رنه دکارت کیست و فلسفه دکارت چیست ؟

او میخواهد انسان­ها بیش­ازپیش قدر و منزلت «خود» و «استعدادهای درونی خود» را بدانند و آن را در شعار «بشو، هر آنچه هستی» توصیه میکند (استرن، 1373، ص119). در حقیقت او خود راستین و حقیقی را برخاسته از استعدادهای درونی انسان­ها میداند و با ارزش دادن بیحد و حصر به آن، تلاش میکند تا اسیر فریب و دروغ نشود. البته ایشان برای «خود» انسان­ها تعیناتی قائل است و می­خواهد انسان­ها را از خود طبیعی­شان جدا کند و آنها را به خود حقیقی برساند، که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

در کلیات شمس در داستانی به نینامه پاسخ داده میشود و مولانا در آنجا میگوید که معشوق یعنی خدا، بنا به مصلحت جویی مرا به این دنیا فرستاد و گفت من از جدایی تو اغراضی دارم و فعلاً باید از من جدا شوی. به باور محمدتقی جعفری اگر انسان بپذیرد که در این دنیا کوچکترین حادثه­ای نمی­تواند برکنار از قانون باشد، مسلماً باید بپذیرد که بزرگی روح و «من» غیر قابل انکار است و آنها هم قانون­مند هستند. انسان میتواند رئوف و مهربان باشد اما از قدرت بالایی هم برخودار باشد.

او میخواهد انسانها را از مادون انسان به مقام فراانسان – مرحلهای که انسان کاملاً اعتقاد به مرگ خدا را پذیرفته است و اراده معطوف به قدرت و توانخواهی براساس استعدادهای ذاتی و فردی اهمیت ویژهای مییابد – ببرد و آنها را با معنای واقعی زندگی­شان آشنا سازد. به تبع قوانین بنیادین هستی بنیانهای اخلاقی نیز برخواست خدا استوار میشوند و در نتیجه خداوند خالق نظام اخلاقی فرض گرفته میشود و خواست او موجب تمایز درست از نادرست میگردد. رمضان ماه دعا است بنابراین همه راه ها برای بندگان باز شده تا به خدا نزدیک شوند و تقوا حاصل کنند.

قضاوت در مورد اینکه آیا فال راه درست برای شناخت آن پدیده است،یا علم،بعهده چه چیزی است؟ عنوان فلسفه ارتباط مستقیمی با زندگی دارد اما عنوانی که گویاتر و شفاف تر است زندگی فلسفی می باشد و نتایجی که می توان در مورد رابطه این دو به دست آورد این است زندگی فلسفی یک نوع زندگی است که بر پایه یک نوع فلسفه استوار است و این فلسفه تنها صرف ذهن نیست و واقعیت خارجی دارد. ازاین­رو از زبان زرتشت پیامبر سخن می­گوید و او را به­عنوان بشارت­دهنده یک واژگونی کامل در ارزش­های بی­اساس و بی­مایه کنونی انسان­ها و پیام­آور تمدن نو معرفی می­کند؛ او اینگونه می­گوید: «زندگی بشر هولناک است و هنوز بی­معنا: یک دلقک فرجامی شوم برای او فراهم تواند کرد.

از دوستان ميخوام كه بدون تعصب كاذب و منصفانه اين نظرات علماي بزرگ رو بخونن و تحت تاثير بازار گرمي فلسفه چي ها و يا تدريس چند عالم بزرگ در حال حاضر قرار نگيرند . اندکی تأمل در این معنا، آن را از اثبات بینیاز میسازد. در واقع او انضباط را پلی بین هدف و پیشرفت میداند. جهان خالقی داشته است که هدف دار آن را ایجاد کرده است. به­نظر او سؤال از فلسفه و هدف زندگی برای دو گروه مطرح نخواهد شد: گروه اول کسانی هستند که حیات را منحصر در ابزار و پدیدههای مادی حیات طبیعی میدانند؛ گروه دوم اشخاص رشدیافتهای که حیات را به­عنوان جزئی از مجموع هستی که در یک آهنگ کلی شرکت کرده است، تلقی نموده و هر جزئی ولو پستترین پدیده از حیات، برایشان جزئی از آهنگ کلی هستی است که هدف نامیده میشود (همو، 1368، ص20).

آقای جعفری و نیچه هردو یک دغدغه بزرگ داشتند و آن، رهایی انسان از ورطه خطرناک بیمعنایی بود. اما به عنوان یک رشته، فلسفه، علمی است که از اصلی ترین فعالیت انسان، یعنی تفکر بر خاسته است. به­اعتقاد او انسان­ها تابه­حال از یک­سری الگوهایی تبعیت میکردهاند که اکنون نمیتواند پاسخ­گوی خواسته­های حیات وی باشند. به­اعتقاد او، انسان باید بداند مانند کلمهای نیست که صرفاً در کتاب تاریخ بشری افتاده باشد و هیچ ملزم نباشد که جایگاه خود را در این کتاب درک کند و از دخالتش در این کتاب بپرسد؛ بلکه قانون الهی درباره انسان میگوید: تو ای انسان که در وسط کتاب هستی قرار گرفتهای!

این مرحله گرچه بسیار باارزش است، اما به­اعتقاد وی انسان در این مرحله هنوز به شخصیت واقعی خود نرسیده است (همان، ص115). جیم ران در کتاب فلسفه زندگی موفق، با کمک تفکر و خرد باستانی به شرح و تفسیر اصول اساسی موفقیت میپردازد؛ اصولی که به شما کمک میکند پلههای ترقی را یکی پس از دیگری طی کنید. جیم ران در کتاب فلسفه زندگی موفق (The Philosophy for Successful Living) به شما یادآوری میکند که زمان از پول باارزشتر است. حس میکنم که بخشی از این موفقیت ناشی از همین حقیقتی بود که توانستم مفهوم آن را از صمیم قلب بپذیرم و در آغوش گیرم.

در غیر این صورت، آن چیزی که بالقوه است غیر از آن چیزی خواهد بود که بالفعل می شود. قدر مسلم اين است كه حجاب اسلام در بدين منظور نيست. اما این تازه آغاز ماجرا است. وقتی 25 سال داشتم خودآموزی را آغاز کردم، سپس تقریباً 31 ساله بودم که میلیونر شدم. بسیاری از طلاب برای شروع پایان نامه نویسی با مشکلاتی مواجه بوده و اطلاعات دقیقی ندارند که از کجا باید این فرایند را آغاز نمایند.

ایشان در پایان بحث از علّامه و آیت الله مصباح این مطلب را نقل میکند که اسلام دینی است که ابزار محور است پس به چه حقّی با ابزارهای سخت میخواهید مواجه شوید که آثار برعکس خواهد داشت؟ البته در اینجا آگاهی به «خود»، به­معنای علم حضوری نیست؛ بلکه از نظرگاه نیچه، «خود» فردی­ترین و خصوصی­ترین چیزهاست؛ چیزی ویژه و فردی حاضر در اینجا و اکنون. همیلتن کاملاً به این مسئله توجه دارد که «زندگی بسیار بسیار پیچیدهتر و در برابر توضیح مقاومتر از آن است که بتوان با مطالعهٔ کتب دانشگاهی دربارهٔ فلسفهٔ اخلاق درکی کامل یا رضایتبخش از آن به دست آورد»، اما میکوشد که به قول ویتگنشتاین «تعبیر خود را از امور» به دست دهد.

ولی در جواب باید گفت: طبع کنجکاو و وسوسهانگیز انسان، به ویژه افراد تحصیل کرده و جوانان روشنفکر با این مطلب قانع نمیشود که بگوییم احکام تعبّدى است و دیگر حدّ و مرز آن را توضیح ندهیم. اِمانوئِل جیمز ران یا به اختصار جیم ران در شهر واشنگتن در سال 1903 چشم به جهان گشود. افرادی همانند جیم ران (Jim Rohn) با کلام نافذشان میتوانند کیفیت زندگی افراد بسیاری را بهبود بخشند. اثر بهداشتی و درمانی: عامل بسیاری از بیماری ها، زیاده روی در خوردن غذاهای مختلف است; چون مواد اضافی جذب نشده به صورت چربی های مزاحم در نقاط مختلف بدن، یا به صورت چربی و قند اضافی در خون باقی می ماند .

در اینجا من بمنظور توجیه ذهنیت جامعۀ سیاسی ایران پرده از رازی که دو سده باعث خطای صدها میلیون تن از جوامع بشری، بر اثر نشر ادعاهائی باصطلاح فلسفی شد، برمیدارم. در اینجا ابتدا به وجوه مشترک و سپس به وجوه افتراق دیدگاه­های این دو فیلسوف درباره معنای زندگی خواهیم پرداخت. لینکهایی که در این صفحه به ترتیب قرار داده شده، در واقع تحقیق کلاسی بنده درباره عبدالکریم سروش بوده اند.

وقتی که در حال آموختن و یادگیری هستید، در واقع در حال سرمایهگذاری روی خود و آیندهتان میباشید. وقتی 25 ساله بودم، قاعدهی کلی و اصل عمومی جالبی را در اقتصاد آموختم. اما در اصل هیچ قانون و فرمولی جهت رسیدن به کامیابی در جهان وجود ندارد و هر کسی به شیوهی منحصر به فردی قادر به تجربهی آن است. پس از این به مغز، هوش مصنوعی و دیگر مسائل مربوط به فلسفهی ذهن در قرن بیستم و بیستویکم پرداخته میشود. یکی دیگر از مشکلات این است که نیمی از شغلها به دست بانوان است. مکتب رواقی یکی از 4 مکتب اصلی فلسفه در یونان است که مفاهیم پیچیده و گستردهای از زبانشناسی گرفته تا کیهان شناسی و متافیزیک را شامل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید