اختلاف آیتالله حائری با کربن درباره معنای فلسفه در اسلام/ هایدگر مملکت را گرفته است

تا به اين جا مسئله آرايش و زيور در مقابل نامحرم را بيان نموديم ولى بايد دانست كه در مقابل افراد محرم، مانند شوهر و فرزند و پدر و برادر و ساير محرمان، اين محدوديت، وجود ندارد. پاسخ، اين است: از آن جا كه در اين پرسش، مسئله نماز مطرح است و اساس بسيارى از احكام نماز و ساير عبادت ها، فراخوان بشر به تعبد و اظهار بندگى در مقابل پروردگار است، ما فقط در حد فهم خود، مى توانيم پاسخ گوييم و دست يابى به علت احكام عبادات، بسيار مشكل است و گرچه هر يك از آنها داراى حكمت و علت خاصى هستند، ولى پى بردن به همه آن اسرار، براى ما ميسر نيست.

نظریه جامعهشناسی تمدنهای کشاورزی اولیه پرداخته میخائیل مان، تلاشهای دوریئس و گودزبلوم در مورد تاریخ زیست محیط جهانی و توجه جرد دیاموند به مسئله بیماری و جنگ نمونههای این تفاسیر کلان تاریخی است. از اساسیترین اهداف ازدواج در نزد مسیحیان، پیدایش فرزندان شایسته و برخورداری از نسل پاک و پارسا است. رجب زاده در مصاحبه با رادیو گفت و گو، با اشاره به سیر تاریخی پیدایش حجاب بیان داشت: حجاب اختصاصی به دین مبین اسلام ندارد و در تمام طول تاریخ بشریت این مسئله مطرح بوده است. خانم ها توجه داشته باشند كه خداوند در مقابل احكام خويش، غيرت دارد و هيچ گاه راضى به ترك دستورات خود نيست و اصلاً موضوع اين نيست كه بيرون گذاشتن چند تار مو كه مسئله كوچكى است، چه اهميتى براى خداوند دارد بلكه مهم اين است كه چه خداى بزرگى نافرمانى مى شود.

علامه طباطبائى در تفسير آيه 32 سوره اعراف مى فرمايد: خداى متعال در اين آيه،(22) زينت هايى را معرفى مى كند كه براى بندگان، ايجاد و آنان را فطرتاً به وجود آن زينت ها و استعمال و استفاده از آنها، ملهم كرده است و روشن است كه فطرت، جز به چيزهايى كه وجود و بقاى انسان نيازمند آن است، الهام نمى كند(23) و حسّ زيبايى دوستى، سرچشمه پيدايش انواع هنرها در زندگى بشر شمرده مى شود. پس در اين آيه، علت حكم، بيان شده است و آن علت، امروز نيز وجود دارد.

اين آيه، زنان عرب را كه معمولاً خلخال به پا مى كردند و براى اين كه بفهمانند خلخال گرانبها دارند، پاى خود را محكم به زمين مى كوفتند، از اين كار، نهى مى كند. معمولا، فلاسفه بر اساس مکاتب فکری که دارند، شناخته می شوند. اين برداشت را برخى از آيه 59 سوره احزاب كرده اند زيرا بعد از آن كه خداوند خانم ها را امر به استفاده از جلباب نموده، فرمود: «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ» «اين، نزديك ترين راهى است كه شناخته شوند آزادند نه كنيز تا مورد آزار و اذيت قرار نگيرند». اگر نگاه هاى آلوده را همچنان كه در روايات آمده است، «تيرهاى زهرآلود شيطان» بدانيم، پوشش زن، همانند قوسى است كه تير از آن كمانه مى كند و منحرف مى شود و از اصابت و نفوذ در هدف، باز مى ماند و بر عكس، هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد، تيرهاى شيطانى را بيشتر متوجه خود ساخته، از آن، آسيب خواهد ديد و از اين روست كه چادر را حجاب برتر شناخته اند زيرا با وجود شرايط ديگر، بيشترين پوشش و مطمئن ترين مصونيت را ايجاد مى نمايد.

آیا این موارد نشان دهندهی آن است که حجاب سبب اسارت زن میشود یا آزادی بیشتر و بهتر او؟ چرا حجاب سبب سلامت جامعه است؟ عنصر حجاب و پوشش اسلامى، نه تنها زن را از صحنه اجتماع و فعاليت هاى اجتماعى دور نمى كند، بلكه زمينه هاى حضور مستمر و فعال زنان را در عرصه اجتماع- به همراه حقوق اجتماعى عادلانه- تضمين مى كند و شخصيت خدادادى زن را از دستبرد نگاه ابزارى ديگران، مصونيت مى بخشد.

ميل زن به خودآرايى، از حس شكارچى گرى او ناشى مى شود. علاوه بر مطالب فوق، استاد مطهرى در بيان اين كه چرا حجاب به زنان اختصاص يافته، مى گويد: «اما علت اين كه در اسلام دستور پوشش، اختصاص به زنان يافته، اين است كه ميل به خودنمايى و خودآرايى، مخصوص زنان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در فلسفه حجاب توجه بسیار زیادی به آن شده است، مسئله خانواده و عشق و محبت، مابین زن و مرد است. ارسطو به این جمعبندی رسید که مردم زندگی سعادت مندانه را خوب میدانند، اما مسئله ما پیدا کردن تعریفی قابل فهم از همین سعادت است.

اما عنواني که گوياتر است و بهتر ميتواند ارتباط فلسفه را با زندگي نشان دهد، «زندگی فلسفی و فلسفهي زندگی است». گاهى مى گويند: لباس مشكى، از نظر اسلام، مكروه است حال آن كه هيچ فقيهى به كراهت چادر و عباى مشكى، فتوا نداده است بلكه در روايات، چادر و كفش مشكى، استثناء شده اند. در جامعهای که برهنگی بر آن حاکم است، هر زن و مردی، همواره در حال مقایسه است؛ مقایسهی آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ریشهی خانوده را میسوزاند این است که این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن میزند.

در هيچ جاى دنيا سابقه ندارد كه مردان لباس هاى بدن نما و آرايش هاى تحريك كننده به كار برند بلكه اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود، مى خواهد دلبرى كند و مرد را دل باخته و در دام علاقه خود اسير سازد. به طور كلى، زن در معاشرت، نبايد كارى بكند كه موجب تحريك و تهيج و جلب توجّه مردان نامحرم گردد. نویسنده حجاب را بازتاب حیاء و عفت می داند و براین باور است که پدیده حیاء و عفت ویژگی ذاتی انسان بوده و در زن قوی تر از مرد می باشد . به طور کلی حجاب فواید و مزایای مختلفی دارد که میتوان به مرور زمان این فواید را در زندگی خود حس کرد.

اگر به انقلاب فرانسه توجه کنیم، میتوانیم پرسشهایی هرچه فراگیرتر مطرح کنیم: استانداردهای زندگی روستایی در فرانسه ربع سوم قرن هجدهم چگونه بود؟ براستى درد آور است كه در كشورهاى غربى، و غرب زده، و در كشور ما قبل از انقلاب اسلامى، بيشترين اسم و شهرت و آوازه و پول و در آمد و موقعيت براى زنان آلوده و بى بند و بارى بود كه به نام” هنرمند و هنر پيشه”، معروف شده بودند، و هر جا قدم مىنهادند گردانندگان اين محيط آلوده براى آنها سر و دست مىشكستند و قدمشان را خير مقدم مىدانستند!

اما در جواب به این سوال باید گفت که خداوند مردها و زنها را از جهات مختلفی کاملا برابر آفریده و مابین آنها هیچ تفاوتی در نظر نگرفته است. آنها درباره جنبه های خاصی از زندگی روزمره پندمان می دهند. سرویس سبک زندگی فردا: دکتر محسن جوادی، در سال ۱۳۷۸ مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه و حکت اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه قم و دانشیار فلسفه و کلام اسلامی است. برای آنکه بتوانیم جامعه ای سالم تر و زندگی پایداری داشته باشیم، با توجه به آیات قرآن زن و مرد باید حجاب خود را رعایت کنند.

این وظیفه علوم است که در بین تمامی این احتمالات، واقعیت را کشف کنند. آرايش، امرى فطرى و طبيعى است. هنگامى كه جامعه، زن را با اندام برهنه بخواهد، طبيعى است كه روزبه روز، تقاضاى آرايش بيشتر و خودنمايى افزون تر از او دارد و هنگامى كه زن را از طريق جاذبه جنسى اش وسيله تبليغ كالاها و عاملى براى جلب جهان گردان و مانند اينها قرار دهد، در چنين جامعه اى، شخصيت زن تا حد يك عروسك يا يك كالاى بى ارزش، سقوط مى كند و ارزش هاى والاى انسانى او به كلى به دست فراموشى سپرده مى شوند و به اين ترتيب، زن، وسيله اى براى اشباع هوس هاى سركش برخى مردان آلوده و فريب كار مى شود.

دیدگاهتان را بنویسید