بله درست متوجه شدی یکی هستن!

او با اشعار خود در فضای وقت ایران، انقلابی به پا کرد و ساختار سنتی شعر فارسی را تغییر داد. در غزلیات شهریار، صحنه های رنگارنگ زندگی اجتماعی، خاطرات و ملاحظات شخصی، روابط و علایق دوستی و خانوادگی، حس وطن-پرستی، مردم دوستی و صلح پروری با هنرمندی بازنمایی شده است. در میان این آثار با شعر نوشته های ناب و بسیار پر معنی روبرو هستیم که توسط شاعران بزرگ ایران زمین در قالبهای مختلف شعری مانند: غزل، رباعی، قصیده و دوبیتی سروده شده اند که هر کدام از آنها به تنهایی نشان دهندۀ عمق فرهنگ ادبی این سرزمین هنر پرور می باشد.

در اسطوره های آریایی، انگور نماد باروری و زایش بوده است و از این جهت به زن تشبیه شده است و این که صفت اصلی زن باید باروری و زایش (فکری و مادی) باشد، نکته جالب در این سطر تقابل مرد و زن با یکدیگر در اسم و صفت است یعنی اساطیر در سطر اول در مقابل سرشاری خوشه انگور در سطر دوم قرار گرفته است و سهراب هر دو را به اندازه برابر برای نوع بشر لازم دانسته است. به نظر میرسد دو نگاه عارفانه و عاشقانه به واژۀ شهادت بارزترین چهره این واژه در شعر کهن است و آن وجه شهادت که بهواسطۀ رزم خونین حاصل میشود، مختصّ شعر معاصر است و جای آن در شعر کهن خالیست.

وقتی برادر باشد می دانیم که کسی هوای ما را دارد و اگر شما مایل هستید به برادر خود ابراز محبت کنید می توانید یکی از این اشعار زیبا و عاشقانه را برای او بفرستید و عشق خود را به او ابراز کنید. اگر می خواهید یک متن و یا شعر زیبا برای مخاطب خاص خود بفرستید می توانید شهر نو عاشقانه را انتخاب کنید. وی ادامه داد: در جشنواره امسال 4 هزار کتاب بررسی شد و بعد از جدا کردن کتبی که فاقد معیارهای داوری بود، با 2110 کتاب در شعر بزرگسال گروه کلاسیک با 923 اثر، شعر نو با 1096 اثر و شعر محاوره با 91 اثر روبهرو شدیم.

برف نو! برف نو! در این آیات به ترجمه آیت الله مشکینی آمدهاست : “و (پیامبر شاعر نیست، زیرا) شاعران را گمراهان پیروی میکنند. آیا ندیدهای که آنها در هر وادیی (از افکار خیالی) سرگردانند؛ و آنها میگویند آن چه را خود انجام نمیدهند؟! مگر کسانی (از آنها) که ایمان آورده و عملهای شایسته نموده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از آن که ستم دیدهاند انتقام گرفتهاند، و به زودی کسانی که ظلم کردند خواهند دانست که به کدامین بازگشتگاه باز میگردند.” شاعرانی که به اسلام گرویدند مُخَضرَم نامیده شدند.

ژانري در ادبيات خوزستان وجود دارد كه فقط متعلق به خوزستان است چرا اينها در كتاب نفيسي چاپ نشوند و به كاروانهاي راهياننور داده نشوند. هنر شاعر اين است كه در سختي كار كند ولی من شاعر، با وجود تمام سختيها در شرايط كنوني از جشنواره شعر خوزستان برای آشنایی با نسل جدید استفاده ميكنم. وقتي در جامعه توليد خبر زياد باشد و حوادث اجتماعي لحظههاي فردي ما را پر كردهاند يك تركيب فردگرايي و جمعگرايي شكل ميگيرد. این شعر فقط با يك جا اشتراك دارد و آن شعر شاعران كردستان است چون آنها نيز جنگزدگي را با جان شعري ديگري تجربه كردهاند.

شعر امروز بيشتر اجتماعي است چون شاعر امروز انسان امروز است و انسان امروز روزمرهتر از انسان كلان ديروز است. بر اساس پيشينه شعرها و مقايسه شعر خوزستان با 30 سال شعر ديگر استانها به اين نتيجه ميرسيم كه شعر خوزستان پرونده سنگيني دارد و طبيعي است كه جنس دغدغه شاعر خوزستانی با شاعران ديگر متفاوت باشد. وی از شاعرانی بود که ضمن اعتقاد به ضرورت خطر کردن برای آفرینش ادبی و با التزام به نوآوری، به این نکته نیز توجه داشت که باید در مسیر اعتدال گام بردارد و با حفظ اصول و قواعد به این مهم بپردازد تا در چاه و چاله بازیهای لفظی، صوری و تکنیکی سقوط نکند؛ زیرا او بر این اعتقاد بود که شعر باید پلی برای ایجاد ارتباط صمیمی با مخاطب باشد و این مهم هیچ گاه با دمیدن در تنور الفاظ مطنطن حاصل نمیشود، بلکه با دمیدن روح عشق و صداقت و تعهد در کالبد همین واژههای معمولی به دست میآید.

بیدل در 10 سالگی اولین شعر خود را سرود .بیدل در مدتی که نزد دایی خود میرزا ظریف بود با شاعران بزرگی مراوده داشت زیرا میرزا ظریف مردی فاضل بود و فقه، حدیث و عرفان تدریس می کرد و برخی از شاعران و صوفیان برزگ هند مانند شاه قاسم هواللهی به مجلس او رفت و آمد می کردند. مثلاً در حوزه دفاع مقدس كلمات دفاع مقدس، ادبيات دفاع مقدس، ادبيات ضدجنگ و ادبيات جنگ مطرح است اما من در اين ادبيات متوجه يك جنس ژانر شعري به نام ژانر جنگ زدگي شدهام؛ اين ژانر نگاه خاصي دارد؛ من مدعی این ژانر هستم.

او ادامه داد: در ادبيات دفاع مقدس اعتراض و مطالبهاي ديده نميشود، بلكه يك نوستالژي را ميبينيم؛ آن هم نوستالژي خط مقدم. ضدجنگ نیز معترض است که ما در وضعيت شعرهاي ضدجنگ هستيم چون شعر ضدجنگ يعني نفي دفاع. تفكر من در موقعيت فعلي مخالفان زيادي دارد اما من با همين فكر معتقدم كه مسير خود را طبيعي طي ميكنم. من به عنوان شاعري كه محيط را انتخاب و الزامات آن را پذيرفتهام مسير خود را ميروم چرا که با وجود تمام موانع، راههايي براي رسيدن به هدف وجود دارند.

شعر واكنشي به جامعه اطراف است پس واكنش انتخابي نيست و وقتي قرار است برنامهاي را مديريت و سازماندهي كنيم بايد موانع رسيدن به هدف آن را هم شناسايي كنيم. معنی آن چادر است – در معماری اتاق بزرگی است که در وسط ساختمان قرار دارد و اطراف آن دیگر فضاها قرار میگیرند. شاملو شعری است که در هر دورهای برای هر جامعهای جوابگو است. درباره چند و چون کیفیت کاربرد متنوع این نماد در شعر بیدل جای سخن فراوان است .اما زیباترین نقش آینه زمانی است که شاعر به آن وظیفهای دو سویه محول میکند و آن را به مثابه هم ” ابزاری برای تماشای زیبایی جهان ” و هم ” چشم تماشاگر زیبایی” ، در برابرعظمت جادویی هستی مینشاند.

وهر چند مردمان بگفتند با آندانشمند در نگرفت. راستی من به زودی در مورد هرشعر توضیحات کوچیکی میدم و سعی میکنم برداشت و حسی که بهم میدن همراه با چند توصیه دوستانه تقدیمتون کنم. او، با اشاره به جمله فروغ كه ميگويد: «من به تنهايي معتقدم كه بعد از قدم زدن در خيابان باشد» بيان كرد: فردگرايي با جامعهگرايي اجتماعي در تضاد نيست. او، در خصوص نبود تبليغات عمومي در زمينه حضور در جشنواره، گفت: اين مساله به جدي نگرفتن جشنواره برميگردد. ما در شعر مدني نيازي به استعاره نداريم.

وي ادامه داد: ما به جايي ميرسيم كه نيازي به استعاره نداريم و اين نوع شعر مدني است. خیلی از دستت ناراحت است. به دستت بدهم نیستی؟ ژانر جنگ زدگي معترض است اما اين اعتراض به نظام سياسي نيست بلكه اعتراض به خود جنگ است. این در حالی است که ضدجنگ فقط معترض است. در دنياي امروز با وجود جمعيت جوان كلمه عامه از بين رفته است. وي، با بيان اين كه قايل به ارزشگذاري جغرافيايي شعر نيست، يادآور شد: جغرافيا شعري را به وجود ميآورد كه آن شعر برتر از شعر جاي ديگر ميشود. کرمپور، با بيان اين مطلب كه شعر خوزستان با شعر ديگر مناطق فرق دارد يادآور شد: شعر خوزستان نيازمند بودجه است چون شاعر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید