تاریخچه و فلسفه ازدواج – مرکز مشاوره مجیب

یعنی: سه چیز از اخلاق بزرگوارانه است: یکی این که با کسی که با تو قطع رابطه کرده است بپیوندی، و به آن که تو را محروم ساخته ببخشی و کسی را که به تو ظلم کرده است، عفو نمائی. هنگامی که به معارف اخلاقی عطف توجه نشان میدهیم، باید مدنظر داشته باشیم که این معرفت علم اخلاق است یعنی علمی که از عمل درست و نادرست و خوب و بد پرسش میکند یا فلسفهای مدنظرما است که در مورد علم اخلاق و فراز و فرودهای آن سخن میگوید. 8. آیا احكام اخلاقی استدلالپذیرند یا غیر قابل استدلالاند؟

و آیا میشود فلسفه را تحت عنوان مقدمه امربهمعروف و نهیازمنکر دانست یا این که مقدمهای برای محافظت از دین یا مقدمه برای هر دوی اینها؟ یا آنكه در زمانهای مختلف و ادوار گوناگون، متناسب با پیشرفت یا پسرفت جامعه، متغیر و سیّالاند؟ پس در این نگاه تفسیر نظری از جهان صرفاً به دنبال حل مشکلات ذهنی و ایجاد انگیزه پژوهش نیست، بلکه می کوشد تا مفاهیم پایه­ای را در تفسیر کلیت جهان بدست آورده که بر هر موضوع، تغییر وحرکتی حاکم باشد و با مدل­مند کردن روش تحقیق، پدیده ها را کنترل و در جهت مطلوب تغییر دهد.

درواقع امروزه تعریف ازدواج تغییر کرده است و مردم در زندگی مشترک، به دنبال چیزهای بیشتری هستند. ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادرهای خود فروپوشند که این کار برای این که آنها به عفت و حریت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوسرانان) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.

جدا کردن این سه سطح تحلیل کار ما را برای بررسی نسبت آن با تکنولوژی راحتتر خواهد کرد. این برای مرد بسیار سنگین است که در خانه بنشیند و زنش کار کند که باید این معضل در جامعه ما حل شود. فرصت رشد و پرورش در کنار همسر یکی از بهترین موهبت های زندگی مشترکه، که از موضوعات مهم فلسفه ازدواج در اسلام هم به شمار میاد. پس اسلام هیچ هدفی را فراموش نکرده و در پرتو خانواده به تمام اهداف خود از ازدواج دست مییابد. قرآن مجيد در اين زمينه مى فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه» يعنى: مهر تعيين شده زنانى راکه به عنوان ازدواج موقت , عقد کـرديـد بپـردازيـد (سـوره نـساء آيه٢١).

اسلام با ابراز این اندیشه نه تنها به ازدواج به عنوان عملی پست نگاه نمیکند، بلکه آن را عملی با ارزش، مقدس و شایستهی ثواب تلقی مینماید و با ارائهی این گونه تلقی از ازدواج، مسیر صحیح پاسخ به نیازهای جنسی را معرفی و ترویج میکند تا آدمی را از پرتگاه رفتارهای جنسی بیضابطه دور ساخته و به این نوع رفتار او نظم و قانون بخشد و از رهگذر قانونمندسازی رفتارهای جنسی، عفت و حیا را به جامعهی بشری ارزانی نماید. پس از اعتقاد به خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله)، اخلاق مهمترین مسئله از دیدگاه اسلام است. تمایز و نسبت میان هست و باید هم از جمله دغدغههای فیلسوف اخلاق است.

البته با وجود اختلافات فرهنگی، این موضوع درباره ازدواج در غرب هم صدق میکنه. » (روم، 21)، «از نشانههای خدا این است که از جنس خودتان برای شما همسرانی را آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید.» این آرامش از اینجا ناشی میشود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایهی شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر میباشند. مالک گفت: به خدا قسم نمی خواستم به مسجد بیایم مسجد نیامدم جز این که دو رکعت نماز بخوانم و بعد درباره تو دعا کنم که خداوند از گناه تو بگذرد و تو را هدایت نماید.

بدنش به لرزه افتاد و گفت: قبل از این که او تصمیمی درباره تو بگیرد از او عذرخواهی کن. خطاب به فرزندش میفرماید: اولین چیزی که بر تو واحب است این است که به اصول دینت بپردازی و با ادلّه قاطع پایههای اعتقادی و یقین به خالق خودت و انبیاء و اولیائش را محکم کنی زیرا که تو مانند حیوانات بیهدف نیستی. از مصر باستان اطلاعی در دست نیست اما معدود شواهد در این باره نشان می دهد که در آن دوره ازدواج وجود نداشته است. از باب جمع بین ارزش بودن رهبانیت و ضرورت حفظ خود از گناه، ازدواج با یک نفر مباح دانسته شد؛ یعنی رویآوری به ازدواج فقط برای پاسخ به ضرورتی است که از راه عزوبت نمیتوان آن را فراهم نمود؛ چه گزینهی اول عزوبت است؛ لذا در بهرهمندی از ازدواج باید به قدر ضرورت اکتفا نمود؛ چرا که ازدواج راه فرار از آتش هوس دانسته شده است، (رک.

مثلا اگه فکر میکنید فلسفه ازدواج فقط اینه که به نیازهای جنسی دو نفر پاسخ داده بشه، پس زمانیکه زندگی جنسی شما جذابیت سابق رو نداشته باشه، ازدواج معنای خودش رو از دست میده! این نیاز به گونهای است که حتی با ارضای نیاز جنسی هم برطرف نمیشود و آدمی حتی در حالیکه به تمایلات جنسی او پاسخ قانع داده شده است، باز هم احساس کمبود ارتباطی و همنوایی با جنس مخالف را دارد. مطالب این کتاب به صورتیاست که در فصل «اخلاق کمونیستى» مفهوم تکامل از نظر مارکسیسم و نیز آزادى و مساوات از دیدگاه این مکتب طرح و نقد گردیده است.

گاهی از تکلیف بهعنوان مهمترین مفهوم اخلاقی یاد میکند و گاهی مهربانی و عدالت را مبنا فرض میگیرد، اما به هر حال فلسفه اخلاق سعی دارد به پریشانگوییها و ابهامهایی که در علم اخلاق وجود دارند، پاسخهایی در خور و مناسب عطا کند. در بررسی نظریه اسلام، ابتدا به فلسفه و علل ازدواج پرداخته شد؛ ولی در بررسی دیدگاه مسیحیت، اهمیت و جایگاه ازدواج بر مبحث علل و فلسفه ازدواج مقدم گردید.

ز- اسلام و مسیحیت، در کنار اهداف مشترک، اهداف اختصاصی خود را نیز از ازدواج تعقیب میکنند. ـ استقصای موارد و نقاط افتراق اسلام و مسیحیت در مورد ازدواج در سه محور معین شده. در حالیکه برای بیان اهمیت ازدواج، مطلوبیت ذاتی و الزام استحبابی آن در اسلام کفایت مینماید، اما قداست ویژه آن در بارگاه الهی خود شاهد دیگری بر این اهمیت و جایگاه خاص است. د- در بررسی جایگاه ازدواج، هر دو آیین به ازدواج به عنوان عملی مقدس نگاه میکنند.

ولی بعدها در اثر جريانات به خصوصی ” سيره ” خلفای پيشين ، بالاخص دو خليفه اول يك برنامه ثابت تلقی شد و كار تعصب ، به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلی بخود گرفت . در حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده که می فرماید: «بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الأَخْلاق». 2. بیان احکام موضوعات: فلسفه مشخص می کند که این نظام اوصاف کیفی و کمی را چگونه تغییر دهید و بهینه کنید، یعنی احکام این موضوع را بیان کند که چگونه در تناسباتش تصرف کنیم تا به نتیجه برسیم. یعنی اگر شما عقلانیت نظری­ای نداشته باشید که کیفیت جاری شدن ایمان را در حوزه عمل قاعده­مند کند، این ایمان به عمل ختم نمی­شود.

دیدگاهتان را بنویسید