آمریکا: ایران عامل طولانی شدن جنگ یمن است!

به نظر شما، ایران امروز بعد از ۴۳ سال، در چه جایگاهی در جهان قرار دارد، جایگاهش در منطقه چگونه است، درباره این ایرانی که از ۴۳ سال پیش مورد محاصره واقع شده و با آن جنگ شده است و اکنون در این جایگاه است، چه میتوان گفت؟ بدون شک. بحرین در خلیج فارس اگرچه با ایران فاصله زیادی داشت، اما برای جایگاه ایران بهعنوان ژاندارم جدید و نوپای خلیج فارس در دوران پسااستعمار بسیار مهم بود -چیزی که شاه شخصا دوست داشت بگوید، ولی الان به عنوان طعنه میگویند- ولی خودش با افتخار میگفت هم از جهت اقتصادی و هم ژئواستراتژیک. همچنین وقتی از نظر پیشرفت به ایران مینگریم، بین ایران در زمان شاه در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ و ایران امروز در حوزههای علوم، تکنولوژی، دانشگاهها (تعداد دانشجویان در داخل و خارج و در تخصصهای علمی)، زیرساختی (همچون فرودگاهها و بندرها و بزرگراهها و مسکن و شهرسازی) و پیشرفت مالی بالا و در حوزههای خودکفایی و کشاورزی و صنایع و تجارت و موضوع صنایع نظامی و قدرت نظامی فرق زیاد را شاهد هستیم. العالم: ایالات متحد آمریکا تمام انواع جنگهای نظامی را از طریق صدام امتحان کرد، جنگ های امنیتی و ترور رهبران اقتصادی و محاصره و تحریم را امتحان کرد و شکست خورد، علیرغم این شکست به دشمنی ادامه می دهد، اما ما امروز در مقابل تهدید های رئیس جمهور آمریکا هستیم و همچنین وزارت خارجه آمریکا از گزینههای غیر دیپلماتیک در مقابله با ایران صحبت میکنند، به نظر شما آیا این تهدیدهای نظامی آمریکا میتواند واقعی باشد و آمریکا با ایران وارد جنگ شود؟

طبیعتاً، انسان در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مملو از احساساتی همراه با شادی و سعادت و شور شعف بسیار است. ، کل جهان، دوست و دشمن، نهضت امام خمینی قدس سره شریف را در پاریس دنبال می کردند، و به نظر من زمانی که ایشان در داخل هواپیما در حال انتقال از فرانسه به تهران بودند، قلبهای دهها میلیون نفر با امام همراه بود، قلبهای آنان با امام میان زمین و آسمان همراه بود، که آیا امام به فرودگاه تهران خواهند رسید؟ جمهوری اسلامی که نشان داده است در برابر چنین حوادثی، به اتخاذ معقولترین تصمیم با رعایت واقعیات میدان و حمایت از ملتها و حفظ منافع ملی اقدام میکند، این بار نیز اسیر هیاهوهای سیاسی نشد. برای سالها، جمهوری اسلامی روی جنبش حوثیها به عنوان یک متحد کلیدی سرمایهگذاری کرده است. اوزلی که روابطاش با میرزابزرگ از همان زمان فراخوانی انگلیسیها از اردوی نایبالسلطنه روی در وخامت نهاده بود (Kaye, 1851, I/624)، به­زحمت توانست با شاه خلوت کرده، کوشش وزیر را در جهت آگاه ­کردن ساحت همایونی از مخاطرات اعتماد بیش ­از ­اندازه به انگلیسیها خنثی کند (FO.

بر اساس آمارهایی که این بانک منتشر کرده، ارزش ذخایر مالی روسیه در قالب ارز و طلا، تا ماه ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بوده است. اسلام اصیل شما را در موضع رد اشغالگری و مبارزه و جهاد و مقاومت در مقابل هر ظلم و تسلط و هیمنه و استکبار قرار میدهد و این اسلام قطعا با این مسائل مخالف است و این اسلامی است که امام خمینی(ره) و ملت ایران به آن ایمان داشتند و برای آن به پا خواستند و در سال 57 به پیروزی رسیدند. است که تماشایش را از دست دادهاید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر میتوان فرا گرفت. آمریکا ضد این نظام اسلامی است که میخواهد کشورش و مردمش آزاد و صاحب تصمیمگیریهای خود باشد و اجازه ندهد که ثروتهای آن به غارت برود. هیچ تردیدی نیست که شخصیت امام و شخصیت رهبری، از مهمترین عوامل اساسی تاثیرگذار در پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و نیز پایداری این نظام و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تا به امروز هستند. العالم: تهدیداتی از سوی رژیم صهیونیستی برای حمله به تاسیسات هستهای ایران مطرح میشود؛ فرماندهان نظامی این رژیم میگویند که ایران از خطوط قرمز فراتر رفته و ما آماده حمله به آن هستیم؛ به نظر شما با وجود خودداری آمریکا از برافروختن چنین جنگی، آیا رژیم صهیونیستی میتواند با متحدان کنونی خود در منطقه دست به این اقدام بزند؟

حتی عملیاتهای امنیتی نیز نتوانستند پیشرفت برنامه صلح آمیز هستهای ایران را متوقف کنند؛ آنها خودشان میگویند که این کار بی حاصل است و نتیجه عکس دارد و برنامه هستهای ایران را که از آن میترسند تسریع میکند. سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، همواره این احساسات و خاطره و برداشتها را زنده میکند بنابراین، خوشحالی که بعد از ورود امام به فرودگاه تهران حاصل شد و استقبال میلیونی و عظیم و بی نظیر از ایشان صورت گرفت که در طول تاریخ بی همتا بوده است و سخنرانی ایشان در بهشت زهرا و آرامگاه شهدا و رویدادهایی که تا زمان اعلام پیروزی انقلاب صورت گرفت، در واقع از بارزترین و مهم ترین مصداقهای یوم الله بزرگ بود. این موشکها در یک، دو، سه یا چهار محل ذخیره نشدهاند تا اسرائیلیها بتوانند بیایند، آنها را نابود کنند و این ماجرا را خاتمه دهند. من با این فرضیه بیشتر موافقم که هدف اسرائیلیها از این صحبتها تنها ارعاب است؛ در داخل “اسرائیل” شکافی واقعی در سطح سیاسی، امنیتی و نظامی وجود دارد و من بخاطر پیگیری این مسئله از آن اطلاع دارم؛ اکثر مقامات امنیتی و نظامی این رژیم با حمله نظامی به ایران مخالف هستند؛ به دو دلیل، نخست اینکه این حمله را بی فایده میدانند زیرا تاسیسات هستهای ایران برخلاف تصور بسیاری، در یک مکان واحد نیستند بلکه پراکنده هستند؛ مهم تر از مسئله مادی، مسئله علم هستهای است که هزاران دانشمند متخصص در ایران دارد.

دیدگاهتان را بنویسید