انزواطلبی سیاسی و سیاست درهای باز چین – سرزمین زبان

اما برخی دیگر هشدار دادهاند که حباب اقتصادی و عدم توازن جمعیتشناختی ممکن است موجب کاهش یا حتی توقف رشد چین در سالهای آتی این قرن شود. بنابراین به هم خوردن توازن جمعیتی از نظر مذهبی میتواند بر تمام امور فوق اثر بگذارد. از سياست اصلاحات و درهاي باز چين با عنوان سوسياليسم با ويژگي هاي نوين و مختص چين نيز ياد مي شود. امروزه کشور چین با جمعیت فراوانش یک تهدید جدی برای قدرتهای بزرگ به حساب میآید. از موضعگیریهایی که در مقابل جمعیت مسلمانان میشود، به دست میآید که جمعیت، یک فاکتور مهم در اقتدار سیاسی است. «ساموئل هانتینگتون» در بخشی از مصاحبه خود درباره تمدن اسلام و چین و چالش آنها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت: تمدن اسلام تمدنی است که چالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر چالشهاست. افزایش جمعیت مسلمانان در درون کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرتهای بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد ولد زیاد مسلمانان، میتواند در بسیاری از مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مزبور اثر بگذارد. برای مثال وقتی تعداد نمایندگان اقلیتها براساس جمعیت مردمیشان رقم میخورد پس کم و زیاد شدن جمعیت، دقیقاً تعیین کننده است.

برای مثال ممکن است که ما نیز در داخل کشور، بارداری های ناخواسته داشته باشیم که سلامت مادران نوجوان را به خطر میاندازند؛ اما مادران نوجوان (15 تا 19 ساله) در کشورهای اسلامی، نظیر کشور ما غالباً ازدواج کردهاند؛ در حالی که مادران نوجوان کشورهای صنعتی به خصوص ایالات متحده امریکا، ازدواج نکردهاند و بارداریهای آنها علاوه بر تاثیرگذاری بر جمعیت، پیامدهای فراوان دیگری نیز دارد. برای مثال رئیس انجمن تنظیم خانواده در سال 1376 در مصاحبهای که به مناسبت روز جهانی جمیعت ایراد کرد، گفت: باید درنظر داشت، موضوع تنظیم خانواده، کنترل جمعیت نیست؛ بلکه تنظیم خانواده شامل مواردی از قبیل بهداشت باروری، ترغیب مردان به مشارکت در برنامههای تنظیم خانواده، ارتقای موقعیت زنان از جنبههای گوناگون استقلال مالی، سواد، مشارکت آنان در تصمیمگیری به خصوص تصمیمگیری در مورد تعداد بچهها و فاصله بارداری- است. شی جین پینگ رهبر چین 3 شهریور (24 اوت) در نشست کارشناسان اقتصادی با تأکید بر این موضوع که الگوی جدید توسعه کشور یک چرخه بسته داخلی را شامل نخواهد شد بلکه از دو چرخه داخلی و بین المللی تشکیل شده گفت: طرح الگوی جدید توسعه کشور مبنی بر «تشویق چرخه داخلی به عنوان چرخه اصلی، ضمن تعامل خوب با چرخه بینالمللی» با توجه به تغییرات در مرحله توسعه، محیط و شرایط کشور پیشنهاد شده اما این الگو به هیچ وجه به منزله تشویق ایجاد یک چرخه بسته داخلی نیست بلکه تشویق ایجاد چرخه های داخلی و بین المللی با رویکرد باز است.

نه تنها سیاست «فشار حداکثری» در قالب تحریمهایی که مردم عادی ایران را از غذا و داروی اولیه محروم میکند، غیراخلاقی است، بلکه میتواند به راحتی به روشی مشابه در مورد چین نیز اعمال شود. علاوه بر آنکه در عبارت مزبور، ارتقای موقعیت زنان درتمام شاخصهای مورد نظر جنبش زنان در غرب، مورد تایید قرار گرفته است و هیچگونه بومی سازی یا رویکرد دینی در آن به چشم نمیخورد. اگرچه در عبارت فوق، توجه به زمینههای اجتماعی، فرهنگی هر کشور مورد نظر قرار گرفته است؛ اما روشن است که توجه به این زمینهها جهت کم کردن تنشهای بومی، ملی و دینی مردم هر سامان است تا اجرای مقاصد سازمان مزبور با مشکلات کمتری روبهرو شود. نگارش داستان ها و سفر نامه ها درسلسله ” مینگ ” از ویژگی های این دوران است . طبق سرشماری عمومی انجام شده در پایان سال گذشته، جمعیت چین در سال ۲۰۲۰ از ۱.۴ میلیارد نفر سال قبل به ۱.۴۱۲ میلیارد نفر افزایش یافت. در سال ۱۹۴۵ ژاپنیها مجبور به تسلیم بدون قید و شرط در مقابل چین شدند و خاک این کشور را ترک کرده و تایوان را نیز به جمهوری چین پس دادند.

همچنین سفرنامه ” شو شیا که ” جغرافیا دان ، کتاب ” خلاصه داروهای گیاهی ” پزشک ” لی شی جن ” ، کتاب کشاورزی ” شو گوان چی ” ، کتاب صنایع و هنرهای دستی ” سون این شینگ ” ، فرهنگ ” یون له در باره اسناد ” و غیره . در سال 1125 میلادی ، کشور ” جین ” کشور ” لیائو ” را سرنگون کرد و در سال 1127 میلادی به ” کای فون ” پایتخت کشور ” سون ” حمله و دو امپراتور ” سون هوی ” و ” سون چین ” را دستگیر کرد . رئیس انجمن تنظیم خانواده در سال 1376 تصریح کرده بود که انجمنهای تنظیم خانواده جمهوری اسلامی از نظر مادی به کمکهای فدراسیون انجمنهای خانواده دنیا(IPPE) متکی است و تا به حال کمکهای مالی از مردم کشورمان دریافت نکردهایم. تاریخ معاصر چین از جنگ تریاک بین چین و بریتانیا در سال 1840 آغاز میگردد. از سوی دیگر در نگرش داخلی جمعیت شناختی، دائماً آمار جامعه جهانی که مبتلا به اباحیگری جنسی، سقطهای پی در پی جنین، اشتغال فزاینده زنان، بحران خانواده و انواع بیماریهای مقاربتی هستند بر مباحث کنترل جمعیت سایه میافکند؛ یعنی وضعیت جوامع دیگر، برنامهریزان داخلی را وادار به اتخاذ تصمیمهای شتابزده می کند.

0 دیدگاه دربارهٔ «انزواطلبی سیاسی و سیاست درهای باز چین – سرزمین زبان;

دیدگاهتان را بنویسید