بایستهها و آثار تربیتی اشتغال اطفال از دیدگاه اسلام – نورمگز

خود را با تعلیم حیات بخشی مأنوس نمایند و بالاخره به صلاح و رستگاری برسند، به هر میزان که به سن کودک اضافه شود، این احساس نیاز بیشتر خواهد شد، به خصوص در سنین نوجوانی که او در وضعی اضطرابآمیز ناشی از احساس بی عدالتی در جامعه است.. از مجاورت نیکو با کودک استفاده کنید و بکوشید کودک با شما یا فرد دیگری که پایبند به مذهب است مأنوس شود.

البته باید توجه داشت که با توجه به نگرش اسلام نسبت به انسان، در تعیین اهداف نظام آموزشی ایران، به پرورش تمامی ابعاد وجودی انسان، توجه شده است. نکتهی قابل توجه آنکه در تحلیل نقاط ضعف با توجه به تأثیر پذیری تربیت دینی از عوامل بیرون نظام آموزشی ـ با پذیرش نگاه سیستمی ـ این عوامل نیز مورد لحاظ قرار گرفت. چنانچه هدف کلی، تربیت انسان معتقد و مسلمانی است که بتواند در ابعاد اجتماعی، سیاسی، زیستی، فرهنگی، هنری و علمی رشد یابد، این ابعاد در کنار بعد دینی و اخلاقی، وجوه مختلف اهداف نظام آموزشی ما را تشکیل میدهد و لذا میتوان گفت که در نظام آموزشی ما، اصطلاحاتی نظیر « تربیت سیاسی» ، « تربیت اخلاقی» و « تربیت هنری» ناظر بر مجموعه فعالیتها، برنامهها و طرحهایی هستند که به تحقق هر یک از مجموعهی اهداف مصوب کمک میکنند.

با توجه به این رویکرد، روشهایی که میتواند در تربیت اخلاقی مؤثر افتد و با میل باطنی فراگیر سنخیت داشته باشد، روشهایی از قبیل تذکر، انذار و تبشیر، قصه و داستان، فراهم کردن فرصت انجام اعمال دینی در مدرسه و ارائة الگوهای اخلاقی میباشد. 5- دوره ی نوجوانی(دوره ی راهنمایی) : 12تا16سالگی را شامل شده و این دوره همزمان با شروع بلوغ وانواع انحرافات می باشد بنابراین نوجوان نیازمند راهنمایی وکمک است. چه بسیار افرادی که تن به بزهکاری میدهند و یا مرتکب جنایتهایی می شوند و اگر مذهب در آنان قوی باشد میتواند این بزهکاری را تحت کنترل درآورد و در مسیر درست این انرژی مصرف شود.

لذا بدیهی است که اگر نتایج این تحقیقات در کنار هم و با یک دید کلی نگریسته شود میتواند پاسخگوی مسائلی باشد که هر تحقیق به تنهایی از عهده آن بر نمیآید. بهترین رفتار عملی برای تربیت کودک یک ساله و به منظور جلوگیری از رفتار ناشایست کودک استفاده از روشی به نام وقفه است. نظام آموزش و پرورش کشور ما داعیهی تربیت دینی و اخلاقی دارد و به همین سبب برای محک زدن میزان تحقق این ادعا تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گرفته است، امّا نتایج آنها معمولاً به صورت پراکنده و جدا از هم مورد بررسی قرار گرفته است.

سپس از طریق جمعبندی وتحلیل پژوهشهای انجام گرفته، در باب عملکرد جوانان در حوزه دین و اخلاق نقاط قوت و ضعف در عملکرد یاد گیرنده در ساحت تربیت دینی ـ اخلاقی بازشناسی و تحلیل شد. تحلیل و استنتاج اطلاعات گردآوری شده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلى والِدِهِ ثَلاثَةٌ: یُحْسِنُ اسْمَهُ وَیُعَلِّمُهُ الـْکِتابَةَ وَیُزَوِّجُهُ إِذا بَلَغَ.» از جمله حقوق فرزند بر پدرش این سه چیزند: نام نیکو بر او گذارد؛ نوشتن را به وى بیاموزد؛ و هنگامى که بالغ شد، همسرش دهد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللّه ُ.

امام صادق – عليه السلام – فرمود: رسول اكرم – صلي الله عليه و آله – نماز ظهر را با مردم به جماعت گذارد و دوركعت آخر را به سرعت و با اسقاط مستحبات برگزار كرد. رسول خدا – صلي الله عليه و آله – فرمود: وقتي يكي از شما به فرزند خود وعدهاي داد پس به آن وفا كند و از عهد خود تخلف ننمايد. زندگی كردنش، شكست و پیروزیش، جنگ هایش، تحمل و سكوتش، سخن و ایمانش، همه خاص خود اوست، بی نظیر و بی شبیه؛ و این خانواده، خانواده كاملی است كه تنها متعلق به شیعه و مسلمانان نیست، بلكه متعلق به همه انسانهاست، به طوری كه یك نویسنده اروپایی گفته است: «علی هزار سال زودتر از زمان واقعی خود متولد شده است.» و آن نویسنده توانای مسیحی می گوید: «كمالات علی بن ابی طالب، در كلمات بشری نمی گنجد » و از نامیدن او به عنوان «صوت العدالة الانسانیه، علی آوای عدالت انسانی» چندان راضی نیست.در دیدگاه امروزین، تربیت مؤثر غیرمستقیم، عملی و در حین كار و بازی است.

1. هر کودکی با فطرت توحید متولد میشود، لیکن این والدین او هستند که کودک را یهودی یا مسیحی تربیت میکنند. افکارش را بتواند با والدین خود در میان بگذارد و درخواستهای خود را واضح و روشن بیان کند و از تجربه و تبادل نظر والدین بهرهمند گردد. مؤانست کودک با اخلاق و ارزشهای اخلاقی و پیوند آن با وجدان اخلاقیِ فطری، زمینة مناسبی است که اوامر و نواهی به تدریج برای کودک بیان گردد و کودک تصویر روشنی از بایدها و نبایدها داشته باشد.

با آن روبرو شوید – شما یک پدر و مادر ناقص هستید. در پی تشکیل دبیرخانه سند ملی آموزش و پرورش و با توجه به رهنمودهای مربوط به فرآیند تدوین آن و با نظر به اهمیت خاص تربیت دینی و تربیت اخلاقی و نیز ارتباط خاص این دو ساحت تربیتی با یکدیگر، مسؤولان سند را بر آن داشت تا ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی را به عنوان « یک بخش واحد و مستقل » درنظر بگیرند؛ لذا با توجه به ماهیت سند، اهداف زیر برای بررسیهای این بخش مقرر گردید.

2. تقدم تزکیه بر تعلیم؛ امام خمینی(ره) تقدم تزکیه بر تعلیم را به عنوان یک اصل راهبردی بارها یادآور شده است: کوشش کنید که تربیت بشوید و تزکیه بشوید، قبل از این­که تعلیم و تعلّم باشد. «در آموزش و پرورش نه تنها تعلیمات دینی خاص، بلکه همه برنامهها و آموزشها باید به عنوان اجزای یک مجموعه هماهنگ اسلامی، برحسب اقتضاء و گنجایش، جنبه و جهت دینی داشته باشد. «رب در اصل به معنای مالک و صاحب چیزی است که به تربیت و اصلاح آن میپردازد و باید توجه داشت که رب از ماده «ربب» است، نه «ربو» (یعنی ماده اشتقاق آن مضاعف است و نه ناقص).

این نه گفتن به معنای اعمال خشونت و یا تنبیه نیست، بلکه یک روش قاطع برای کنترل رفتار کودک است. 18. هیچ گاه نگویید تو را به خاطر نماز نخواندن دوست نداریم؛ بلکه او را دوست بدارید اما در مقابل رفتارهای ناپسند او بگویید رفتار شما زیبنده شما نیست و ما این رفتار را دوست نداریم، اما خودت را دوست داریم. بسیاری از مربیان تربیتی اساسا تعلیم و تربیت اخلاقی و ارزشی را متضمن نوعی رفتار ریاکارانه، مصنوعی و غیرطبیعی میدانند. بنابراین والدین نقش مهمی در تربیت کودک و رقم زدن آینده فرزندشان دارند. 4. کارآیی، تأثیر و نتایج معیار خوبی برای سنجش منشهای اخلاقی نیستند زیرا اینها جنبهی دوراندیشی و مصلحتبینی دارند و اخلاق مصلحتبینی نیست.

تربیت خوب فرزند، بدون تردید دارای اجر اخروی نیز برای والدین میباشد؛ زیرا اثر فرزند صالح پس از مرگ والدین؛ همواره به آنها میرسد و خداوند متعال آنها به خاطر تربیت فرزند صالح؛ مورد تکریم قرار میدهد. سؤال دوم اصول تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی چیست؟ تربیت از دیدگاه امام علی(ع). برای تعلیم و تربیت اخلاقی و ارزشی یکی از مهمترین و اساسیترین رویکردها، رویکرد غیرمستقیم یا رویکرد تلویحی وضمنی (ImplicitApproach) است. در فصل مربوط به مراحل تعلیم و تربیت اسلامی، با بهره گیری از روایات، دسته بندی دیگری ارائه می دهیم. افزون بر این، اشتغال تربیتی، به دلیل آنکه در راستای تربیت طفل است و خودِ اشتغال مستقیم هدف قرار نمیگیرد، این امر مهم پُررنگتر شده تا جایی که شایسته است والدین اطفال را به مشاغل مکروه نیز نگمارند و اجازۀ آن را صادر نکنند تا از سوق دادن طفل به مسیر ناصحیح جلوگیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید