بهسازی خاک چیست؟

به عبارتی دیگر در نتیجه هوازدگی سنگ ها و تجزیه ی آن، خاک دچار فرسایش شده و سپس با تغییرات آب و هوایی منتقل می شوند. در صورتی که اگر این پیوند بر روی گوجه فرنگی معمولی انجام گیرد، نتیجه متفاوت خواهد بود. از این رو اگر میخواهید به این جزیره سفر داشته باشید بهترین زمان ممکن، ماه نوامبر تا آوریل است. یعنی در هنگام چیدن، انتقال تا رسیدن به مرحله استفاده کمتر صدمه و آسیب می بیند. یعنی اثر پیوندک و پایه را در یکدیگر رد می کنند. به عنوان مثال دو درخت به و گلابی خصوصیات مشابه زیادی با یکدیگر دارند و در عمل پیوند درخت موفق تر هستند. علاوه بر این اتصال، وضعیت زیستی دو گیاه نیز باید به یکدیگر شبیه باشد. ضعف یا قدرت ریشه با عمل پیوند به وضعیت اعتدال می رسد. در واقع در این شیوه تغییری در وضعیت ژنتیکی گیاه رخ نمی دهد.

در این موارد برای نگه داری و انتقال صحیح ویژگی های بیرونی و درونی از شیوه پیوند کمک گرفته می شود. گاهی برای تقویت از پیوند زدن استفاده می شود. اگر درخت های پیوندی دارای جنس مشترک هستند، می توان به پیوند زدن آن ها امیدوار بود. به عنوان مثال زمانی که درخت پسته به درختی از نوع خود یا نمونه آتلانتیکا پیوند داده می شود، عمر تقریبی درخت پیوندی به ۲۰۰ سال می رسد اما اگر پیوندک شما در این اتصال از نوع معمولی و پایه را درخت چاتلانقوش یا بنه تشکیل دهد، عمر تقریبی درخت برابر با ۶۰ سال خواهد بود. برای نمونه اول می توان اتصال کلم را بر روی ریشه شلغم مثال زد. برای تکثیر نمونه درختان فرسوده از پیوند زدن بهره مند شوید. به عنوان مثال وقتی پیوند گوجه فرنگی با برگ قرمز بر روی نمونه گونه گوجه فرنگی آمریکایی انجام می گیرد، شاهد تولید برگ های تیره ای برای گوجه فرنگی هستیم.

به عنوان مثال اگر درختی قادر به تحمل خاک مرطوب نیست، آن را بر روی گونه درختی پیوند می زنند که آن گونه قادر به تحمل خاک مرطوب باشد. به عنوان مثال گاهی بین دو درخت سیب پیوند زنی انجام نمی گیرد. پیوند زدن درختان فقط به شکل تجربی قابل انجام است. تغییر رنگ ها نیز در شرایط پیوند زدن درخت اتفاق می افتد. عدم سازگاری با محیط نیز می تواند دلیلی بر پیوند زدن درخت باشد. میوه های درشت و با کیفیت از عمل پیوند زدن فراهم می گردد. فصل بهار قبل از اینکه شیره گیاه فراوان شود، زمان مناسبی برای پیوند زدن درخت می باشد. اگرچه بیشتر شیشهها در طول زمان توسط اقیانوس صاف شده است، بعضی از قطعات تیز همچنان باقی مانده است. فرسایش آبراهه ای بیشتر در دامنه کوه ها و در رویه زمین هایی با شیب کم دیده شده و عامل اصلی آن باران می باشد. در این شرایط درخت بر روی پایه سازگار با محیط پیوند زده می شود. زیبایی این مکانها در شب چند برابر بیشتر از جلوه روزانه آنهاست. معمولاً میوه های مرغوب در اواخر فصل رسیده می شوند و با قیمت بیشتر عرضه می گردند. با پیوند زدن درخت تغییراتی نیز در زمان رسیدن میوه به وجود می آید.

با عمل پیوند رسیدن به مرحله ثمردهی را زودتر تجربه می کنید. در واقع با عمل پیوند کمبود شیره جبران می شود. در پیوند نباتات باید میزان شیره را در نظر گرفت. این کار باید به شکلی انجام گیرد که از نقطه مربوط به سیلت، این خط به موازات ضلع رس، در مورد رس به موازات ضلع شن و در مورد شن به موازات ضلع سیلت باشد. اگر دما کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد باشد، سلول های پیوندک غیر فعال می شوند و دیگر پیوند انجام نخواهد شد. اکسیژن از جو وفتوسنتز موجودات گیاهی آبزی بدست می آید، مقدار اکسیژن محلول در دریا با درجه حرارت آب ارتباط دارد: در صفر درجه سانتیگراد ۸ ولی در ۳۰ درجه ۵/۴ سانتی متر مکعب در لیتر . در دریاهای بانزولات کم و تبخیر زیاد درجه شوری حداکثر است ، مثلا در دریای سرخ تا ۴۱ و خلیج فارس تا ۴۰ در هزار.

دیدگاهتان را بنویسید