اما از واژه ها و

«اگر بخواهیم به تار و پود بافته جامعۀ الجزایری هجوم بریم و استعداد مقاومت آن ها را از بین ببریم ،باید ابتدا زن ها را تحت تسلط خود در آوریم . زیرا این علوم (یعنی فلسفه) داخل هیچ دولت شرعیه نشده مگر آن که آنها را به فساد کشانیده و اختلاف در بین علماء آنها ایجاد کرده است. از اصطلاحاتی استفاده شده است که فهم آنها جز از راه آشنایی اجمالی با فلسفه امکانپذیر نیست. در این نوشتار، دو نوع سیر مطالعاتی فلسفه پیشنهاد شده است: اول، برای کسانی که قصد دارند با آشنایی اجمالی با فلسفه، فهم بهتری از متون آمیخته با فلسفه داشته باشند، و دوم، برای کسانی که با هدف متخصص و صاحب نظر شدن به وادی فلسفه گام مینهند.

اینان عقیده دارند که در تشخیص ارزش حقیقی آثار هنری و ادبی هیچ گونه اظهارنظر از جانب یک منتقد فردی، هر قدر هم که او مشهور و مشعشع باشد، به پای قضاوتی که آیندگان درباره همان آثار خواهند کرد نمی رسد و ارزش تشخیص نسل های آینده نوعی قضاوت دسته جمعی است که در آن عده کثیری از مردمان شرکت دارند. «بسیاری به این اصل معتقدند که قدرت برین کشور باید در انبوه مردمان باشد و نه در اختیار مشتی از بهترین افراد، و گرچه این اصل خالی از اشکال نیست، چنین به نظر می رسد که متضمن پاره ای از حقیقت باشد.

در اين اصطلاح، واژه «فلسفه» يك اسم عام و اسم جنس بود نه اسم خاص. سه مشکل اصلی در این مذهب عبارتند از: (۱) مشکل منطقی در رویارویی مفاهیم اختیار و سر نوشت (۲) بیقیدی نتایجی مثبت دارد که بر خلاف عقل عرفی است (۳) این اصول مناسب شرایطی خاص هستند. در آن صورت تفریح را فقط در مواقع مناسب و بصورت داروی رفع خستگی باید بکار برد، زیرا احساساتی که از این رهگذر در روح ایجاد می شود همان است که استراحتش می نامیم و راحتی از خوشی حاصل می شود. به عبارت دیگر در دنیا سیاستمدارانی هستند که فکرشان دائمآ به طرح نقشه ها و ایجاد وسایل مختلف مشغول است تا خاک اقوام دیگر را (اعم از این که اینان بخواهند یا نخواهند) تحت تسلط خود در بیاورند و بر مردمانش اجحاف و ستمگری روا دارند.

اما شاید این سؤال در ذهن بسیاری از مشتاقان یادگیری فلسفه ایجاد شده باشد که برای یادگیری فلسفه چند سال باید وقت گذاشت؟ در کلیت امر، کتاب درآمدی بر تحلیل فلسفی میتواند کتابی بسیار خوب برای کسانی باشد که خواهان یادگیری بیشتر فلسفه هستند. درباره ضرورت یادگیری فلسفه بحثهای زیادی مطرح شده است و حقیقت جویان در مسیر یادگیری فلسفه کتابهای مختلفی را از اساتید خود درس میگیرند. ولی فرق کار را با فراغت در این می داند که کار از روی ضرورت و نیاز آن جام می گیرد یعنی خود وسیله برای غایتی خاص ست اما فراغت کوششی است که آدمی آن را از برای نفس آن و نیز رضایت معنوی و فضایل اخلاقی که از آن بدست می آورد آن جام می دهد.

باید دانست که مقصود ارسطو از فراغت، سرگرمی یا بیکاری و تن آسایی نیست و مفهوم این واژه در فلسفه سیاسی ارسطو اهمیتی خاص دارد. تحقیق و بررسی طبیعی و علمی در مورد علم اخلاق و یافتن آثار و ویژگی های آن در مقایسه با سایر علوم ما را رهنمون می گردد به این که افعال انسان ها را از جهات گوناگون مورد مداقه قرار دهیم. در زمان ما کلمات فراغت و تفریح به طور مترادف به کار می روند و هر دو تقریبآ یک معنی دارند. از هیچ کدام از مطالبی که در رساله سیاست بیان شده، این موضوع مستفاد نمی گردد که انبوه مردمان (توده مردم عادی) لیاقت حکومت کردن را دارند.

البته در این مورد روی این فرض پیش می رویم که قضاوت انفرادی مردمان که پایه قضاوت دسته جمعی آن هاست عموما در یک عصر یا زمانی واحد ابراز نشده، بلکه در ازمنه مختلف بیان گردیده است و در نتیجه آن قضاوت دسته جمعی که درباره اش صحبت می کنیم به تدریج در طی زمان از به هم پیوستن عقاید مختلف بوجود آمده است. ارسطو می گوید که دموکراسی به معنای حکومت اکثریت در نظر جمعی بهتر از حکومت گروه اندک است، زیرا توده مردم اگر چه یکایک از فضیلت بی بهره باشند لیکن چون گرد هم آیند مجموعة قضاوت جمعی کثیر همواره بهتر از قضاوت یک فرد است.

پرسش اساسی، معنای وجود Existence است. زیرا در جامعه ای که قانون فاقد قدرت باشد حکومت هم وجود ندارد. حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته باشد، اگر به دست یک تن اعمال شود سلطنتی یا پادشاهی نام دارد و اگر بدست گروهی از مردم اعمال شود، آریستوکراسی خواهد بود، به این دلیل که از بهترین مردمان تشکیل می شود و یا این که فرمان روایان کشور بهترین افراد کشورند و مصالح کشور و شهروندان را در نظر دارند، اما حکومتی که خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود، جمهوری است. در درجه سوم باید مواظب باشند که سروری آن ها فقط به آن دسته از مردمان که استحقاق بندگی دارند تحمیل شود.

فعالیتی که انسان خوب آن را می پسندد فعالیتی است که با فضیلت سازگار است و بنابراین خوشبختی انسان در تفریح و خوشگذرانی نیست و اگر چنین می بود حقیقتآ تعجب داشت که انسان در سرتاسر عمر خود متحمل رنج ها و مشقت های بی شمار گردد و فقط برای این که مدتی از آن عمر را به تفریح و لهو و لعب بگذراند. لذا پالایش فلسفه صدرایی و خالص سازی آن که البته همه از رهگذر نقد صورت گرفته و میگیرد یکی دیگر از کارهای نوصدرائیان به شمار می رود.

راجع به آن قسمت از اندیشه ارسطو که در تأیید «حسن قضاوت مردمان» ابراز می شود شاید «نقل گفته مکولی» و مقایسه آن با نظر ارسطو در اینجا بی فایده نباشد. زیرا به احتمال قوی نیروی قضاوت «انبوه مردمان» از قضاوت «مشتی از همان مردمان» – ولو این که اینان بهترین افراد کشور و گل های سرسید اجتماع باشند . چنین به نظر می رسد که انتخاب هر کدام از این پنج منبع قدرت نتایجی ناگوار در بر داشته باشد. اما حکومت هایی که قدرت خود را به قصد تأمین منافع شخصی بکار می برند، اعم از این که از یک تن، تنی چند، یا عدهای زیاد ترکیب شده باشند، همه شان اشکال منحرف حکومت هستند.

بنابراین اشکال صحیح حکومت را در سه وضع مختلف که در آن یک تن، تنی چند، یا جمعی کثیر، برای حفظ مصالح عام حکومت می کنند، می توان خلاصه کرد. بنابراین دو کتاب جریان ساز در فضای انگلیسی به یک معنا تحت تاثیر سنت آلمانی نیز هستند. حلقه ی وین به کمک یک معنا منتقد کانت است. یکی از مهمترین دلایلی که او برای توجیه بندگی به کار می برد همین است که اشتغال بنده به کارهای سخت بدنی وسیله تأمین فراغت برای خدایگان اوست. ۱- محبوب ترین بنا: بنای تشکیل خانواده در اسلام محبوب است، تا آن جا که هیچ سازمان و بنایی نزد خدا محبوب تر از آن نیست.

استعداد «خردمندی دسته جمعی» که ارسطو به آن ها نسبت می دهد فقط متضمن این مفهوم است که این «جمع کثیر» آن صفات و شرایطی را که برای تشخیص لیاقت در دیگران (یعنی در حکم رانان جامعه) لازم است دارا هستند، ولی داشتن این شرایط به هیچ وجه مستلزم آن نیست که خودشان نیز استعداد حکم رانی و شایستگی انتصاب به مناصب مهم کشوری را داشته باشند. در درجه اول، آن عده زیاد (آن جمع کثیر) که مورد اشاره ارسطوست، فقط شامل شهروندانی می شود که با توجه به تقسیمات سیاسی به نسبت جمعیت کلی شهرهای یونان در آن دوره اقلیتی پیش نبود.

9. مزایای شغلی بهتر:با توجه به اعتماد افزونتری که جامعه به فرد متاهل دارد استقبال بیشتری برای استخدام و به کار گیری او خواهد داشت. 3. شناخت اصولی که بهوسیله آنها مسائل آن علم ثابت میشود. در یکی از مهمترین قسمت های رساله جمهور، افلاطون اظهار می دارد که برای بقای دولت وجود یک عده مردان استثنایی در داخل آن دولت لازم است که همگی دارای قدرت استنباط عملی باشند و اصولی را که زیر بنای قوانین هستند به خوبی درک کنند.

زیرا خوشگذرانی یک نوع استراحت و رفع خستگی است و ما به استراحت نیازمندیم چون که نمی توانیم لاينقطع کار کنیم. اما خب، با اینکه شاید این اصطلاح، توصیف مناسبی از موضوع بحث به نظر برسد، اما اطلاعات زیادی دربارهی محتوای فلسفه در اختیار ما قرار نمیدهد. باز به همين فن مربوط مىشود، زيرا بحث درباره اين امور نيز بحث درباره عوارض موجود بما هو موجود است؛ يعنى به اصطلاح، ماهيات از عوارض و احكام موجود بما هو موجود مىباشند.

نگاهی به مسئله علم الهی در كتب فلسفه اسلامی و مسائل بسیار دقیقی كه در این بحث طرح شده است، از جمله در تعلیقات ابن سینا و اسفار صدرالمتألهین، صحت این مدعا را آشكار میكند. مجید نوشته شده در خصوص آیات حجاب نیز بحث هایی به میان آمده است. میان اشتغالات والای انسان (اشتغالاتی که هدفشان رفع حوایج مادی و اقتصادی نیست) فعالیت سیاسی او برای حکومت کردن مقام اول را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید