انواع ابرها؛ ابرها چگونه تشکیل میشوند و چه پیامی با خود بهمراه دارند؟

شاید جالبترین ویژگی ماه این باشد که همیشه یک طرف از صورت خود را به ما نشان میدهد اما با وجود این که ماه و زمین هر دو به دور خود و خورشید میچرخند چگونه چنین چیزی ممکن است؟ می دانید که حجم دو کره با مکعب شعاع آنها متناسب است؛مثلا اگر قطر یک کره 2برابر شود حجمش 8 برابر می شود.در این صورت اگر نسبت قطر خورشید به قطر زمین را که در بالا تعیین کردیم یعنی 110/1 به توان سه برسانیم به این نتیجه می رسیم که تعداد 1331000 زمین در حجم خورشید می گنجد. ماه از سیاره پلوتو بزرگتر است و حدود یک چهارم زمین قطر دارد. سیاره پلوتو و قمرش که “کارُن” (Charon) نام دارد نیز به مانند زمین و ماه یک “دو سیاره” در نظر گرفته میشوند. دانشمندان میگویند هسته ماه احتمالا داغ و به شکل مذاب است، درست مانند هسته زمین. ماه گرد یا کروی نیست و در واقع به شکل یک تخم مرغ است. بالاتر از فتوسفر کروموسفر یا فام کره است که تنها در زمان هایی که خور گرفت یا گرفتگی کامل خورشید را داریم به شکل حاشیه های قرمز رنگی دیده می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، کره ماه تنها قمر سیاره زمین است که علاوه بر درخشندگی مسحورکنندهاش ویژگیهای جالب دیگری نیز دارد که پس از شرح چگونگی تشکیل این قمر در ذیل به شرح این خصوصیات غافلگیرکننده میپردازیم. شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1359 تشکیل شد و در سال 1381 به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد و با سرعت بیشتری در مسیر رشد و توسعه پیش رفت. اول این که کره ماه از نظر زمین شناسی فعال نیست، بنابراین زلزلهها، آتشفشانها و تشکیل کوهها روی این کره به اندازه کره زمین موجب تخریب سطح آن نمیشود. همه اینها عدم فرسایش و تغییر شکل چالههای سطح کره ماه در طول این سالیان دراز را توضیح میدهد. دوم این که ماه تقریبا فاقد جو است، بنابراین باد و بارانی در ماه شکل نمیگیرد. جزر و مدهای قوی هنگام ماه جدید و ماه کامل شکل میگیرند، زیرا خورشید، زمین و ماه در یک راستا قرار میگیرند.

این نتایج آزمایشی پرسشی جدی را در برابر اخترشناس خورشیدی قرار می دهند. این انرژی خورشید است که توده های هوا را گرم میکند، سبب اختلاف فشار در هوا می شود و باد پدید می آورد. تصاویر سه بعدی، اطلاعات فنی و نقد و بررسی های دقیق و به روز از جمله این موارد محسوب میشوند. خورشید از یک جهت شبیه زمین است و این شباهت این است که هسته آن تا حد زیادی گرمترین قسمت آن است. محدودهاى از زمین اطراف کعبه که حرم نامیده مىشود، از حرمتى خاص برخوردار است، مانند احرام بستن جهت ورود به آن محدوده و حرمت شکار و قطع گیاهان آن. چون کهکشان ما با سرعت 550 کیلومتر بر ثانیه نسبت به تابش ریزموج پس زمینه کیهانی در جهت صورت فلکی مار آبی در حال حرکت است ، پس خورشید نیز با سرعت 370 کیلومتر بر ثانیه به سمت صورت فلکی اسد یا جام در حال حرکت است.

برطبق آیات قرآن آفرینش آسمانهای هفتگانه به صورت تدریجی و در شش روز روی داده است. مشهور شده است. در روایاتی در تفسیر آیات نخست سوره شمس و نیز آیه 5 سوره یونس، خورشید به پیامبر اکرم صلیاللّهعلیهوآلهوسلم و ماه به امیرمؤمنان علیهالسلام تأویل شدهاند (← کلینی، ج 8، ص 50، 380).در برخی احادیث، از مؤمنان با عنوان استعاری رُعاةالشمس (مراقبان خورشید) یاد شده که به معنای توجه داشتن آنان به اوقات برپایی نماز و به پاداشتن آن در آغاز وقت است (← دارمی، ج 1، ص 5ـ6؛ مفید، ص 136؛ قس طبرانی، ج 5، ص 106، که معنای این تعبیر را مؤذنان دانسته است).در احادیث، طلوع خورشید از سمت مغرب از نشانههای برپایی قیامت و پایان جهان دانسته شده است (← بخاری، ج 5، ص 195، ج 7، ص 191؛ مسلمبن حجاج، ج 1، ص 95ـ96). همچنین این رویداد از علائم ظهور مهدی عجلاللّه فرجالشریف است و از وی با عنوان خورشید طلوعکننده از مغرب یاد شده است (← ابنبابویه، 1363ش، ج 1، ص 78). نیز در روایات ذکر شده است که پیش از ظهور حضرت قائم، خورشید در ماه رمضان کسوف میکند (← کلینی، ج 8، ص 212؛ نعمانی، ص 272).در فقهاسلامی، خورشید، طبق شرایطی، از پاککنندههاست (← طوسی، المبسوط، ج 1، ص 38؛ شهید اول، 1412ـ 1414، ج 1، ص 125). همچنین زمان دقیق برگزاری نمازهای واجب و مستحب (← طوسی، المبسوط، ج 1، ص 72ـ77؛ ابنقدامه، ج 1، ص 395ـ402)، امساک و افطار در روزه (علامه حلّی، ج 1، ص 450) و نیز برخی از اعمال حج (ابنقدامه، ج 3، ص 449ـ450، 529؛ شهید اول، 1411، ص 62ـ66)، با توجه به طلوع و غروب خورشید تعیین میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید