باعث جلوگیری از اعمال مجرمانه می شود

صداقت سنگبنای اعتماد است، مدیران اخلاقی در تمام ارتباطات و معاملات سعی دارند تا همواره صادق باشند. مدیران اخلاقی سعی دارند تا عدالت و انصاف را در تمام جنبههای کسبوکار خود رعایت کنند. اخلاق کسبوکاری خوب باید بخشی از برنامه هر کسبوکار باشد و عوامل بسیاری وجود دارد که باید آنها را رعایت کرد.اخیرا براساس تحقیقات صورت گرفته از ۲۵۰۰ نفر، از ۲۳ کشور دنیا حدود ۵۰ درصد از افراد گفتهاند که به رفتار اجتماعی شرکتها بسیار توجه میکنند و در صورت عملکرد ضعیف آنها از خرید محصولات آنها امتناع میکنند. نیاز به یادآوری است که این اثر بخشی، یا به طور مستقیم صورت می پذیرد و یا زمینه را برای نیل انسان به سوی کمال یا شقاوت فراهم می سازد.

براساس این خطبه، انسان در حیات اجتماعی، که صحنه سود و زیان است، نیازمند یاری دیگران است و این «نیاز» او را به سوی دیگران می کشاند و هر انسانی به خاطر ناملایمات و سختی ها نیازمند دوستی و مودت با خویشان است. اهل سيره نوشته اند: پيامبر خدا در خانه خويش خدمتكار اهل خود بود، گوشت را تكه تكه مى كرد و بر سفره غذاى حقيرانه مى نشست و انگشتان خويش را مى ليسيد، بز خود را مى دوشيد و لباس خود را وصله مى نمود و بر شتر خود عقال مى زد و به ناقه خود علف مى داد، با خدمتكار منزل آرد را آسياب مى كرد و خمير مى ساخت.

بنابراین، نظام اخلاق اسلامی را باید نظامی اخلاقی بر مدار عدالت و احسان دانست که مهمترین غایت آن عبارتست از قصد قربت و تقرب به خداوند. پس از گذر از این پیش فرض، اکنون سوال این است که برای رسیدن به این غایت چه نقطهای را باید هدف میانی و کانون توجهات خود قرار دهیم؟ با گذشت زمان هنجارها کاملتر شده و باعث شکلگیری رفتارهای قابل قبولی میشود و بنابراین اخلاق کسبوکار نیز تکامل یافتهتر میشود.آن رفتاری است که یک کسبوکار در ارتباطات روزانه با جهان اطراف خود از آن تبعیت میکند و شامل نحوه تعامل کسبوکار در یک به یک معاملات با مشتری میشود.

از نظر اسلام، فضیلت فعل اخلاقی، به تأثیرگذاری آن فعل در رسیدن به کمال انسان بستگی دارد؛ از این رو هر فعلی که در بازسازی روح آدمی و وصول به کمال نهایی تأثیر بگذارد فضیلت و در غیر این صورت، رذیلت اخلاقی شمرده می شود؛ البته مراد و مقصود، آن فعلی است که با اراده و اختیار آدمی انجام بپذیرد. برای شناخت مصادیق رذائل اخلاقی و اثرات متفاوتی که در روح انسان دارند، آثار ارزشمندی بر اساس مبانی اسلام و تعالیم اهل بیت(ع) تألیف گردیده، که می توان از آن ها استفاده نمود و از جمله مهمترین آن ها می توان از جامع السعادات تألیف ملا محمد مهدی نراقی و معراج السعاده تألیف ملا احمد نراقی نام برد.

از نظر اسلام برای این که کاری ارزش اخلاقی پیدا کند حسن فعلی به تنهایی کافی نیست بلکه همراه آن، حسن فاعلی نیز لازم خواهد بود؛ زیرا، آثار کارهای اخلاقی یعنی کمال و سعادت انسان بر حسن فاعلی و داشتن نیت صحیح مترتب می گردد. با توجه به این مطلب نیت و انگیزه ممکن است فعل را تبدیل به فعل قبیح نماید و فضیلت رذیلت گردد. بدیهی است که خوشرفتاری مؤمنان با یکدیگر، یکی از ارزش های والای اخلاقی به حساب می آید.

امید است که با مراد شما از پرسشتان منطبق باشد. و یا اینکه علم اخلاق، علمی است که از انواع صفات خوب و بد، صفاتی که ارتباط با افعال اختیاری انسان دارد، و از کیفیت اکتساب این صفات و یا دور کردن صفات رذیله بحث میکند. در بسیاری از مکاتب اخلاقی، چنین انسجام و پیوند درونی مشهود نیست؛ مثلاً در نظام های متفاوت، متغیرهایی از قبیل پول داشتن، علم داشتن، قهرمان بودن و امثال آن را به عنوان ارزش تلقی می کنند، در حالی که بین آنها ارتباط و انسجامی مشهود نیست و تنها یک مجموعه ساختگی است. مثلاً اگر عمل اخلاقی موردنظر، خدمت به خلق است، و ارزش آن به سبب یاری رساندن به نیازمندان است، آیا باید انگیزه فاعل نیز همین جهت باشد، تا عمل او را یک عمل اخلاقی منتسب به او تلقی نمود، یا آن که صرف نیک بودن نفس عمل کافی است؟

رسول اكرم ( صلى الله عليه و آله و سلم ) موفّق گرديد حاكميّتى از هر جهت با شكوه و محترم برپا دارد تا همه مردم از زعامت و رهبرى او بهره مند گشته و به اوامر او ، پس از رهايى از طاعت رهبران مختلف ، گردن نهند . مثلا اگر یتیم را به جهت تعلیم و تربیت او تأدیب کنند، این فعل چون به نیت خیر و اصلاح بوده حسن پیدا می کند، ولی اگر زدن به نیت ظلم و غیر اصلاح باشد، این فعل قبح پیدا می کند. یک فرق کلی بین نظریه اخلاقی اسلام با سایر نظریه های اخلاقی وجود دارد، زیرا؛ در اغلب مکاتب اخلاقی توجهی به نیت عمل نشده است.

نتیجه نهایی: حسن نیت و افزایش شهرت شما به عنوان یک نیروی مثبت در جامعه. Higgens & Vincze, 1993).در این مقاله شاخصهایی مانند: سودآوری، بقا، رشد، میزان دستیابی به اهداف و قابلیتهای رقابتی به عنوان شاخصهای موفقیت تلقی شده، تمامی مواردی که به طور غیر مستقیم به عملکرد کمک می کنند (از قبیل: بهبود کیفیت رضایت مشتریان، افزایش همکاری،کاهش تعارض و کاهش هزینهها) موردتوجه قرار میگیرند. آنها به دنبال انجام وظایف خود، آگاه و آماده، به طور مداوم در تلاش هستند تا مهارتهای خود را در تمام زمینهها افزایش دهند.

مدیران اخلاقی قابل اعتماد هستند زیرا تمام تلاش خود را انجام میدهند تا به تعهدات و وعدههای خود به صورت تمام و کمال عمل کنند. به گزارش «میدون»، تعریفی که معمولا از اخلاق کسب و کار ارائه میشود بدین صورت است که اخلاق کسبوکار سیستمی از قوانین و دستورالعملهای حرفهای یک کسبوکار و یا یک سازمان در یک مد عادلانه، قانونی و اخلاقی است. برخی معتقدند که: «دین برای بشر لازم است و خدا هم پیامبرانی فرستاده است؛ اما اصل دعوت انبیا مسأله توحید نبوده؛ بلکه اصل دین این است که انسان کار خوب انجام دهد.

لازم به ذکر است که مفهوم اخلاق پدیده جدیدی نیست، بلکه کدهای مشخص شده مربوط به آن با توسعه تمدن بشری همراه بودهاند. پرداخت مقدار توافق شده و به موقع به عرضهکنندگان، منصفانه بودن با مشتریان و غیره که در نهایت منجر به اعتبار استرلینگ میشود که شرکت شما را حتی زمانی که در شرایط سختی قرار گرفتهاید کمک خواهد کرد. موصوف بودن به اين اخلاق ، از او يك فرمانده موفّق ساخته بود كه می توانست او را به مقصود رسانده و در بسيارى از جنگ ها پيروزى را براى او به ارمغان آورد .

دیدگاهتان را بنویسید