اخلاق خوب – پارسی طب

آیا این هنر است که مسلمان کاری کند که دیگران را از حقیقت اسلام دور کند؟ حتی دولت اسلامی باید بخشی از زکات را به کافرانی بدهد که امید است دلشان به اسلام تمایل پیدا کند. به عبارتی اخلاق حرفه ای، سبک چگونه زیستن و چگونه رفتار کردن در یک تخصص و در یک محیط تخصصی اعم از فردی و سازمانی را تعیین می کند. میگوید: این سلیقه من است و من این را دوست دارم. این مصداق سیاسی آن است. برخی دانشمندان علوم مدیریت، مسیر های طی شده ی اخلاق حرفه ای برای رسیدن به مرحله ی عملیات فردی و سازمانی را این گونه ذکر کرده اند که باورها و اعتقادات فرد، سازمان و قوانین حاکم بر آن را می سازند و مسئولیت به دنبال آن شکل می گیرد و یا به عبارتی دقیق تر استمرار عمل به قانون، به مسئولیت پذیری عمق می بخشد و همین زمینه ها، پیش بینی رفتار را موجب می شود.

بی تردید برای نیل به این هدف نیازمند آگاهی هایی همچون مقاصد، موانع، راه ها، روش ها، و ابزارهای ایجاد تحول در خویش هستیم. قرآن میفرماید: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ؛ آفرینش همه جن و إنس برای این است که خدای واحد را پرستش کنند»؛ یعنی آن سعادت ابدی که انسان به خاطر آن آفریده شده است، جز از راه پرستش خدای یگانه حاصل نمیشود. اخلاق مجموعه اصول و ارزشهایی است که فرد با استفاده از آن اعمال و تصمیمهایش را مدیریت میکند.

2- اخلاق : شرکتی که سیاست اخلاقی قوی و مشخصی را در سازمانش خلق و استفاده مینماید متوجه خواهد شد که اخلاق نقش به سزایی در رفتار سازمانی دارد. کارمندان باید تفاوت بین آنچه در سازمان قابل قبول و یا غیر قابل قبول است را بدانند. بعضیها تابع مکتب طبیعتگرا هستند و میگویند: سعی ما بر این است که آنچه در طبیعت وجود دارد در تابلوی نقاشی نشان دهیم. بر این اساس مکتبی فلسفی به وجود آمده است به نام مکتب کثرتگرایی که شعبههای مختلفی دارد؛ هم در سیاست مصداق دارد و هم در دین و هم در بسیاری از رشتههای دیگر از معارف بشری.

قسم دیگر اموری است که تابع پسند و علاقه ماست؛ مثلاً در هنر نقاشی مکتبهای مختلفی وجود دارد. فعالیتهای اخلاقی و آراسته شدن به رفتار و گفتار نیک و پسندیده عملاً بدون ارتباط با دوری از رذایل نیستند، میان فضایل اخلاقی و رذایل وابستگی و ارتباط و مسیر پله به پلهای وجود دارد. ولی در هنرهای مدرن میگویند: بهترین هنرها خلق چیزی است که وجود ندارد. با طی چنین مراحلی، اعتماد، اطمینان و امید در سازمان و در تعامل با عناصر ذی نفع آن تجلی می یابد و ثمره ی آن اخلاق حرفه ای است و این همان چیزی است که باید رفتارهای افراد، گروه ها و سازمان های تخصصی را شکل دهد.

بلکه باید در متن عمل به آن تخصص و شغل و مراحل مختلف تصمیم گیری در آن شغل هم دیده شود و این بدان معنی است که صرف آموزش کافی نیست. شانفور می گوید که کسی که اخلاق ندارد، انسان نیست و جزو اشیاست. انسان چگونه می تواند ادعا کند که اخلاق غیر دینی برای او کفایت میکند؟ اخلاق سازمانی ارزشهای آن سازمان را برای کارکنان آن سازمان یا دیگران ( صرف نظر از اینکه مقررات آن سازمان چه میگوید ) بیان میکند. دین مبین اسلام، همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار با دیگران دعوت میکند و آنان را از درشتی و تندخویی باز میدارد و هرگز دوست ندارد که پیروانش با رفتارهای خود سبب ناراحتی یکدیگر شوند بلکه سفارش دارد که بهترین رفتارهای خود را تقدیم یکدیگر کنید.

اینک برخی از بایسته ها و نبایسته های اخلاقی را که در عالم سیاست ضرورت بیشتری دارد به اختصار بیان می کنیم . بیایید با رعایت احترام و ادب، بحث را از اینجا شروع کنیم. اخلاق پسندیده و خوب می تواند شما را زیباتر کند! جبن یعنی ترس از هر امر موهوم در مقابل آن تهورست یعنی نترسیدن از هیچ چیز و هر دو مذموم است اما میانه آن دو شجاعت است که پسندیده است. خود مشرکین هم که امیدی به کارهای بدشان نداشتند؛ پس مقصود این است که آن کارهایی را که خیال میکردند خوب است و باعث نجات آنها میشود هباء منثورا قرار دادیم.

اما بنابر اعتقاد سنّتی معتزله و به تبع آن متکلمّین شیعه ، انسان قدرت تشخیص حسن و قبح را با عقل مستقل از شریعت دارد ،و نیازی به امر و نهی الهی نیست. اخلاق در یک سازمان نشان میدهد که چگونه آن سازمان به محرکهای داخلی و خارجی پاسخ میدهد. یک مدیر وقتی می تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید که سازمان او در انجام وظایف قانونی و اهداف اقتصادی خود سرآمد باشد، در غیر این صورت مدیر نمی تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید.

پیامبر اسلام فرمود: «اِنّی لَاَ مْزَحُ وَ لا اَقُولُ اِلاّ حَقّاً؛ من شوخی می کنم، ولی جز سخن حق نمی گویم». اخلاق حرفه ای، سلسله واکنش ها و رفتارهای مقبول و پذیرفته شده است که بخش های مهمی از آن ها در تخصص های مختلف از سوی سازمان ها و مجامع تخصصی، صنفی و حرفه ای برای مطلوب بخشی به روابط اجتماعی، به صورت آیین نامه و قانون می آید لکن بنده معتقدم اولا همه ی اخلاق حرفه ای را نمی توان در قالب های رسمی تعریف کرد و ثانیا نمی توان همه ی ابعاد اخلاق سازمانی و یا حرفه ای را از اخلاق فردی، شغلی و یا کار تفکیک نمود.

ما معتقدیم که دین حق یکی است و آن دینی است که خدا توسط پیغمبرانش فرستاده و هر پیغمبری در زمان خودش واجب الاطاعه بوده است. اخلاق از ما میخواهد تا حقیقت را گرچه بر ضد خودمان باشد بگوییم، حق کشی نکنیم، دروغ نگوییم، پایبند عدالت باشیم. رهبران اخلاقی از ارزشهای خود و انتظاراتی که از خود و کارمندانشان دارند آگاهاند؛ همچنین، این ارزشها را بهوضوح بیان میکنند تا همهی سازمانها به طور گستردهای آنها را درک کنند. 8 – برنامه های اخلاق به ایجاد تصویری مثبت از سازمان در نزد مردم کمک می کند ، و میتواند موجب ارتقاء تصویر مردم از سازمان ( برند کارفرمایی ) شود .

کد اخلاق شامل مجموعه ارزشهایی است که نسبت به دیگر ارزشها برای سازمان در اولویت قرار داده شده است و باید توسط کارکنان و مدیران پیروی شوند. کتابچه راهنمای کارکنان معمولا شامل قوانین مربوط به انتظارات و عواقب ناشی از سوء رفتار می شود. خلاقیت و ابتکار عمل را هم شامل می شود. اصل خلق به معنای اندازهگیرى و تقدیر است و چون آفریدن توأم با اندازهگیرى است لذا خلق را آفریده و آفریدن معنا میکنند. اگر ما این اصل را بپذیریم میفهمیم که بسیاری از این نظرات، ریشه اسلامی ندارد و اثر نفوذ فرهنگهای بیگانه است.

اسلام اولین قدم و اولین اصل مهم که همه انبیا روی آن تکیه کردهاند را پرستش خدای یگانه میداند. اخلاق سازمانی به فرهنگ آن سازمان متکی است و شباهت و ارتباط مستقیم با رفتار سازمانی در سطوح کوچک و کلان دارد. رفتار سازمانی درباره نحوه ی برخورد مردم، افراد و گروه ها در سازمان ها بحث می کند . فضايل و رذايل ناظر به رابطه فرد با ساير انسان ها در اخلاق اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید