انزواطلبی سیاسی و سیاست درهای باز چین – سرزمین زبان

اما برخی دیگر هشدار دادهاند که حباب اقتصادی و عدم توازن جمعیتشناختی ممکن است موجب کاهش یا حتی توقف رشد چین در سالهای آتی این قرن شود. بنابراین به هم خوردن توازن جمعیتی از نظر مذهبی میتواند بر تمام امور فوق اثر بگذارد. از سياست اصلاحات و درهاي باز چين با عنوان سوسياليسم با ويژگي … ادامه

اخلاق نیکو – ویکی فقه

مکاتب مختلف اخلاقی در غرب را از حیث تعیین ارزش و ملاک اخلاقی افعال می توان به دو دستهی کلی تقسیم کرد: 1- نظریههای فاقد ملاک که طیفی از نظریهیه های شهودگرائی؛ حس گرائی؛ احساس گرائی؛ وظیفه گرائی عمل نگر؛ 2- ملاک رفتار اخلاقی در فلسفهی غرب که شامل انگیزه گرایان؛ وظیفه (عمل) گرایان؛ نتیجه … ادامه

خلاصه کاملی از جنگ ایران با عراق با تمام جزئیات

در این میان، شورای امنیت سازمان ملل، به درخواست اردن، در ۲۱ تیر ۱۳۶۱ قطعنامه ۵۱۴ را به تصویب رساند و در آن با اظهار نگرانی عمیق از ادامه برخورد دو کشور، خواستار آتشبس و عقبنشینی نیروها به مرزهای بینالمللی و تلاش در جهت دستیابی به راه حلی جامع و عادلانه و شرافتمندانه براساس اصول … ادامه

وضعیت اخلاق و جامعه امروز ایران

اخلاق اجتماعی از مهم ترین موضوعاتی است که ارتباط آدمیان را با خود، با جامعه و تاریخ مطرح می سازد؛ زیرا جامعه می تواند یک تمدن را بسازد نه یک فرد، و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برده است. از این روی، نظارت مردم بر یکدیگر از موضوعاتی است که می … ادامه

تفاوت فلسفه اسلامی و غرب، مثل غذای ایرانی و چینی است

اگزیستانسیالیسم یک از جریانهای مهم معاصر در فلسفه غرب است و معمولاً با دو طیف خدامحور و الحادی شناخته میشود و مهمترین موضوع مورد بحث آن هستی انسان و تأکید بر اختیار اوست. بیشتر اگزیستانسیالیسم یک از جریانهای مهم معاصر در فلسفه غرب است و معمولاً با دو طیف خدامحور و الحادی شناخته میشود و … ادامه

چرا سیاست جدید چین علیه رمز ارزها اتفاقی مثبت برای حوزه دیفای است؟

به گزارشت روز شنبه ایرنا، روابط خارجی جمهوری خلق چین راه تعامل این کشور با کشورها و مناطق خارجی و بیان نقاط ضعف و قدرت سیاسی و اقتصادی پکن را دنبال می کند و سیاست خارجی و تفکر استراتژیک چین به عنوان یک قدرت بزرگ و ابرقدرت نوظهور بر جهان نیز بسیار تأثیرگذار است. مذاهب … ادامه

مقایسه معنای زندگی از دیدگاه محمدتقی جعفری تبریزی و فریدریش نیچه

علاوه براین فراموش نکنیم که افلاطون دغدغهی معرفت داشت و سقراط شکاکان و به ویژه سوفسطاییان را جزء دشمنان اصلی خویش قلمداد میکرد. علاوه بر مطالب فوق، استاد مطهرى در بيان اين كه چرا حجاب به زنان اختصاص يافته، مى گويد: «اما علت اين كه در اسلام دستور پوشش، اختصاص به زنان يافته، اين است … ادامه

ماه – ویکی نجوم

در نظریه سوم اصل مفروض فرایندی طبیعی است که بر پایه آن زمین و ماه به طور جداگانه اما نسبتا نزدیک به هم در نتیجه بر افزایشی گرانشی اجرام کوچکتر تشکیل شده اند.ماده بر افزایش زمین تقریبا هشتاد برابر مقدار برافزایش ماه بوده است.نزدیکی آن ها به این معنی است که آن ها از زمان … ادامه

نظام سیاسی چین :: پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

بهداشت باروری نیز در کاربرد وسیع و جهانیاش به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلیشان ایمنسازی روابط جنسی است. پس بهداشت باروری باروری، قبل و بعد از آن را نیز شامل میشود. در این گزارش قید شده است که چین خدمات مراقبت از کودکان با منافع عمومی را افزایش می دهد تا بار فرزندآوری … ادامه

فلسفه ازدواج چیست؟

عقل تجربی دادههای حسی را ارائه و عقل استدلالی را تبدیل به گزاره کلی و یا قانون علمی میکند. البته شاید بتوان برخورداری انسان از گونهای جنبة متافیزیکی را نوعی توهم قلمداد کرد، اما به نظر میرسد توهم خواندن متافیزیک نیز، خود، مسئلهای متافیزیکی است که به سادگی نمیتوان به تبعات آن پایند بود. انسان … ادامه