آشنایی با تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات – همشهری آنلاین

1ـ تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور. انجمن فناوری اطلاعات آمریکا، فناوری اطلاعات را در زمینهی تجارت به عنوان علم «مطالعه، طراحی، توسعه، کاربرد، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتر محور» تعریف میکند. پژوهشکدهی مطالعات فناوری میکوشد با انجام و پشتیبانی از تحقیقات میانرشتهای در کلاس جهانی؛ کمک به شکلگیری جامعهی متخصصان و پژوهشگران؛ و تلاش برای هماهنگی افراد و گروههای مرتبط، مهمترین مسائل کشور در حوزهی رشد و توسعهی فناوری را شناسایی کند و به آنها پاسخ دهد. 1. عنوان نشریه، “بررسی مسائل اقتصاد ایران” است. ۱۸. بررسی ساختارها و شناخت ضرورتهای مربوط به ترمیم و تعمیرات عمرانی فضاهای فرهنگی و ابنیه اداری وزارتخانه. فرم تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع: این فرم به صورت دستی تکمیل، امضا و از طریق سامانه با مقاله ارسال شود. فرم را از قسمت راهنمای نویسندگان دانلود و تکمیل نمایید و به همراه سایر فایلها ارسال کنیدپ. 3-ارسال فرم نویسنده مسئول الزامی است، در غیر این صورت مقاله شما بررسی نمی شود. براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شماره 3/18/138228 به تاریخ93/06/10 نشریه بررسی مسائل اقتصاد ایران بهار و تابستان93 دارای رتبه علمی است. الف. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال ۱۳۹۹ حائز رتبه “ب” علمی است.

دولت برای بهبود معیشت این بخش از جامعه تصمیم دارد با حذف نظام چانهزنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و متناسبسازی دریافتی ها، نظام پرداخت را عادلانه کند. رشد و توسعه قدرت آلمان در اروپا، تمایل این قدرت بزرگ برای دستیابی به منابع جدید اقتصادی و مسیرهای دسترسی به آن را بیشتر می کرد. به این مفهوم که رشته ای خالص نیست و از تلفیق رشته هایی نظیر مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر به ویژه نرم افزار به وجود آمده است.بر اساس این گزارش رشته فناوری اطلاعات در دوره کاردانی بیشتر به ارایه کردن مسایل مربوط به وب می پردازد. امّا به سبب سطح پایین فعالیتهای اقتصادی، حجم مبادلات در اغلب موارد می توان گفت که سطح چنین روابطی بیشتر از دوران پیش از انقلاب اسلامی نبوده است. از جمله مهمترین عللی که به استفاده گسترده از این سیستم به عنوان یک تکنیک مدیریت تولید منجر گردیده است، استفاده آن از قابلیتهای رایانه برای ذخیره سازی و دستیابی به حجم بالایی از اطلاعات است که این امر خود برای هر شرکت ضروری می نماید. یعنی کلیه عوامل و خدماتی که در انتقال اطلاعات در شبکه محلی و جهانی ، ذخیره اطلاعات به عنوان سابقه خبر، بازیابی اطلاعات و پردازش اطلاعات کمک می نمایند جز زیر ساختار فن آوری اطلاعات هستند.

به عبارت دیگر، دانش، صرفاً ذهنی است و آنچه به صورت عینی در هر شکلی (شفاهی یا مکتوب) ظهور یابد، دیگر دانش نیست و اطلاعات یا داده محسوب میشود. 10- توسعة مطالعات و پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی ذیربط در کشور. در سطح کلان جامعه ایرانی نیز تأکید بر فعالیتهای مبتنی بر دانش افزایش یافته است. 4-4. نویسنده محترم موظف است اصلاحات مورد نظر را در متن مقاله اعمال و گزارش مکتوب آن را برای بررسی نهایی توسط داوران و طرح در هیات تحریریه مجله ارسال نماید. الف. دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال ۱۳۹۹ حائز رتبه “ب” علمی است. 3.در دوفصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران، پس از پذیرش مقاله، نوع مقالات (پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود. ۴-۵. پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و تایید داور نهایی ،مقاله توسط دبیر تخصصی بررسی و سپس در جلسه هیات تحریریه بررسی خواهد شد.

4-5. پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و تایید داور نهایی ،مقاله توسط دبیر تخصصی بررسی و سپس در جلسه هیات تحریریه بررسی خواهد شد. 4-۱. داوری اولیه توسط سردبیر و هیات تحریریه انجام می شود. ۴-۱. داوری اولیه توسط سردبیر و هیات تحریریه انجام می شود. مقالات مانند یک سند محرمانه بوده و ناشران و هیئت تحریریه و داوران باید در حفظ محرمانه آن تلاش کنند. نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره عتف-آ-3104 مورخ 98/02/02 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد منتشر نماید. ۳. در فصلنامه علمی اقتصاد و تجارت نوین، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله (پژوهشی) در صفحه اول هر مقاله درج می شود (آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶). ۱۰. برنامه ریزی و انجام امور مربوط برای انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تعامل و هماهنگی با سایر واحدهای وزارت. ۹. فراهم­آوردن زمینه مبادلات و کمک به عقد قرار داد های همکاری حرفه ای و فنی میان رسانه های داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه های ذی ربط. معاون وزیر نفت ادامه داد: دهه نخست را میتوان دهه استقرار ساختار اداره صنعت نفت دانست، در آن زمان در ادبیات فنی ما موضوعی به اسم ارزش افزوده و فناوری وجود نداشت، البته روش منطقی بود و باید ساختار را استحکام میبخشیدیم.

دیدگاهتان را بنویسید