باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟

دعبل شاعری گرانقدر ودارای جایگاهی برجسته در میان شاعران متعهد است که اشعار او از عاطفه،عمق وحرارت ویژه ای برخوردار است و اشعار او در مدح اهل بیت عصمت وطهارت جزو زیباترین اشعار زمان خود وحتی در طول زمان در زبان عربی محسوب می شود. اهل غیرت روزیش درد است . گوهر غیرت گرامی دار ، ای غمگین . درد و غیرت در تو دارد ریشه ای دیرین . اين كتاب پيامي دارد.

ذكرهاي اين كتاب درباره آن انسان است. اين اشتباه است كه شاعر خود را قبل از اثرش رسانهاي كند. او، با بيان اين كه عدهاي سازماندهي شده دنبال ايجاد موقعيت هستند، گفت: اشتباه آنها هم همين است كه در ادبيات ساختار و قدرت ادبيات معطوف به خود شعر و اثر ادبي است. و دنبال اين هستند كه ديگران اين حرفها را به آنها بگويند و يا خودشان بگويند؟ اينها چيزهاي باريكتر از مويي هستند كه من آنها را ميبينم؛ هر كسي روانشناسي اجتماعي خود را تا اين حد نزديك نميكند. شاعر شجاعت و شهامت زن را تا حد مبالغه بالا می برد که تاری از گیسوی زن می تواند صدها چون سهراب را به کمند خود اسیر کند .

هی بگردم قدّ و بالا ، سرو بُستانت ! کاش زمان آبشخور ما ، از چه رود پی سرو پایی یست ! به مین اعتبار، تلقی ِ آسمانی و مُثلی از شعر به عنوان ِ متنی که در پی بیان خاطرات ِ ازلیست، جای خود را به تلقی جدیدی داد که شعر را کاملا زمینی، خاکی و از جنس ملموسترین تجربیات ِ زیستی ِ انسان ِ عصر مدرن با تمام خطاها و نقصانهایش میدانست. هی بگردم دخترم را ، دختر با غیرتم ، هم میهن کردم ! آن هم از انتهای جمعیت! امام حسین علیه السلام هدایاى بسیارى براى معلم فرستاد؛ آن گونه که موجب شگفتى گروهى از یاران آن حضرت شد.

كرمپور قايل به هيچ گونه دههبندي در شعر نيست همانگونه كه كتابي با عنوان “دهه 75 تا 85” كه حاصل مصاحبهها و آثار او در اين سالها است را آماده چاپ دارد. همه در دهه 70 سهيم بودند اما جالب است كه در دهه 80 قبل از اينكه ما با مولفههاي ادبي روبرو شويم با آدمها روبرو شديم. 3. فهیمه رحیمی نیز جزو نویسندگان معروفی است که عاشقانه مینویسد، از آثار او میتوان به اشک ستاره، همیشه با تو، رمان عاشقانه تاوان عشق و چندین رمان دیگر اشاره کرد. ابنبابویه، عالم معروف شیعه، در کتاب عیون اخبار الرضا ـ که درآن اخبار زندگی امام رضا علیه السلام را آورده، از این ابومنصور نیز روایاتی نقلکرده است.

بیدل آن را نیز در دو مفهوم متضاد از هم(مثبت و منفی) به کار برده است. 6- – مجموعه حجم سبز دو سال بعد از مجموعه صدای پای اب، چاپ شده است. کلمه شهید و مؤوده مترادف هستند، هر دو معنای بی عدالتی و محرومیت از زندگی را می رسانند. با بعضی دوستداشتنها میشود شب را زندگی کرد. او در سال 83 کتاب “صادره از آبادان” را با همكاري نشر نگیما به صورت تركيب شعر و عكس يا همان فتوشعر چاپ كرد. او از تجربه شاعران شهرکرد و آمل و یزد پس از کتاب “صادره از آبادان” یاد میکند.

او در نظر دارد كتاب “صادره از آبادان” را در قالب سي دي منتشر و آن را به همراه “ولد زن” تجديد چاپ كند. مجموعهای زیبا و خواندنی از شعرهای انگلیسی عاشقانه به همراه ترجمه فارسی آنها که امیدواریم مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. با مجموعهای از متن روز پدر برای پدر فوت شده همراه همیشگی ستاره باشید. ما با اين فهم از اوبژكتيو از 50 سال پيش كه نيما مطرح ميكند فاصله داريم و الزامي وجود ندارد كه در چارچوب تعاريف 50 سال پيش اين مفاهيم، تكليف امسال را مشخص كنيم.

معطوف به اين نيست كه گروهي در جلسهاي تكليف شعر ايران را مشخص كنند. اندیشه فلسفی در شعر بیدل در تلاشی خستگی ناپذیر درصدد آن است تا حقیقت شگرف زیبایی جهان آفرینش را که در نتیجه کشف وشهود شاعرانه و عارفانه نصیب او شده است بر مسند باور بنشاند و کثرت را در آن به وحدت هستی مدارانه متصل کند ؛ پس عرصه شعر او به جولانگاه سفر از کثرت به وحدت و بالعکس تبدیل میشود. این یکی از اشعار عارفانه مولانا است.

امروزه این مکان یکی از جاذبههای مهمّ گردشگری بهشمار میرود و بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشه حافظ را از اطراف جهان به این مکان میکشاند. وي يادآور شد: در اين فضای غيرگفتمانی آقاي حافظ موسوي چيزهايي ميگويد كه هيچ مسؤوليتي براي او ندارد. من عدم مسؤوليتپذيري را در ديالوگ شاعران مطرح كشور نميبينيم وقتي آقاي حافظ موسوي بحث اوبژكتيو نيما را مطرح ميكند صورت مساله آن را خيلي غلط مطرح ميكند. فضا به سمت فضاي گفتماني ميرود اما عدهاي، در فضايي كه بنا به هر دليلي طرفهاي بحث خود را ندارد، خيلي بد امتحان پس دادند و جمله مسعود احمدي را بايد گفت كه «اينها نمايندگان واقعي شعر ما نيستند».

وي در این زمینه بیان کرد: ما زماني درباره دهه 70 بحث كرديم كه به سالهاي 78 و 79 رسيده بوديم ولي به سال 85 نرسيده بوديم كه عدهاي بحث بررسي نيمه اول دهه 80 را راه انداختند اين غلط است. زیرساختهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از گذشته تاکنون دستخوش نقش زنان در پشت پرده و پس زمینه بوده است. گرما را زنان . اما از نظر شما کدام یک از شاعران ایرانی بهتر از بقیه است و سبک شعر او را دوست دارید؟

شعر عاشقانه، در مورد دوست و شعر نو… شعر نیمایی آن گونه شعری است که مصرع ها از قید تساوی و در بند قافیه بودن آزاد است و شاعر وزن و قافیه را جزو ابزار کار شاعر می داند نه خود آن . يقيناً فضا اين گونه نميماند. شعر اين گونه نيست به همين دليل است كه اسم یکی از كتابهایم را دهه 75 تا 85 گذاشتهام. نكته جالبي كه در دهه 80 اتفاق افتاد اين است كه قبل از سال 85 عدهاي درباره نيمه اول دهه 80 حرف زدند اين عجله چه علتي دارد؟

به قول شمس تبريزي، اوصراف معني بود.اما با ديدن شمس تبريزي و مصاحبه با او چه اتفاقي افتاد كه ناگهان اين چنين متحول شد ، كه از سجاده نشين با وقار بودن ، بازيچه دست كودكان كوچه و بازار گشت. سی وچندسالگی یک زن یعنی جمع دل فریبی و شیطنت ضرب در وقار و متانت… نطفه یک قهرمان با توست ! یادگار آن شهید ، آن پهلوان با توست . نطفه یک قهرمان با توست!

تا که با رفتنت احساس ندامت نکنم ! او در آنجا دل به دانش سپرده، در حلقة درس ارسطو ـ وزیر اسکندر ـ حاضر می شود و سرآمد شاگردان او می گردد؛ سپس علم کیمیا می آموزد تا در بازگشت به کشورش پشتوانة اقتصادی او باشد. در ادامه با لحنی فاخر و حماسی جنس دختر را خطاب قرار می دهد که با دلیری و شهامت حتی در صحنه های جنگ و نبرد حاضر می شود . آن را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.

برگزیده اشعار درباره رفاقت و دوستی را در ستاره مطالعه کنید. كه حالت ورد دارد داستان انساني است كه همه درباره او حرف ميزنند اما نميدانند كه او كيست. او تاكيد كرد: من در دهه 80 نسلي نميبينيم بلكه آدمهاي فعالي را ميبينيم كه فعاليتهايشان برجسته شد و بايد درباره شعرشان قضاوت كنيم. من به شخصه در اين دهه شعرهاي خوبي ديدم اما مولفه و شاخص نديدم. شکلوفسکی معتقد است که شهرهای ساحل دریا صدای امواج را نمی شنوند، چون به آن معتاد شده اند، اما کسی که برای اولین بار وارد چنین شهرهایی می شود تا مدتها این صدای امواج را می شنود، زیرا هنوز برای او امری معتاد نشده است.( احمدی،1391: 48). دکتر شفیعی کدکنی برای تفهیم بهتر مسأله ی آشنایی زدایی، از مثال« شکستن و تَرَک برداشتن شیشه» استفاده می کند.

در این منزل ز رفتن باخبر باش . «من» شعر به داشته ها اشاره می کند و در این راه لازم می داند به تمام قوانین طبیعی و غریزی اشاره کند. که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم… غرض در اینجا یادآوری این نکته است که اگر بخواهیم نقطه چشمگیری از تأثیر شعر انگلیسی بر روی تحول شعر فارسی معاصر جستجو کنیم، نه در شعر شکسپیر و شلی و ییتز است که باید در تأثیر الیوت جستجو شود.

دیدگاهتان را بنویسید