوج آن روی فلکی به نامِ شامل قرار میگیرد که حرکتی از غرب به شرق برابر با یک درجه در هر شصت سال قبطی (شامل 365 روز) دارد (← رابرتس ،ص 51ـ52؛ صلیبا، 1994، ص 237ـ240).در قلمرو تحت نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، ردّ نخستین نشانههای آشنایی با نجوم جدید را، بهویژه با الگوی خورشید مرکزی ــکه مبانی آن را کوپرنیک در نیمه نخست سده دهم/ شانزدهم پایهریزی کردــ میتوان در رسالهای فارسی با عنوان اثبات هیأت جدید اثر ابوطالببن حسن حسینی صفوی پیگیری کرد. در همین راستا و در بیان آیه ای که بدان اشاره نمودید؛ روایتی وجود دارد که 9 امام، آن را به ترتیب نقل نموده و سند آن را به امیرالمؤمنین (ع) پایان داده اند.

یعنی: آیا ندیدی که پروردگار تو چگونه سایه را گستراند و اگر اراده می نمود، آن را ثابت قرار می داد، سپس خورشید را نشانگر سایه قرار داد. اما آنچه از خلقت آسمان ها و زمین در قرآن بیان شده، نشانگر آن نیست که هیچ سیاره و کهکشانی، قبل از کره زمین وجود نداشته و خدا، اول زمین را به طور کامل آفرید و سپس به سراغ آسمانها رفت! در واقع تفاوت در شدت و سرعت تراکم قطرات آب باعث به وجود آمدن اشکال مختلف ابر میشود. هلال و بدر چگونه تشلیل میشود؟ نور مرئی از این نواحی بالایی معمولاً بسیار ضعیف است و در برابر فوتوسفر روشن دیده نمیشود اما در هنگام کسوف کامل خورشید هنگامی که ماه فوتوسفر را میپوشاند کروموسفر مانند حلقهای قرمز دور خورشید به نظر میرسد در حالی که قسمت کرونا (تاج) شبیه به تاج سفید زیبایی مشاهده میشود که با توزیع پلاسما به سمت بیرون باریک میشود و اشکالی مانند گلبرگهای گل ایجاد میکند. گرچه خورشید برای زمین و منظومه شمسی خاص است اما میلیاردها ستاره مانند خورشید در کهکشان راه شیری پراکنده شدهاند. و اگر عدد “سبع” (هفت) را، عدد “شمارش و تعداد” بگیریم، مفهومش این است غیر از این عالمى که شما مىبینید (مجموعه ثوابت و سیارات و کهکشان ها) شش عالم دیگر ما فوق آن قرار دارد که هنوز دست علم و دانش بشر به آن نرسیده است.

اپلیکیشن ستاره یک با کمک دانش بومی نخبگان ایرانی، تمرکز زیادی بر امنیت ۱۰۰ درصدی تراکنش ها و فعالیت های کاربران خود دارد. آنها تنها موجوداتی هستند که موجودات دیگر را در مکان هایی؛ مانند باغ وحش ها و پارک های جنگلی نگه داری می نمایند و نیز همان استخوان دایناسورها و دیگر موجودات منقرض شده را نیز جمع آوری نموده و با هزینه هنگفتی، تلاش می نمایند تا به شکل اولیه درآورده و در معرض دید بشر قرار دهند! سحابی سیارهای در بازه زمانی ۱۰ هزار سال پراکنده میشود اما کوتوله سفید قبل از محو و سیاه شدن، تریلیونها سال زنده خواهد ماند. پاسخ سؤال، بخشی از آیه ۳ از سوره مدثر است؛ یعنی جمله ربک فکبر؛ پروردگار خودت را بزرگ بشمار، که اگر از طرف راست بخوانیم ربک فکبر است و اگر از طرف چپ هم بخوانیم (از آخر به اول) باز هم ربک فکبر میشود. 2. با توجه به ابهامی که در معنای هفت آسمان قرآن وجود دارد و با توجه به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشانها از نظر علمی وجود دارد و نظریههای متفاوت و بالندهای که هر روز ارائه میشود، نمیتوان گفت که نظر قطعی قرآن کدام نظریه است.و با توجه به این مطلب،ادعای اعجاز علمی قرآن در آیات مربوط به هفت آسمان صحیح به نظر نمیرسد و حتی اگر یک نظریه علمی در مورد هفت آسمان به اثبات برسد باز اعجاز علمی ثابت نمیشود چرا که همانطورکه گذشت هفت آسمان قبل از اسلام در قوم نوح و بین یهودیان مطرح بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید