انواع ابر ها

اگر خورشید را مرکز منظومه بدانیم، کراتی در مدارهای بزرگ و کوچک بر گرد آن در گردشند و هر مداری در فلکی فرضی قرار دارد. 250 میلیون سال پیش ، سه تکه بزرگ خشکی بهم نزدیک شدند و یک خشکی بزرگ بنام پانجیا را بوجود آوردند. طرفی از ماه که رو به زمین است طرف نزدیک ماه نام دارد، و سمت دیگر، طرف دور نامیده میشود. همانطور که پیشتر بیان شد، ابر رساناهای معمولی در دمایی نزدیک به صفر کلوین (مطلق) از خود خاصیت ابررسانایی نشان میدهند. ستارگان با سوزاندن هیدروژن به هلیوم در هسته های خود میدرخشند و در طول عمر خود عناصر سنگینتری ایجاد میکنند. این دیسک از نظر گرانشی ناپایدار است، با این وجود باعث جمعآوری مواد و تشکیل مجموعهای از ستارگان کوچک ثانویه میشود که اکثر آنها در نهایت با پیشستاره مرکزی برخورد میکنند. مدت زمان زیادی دانشمندان این سوال را مطرح میکردند که آیا تشکیل ستارگان غول پیکر نیز مانند دیگر ستارگان اتفاق میافتد؟ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانه آن است که آینده وعده روزهایی شعف انگیز را خواهد داد.

در این شبیهسازی، یک ستاره ثانویه به اندازه کافی بزرگ شد و دیسک خود را تشکیل داد تا به یک ستاره بزرگ جفت تبدیل شود. از طرفی، باید بدانیم که قرآن کتابی جهت هدایت انسان ها است و بنا ندارد که تمام جزئیات آفرینش را بیان نماید، بلکه تنها به کلیاتی اشاره نموده و تحقیق بیشتر در هر زمینه علمی را به خود بشر واگذار می نماید. در واقع، نوری که سایهی تاریک گسیل میکند از نور کارآ ترین قوس الکتریکی شدیدتر است. ستارهای مانند «ایتا کارینا» (Eta Carinae) با جرمی 90 برابر جرم خورشید بیش از یک میلیون برابر خورشید انرژی ساطع میکند. بعد هفت دفعه هم می گویید:”لا اِلهَ اِلا الله و الله اکبر، و سبحان الله و لا حَْولِ و لا ُُقوه الا بالله “؛ و بعد هفت مرتبه هم میگویید:”اللهُ اللهُ رَبی لا اُشْرِک بِهِ شَیْا ” و بعد از تمام شدن آن از خداوند هر خواستهای داشتید بخواهید تا خداوند نیز خواسته تان را اجابت نماید. هم چنین با بزرگتر شدن کلف بر شدت میدان مغناطیسی افزوده میشود.

فعالیت های خورشیدی با میدان های مغناطیسی که نزدیک یا روی سطح مرئی خورشید آشکار است کنترل می شود. اگر نور مرئی ستارگان در مسیر حرکت خود با چیزی برخورد نکند میتواند برای میلیونها میلیارد سال و یا حتی تریلیونها سال به حرکت ادامه دهد. 4) خورشید بعد از تشکیل تا کنون نیمی از هیدروژن خود را مصرف کرده است. مقدار نوری که در هر ثانیه از یک ستاره به یک منطقه معین (مثلاً یک متر مربع) میرسد را درخشندگی ظاهری مینامیم. اگر به آسمان شب نگاه کنید، طیف گستردهای از روشناییهای ظاهری را بین ستارهها مشاهده میکنید، با این حال بیشتر ستارهها آنقدر کم نور هستند که برای تشخیص آنها به یک تلسکوپ احتیاج دارید. این مقاله بخشی از درسهای معاد است که توسط استاد ارجمند دکتر سید محسن میرباقری در موسسه نورالمجتبی علیه السلام تدریس شده است. تصویر این ابرهای چرخان که به سوی شمال غرب جزیره سنت هلن حرکت میکنند، بوسیله ماهواره “ترا”ی ناسا در 15 نوامبر 2012 گرفته شده است. هر روز و طی زمانهای متغیر ماه از سمت شرق طلوع کرده و در سمت غرب غروب میکند.

پیشبینیها بیان میکنند این ستاره احتمالاً فقط چند میلیون سال عمر میکند و به زودی به عنوان ابرنواختر قدرتمند منفجر شده و کاملاً نابود میشود. به عنوان مثال درخشندگی ستاره سیریوس حدود 25 برابر خورشید است. در مورد بزرگترین ستارهها هنوز اختلاف نظر وجود دارد، اما تصور میشود جرم این ستارگان حدود 150 برابر جرم خورشید باشد. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا تشکیل ستارگان غول پیکر را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند. برای مقایسه ستارگان با یکدیگر، درخشندگی آنها را بر حسب درخشندگی خورشید میسنجیم. همچنین اندازه ستارگان و درخشندگی آنها متفاوت است. بدین ترتیب دیده شد که تشکیل ستارگان با جرمهای متفاوت فرآیند یکسانی را طی میکند. آیا فرآیند تشکیل ستارگان غول پیکر متفاوت است؟ یعنی اتمهای هیدروژن از طریق یک فرآیند چند مرحلهای با یکدیگر برخورد میکنند تا هلیوم تشکیل شود. هوا شناسان از ابر برای پیش بینی کوتاه مدت هوا استفاده میکنند. این شبیهسازیها نشان داد که هیچ مکانیسم متفاوتی برای تشکیل ستارههای غول پیکر وجود ندارد و ستارگان غول پیکر نیز دقیقاً مانند ستارههای کم جرم از طریق فرآیندهای افزایشی شکل میگیرند. و بر اساس این معنا و با این اطلاق، آسمان مادی هم ارض است یعنی آسمان و زمین هر دو جزء دنیاست.

دیدگاهتان را بنویسید